민들레국수
  
작성일 : 20-12-30 10:20
필리핀 민들레 스콜라쉽 Merry Christmas ♥ Happy New Year
 글쓴이 : 서영남
조회 : 35,816  "지극히 높은 곳에서는 하느님께 영광
땅에서는 그분 마음에 드는 사람들에게 평화!"
(루카 2,14)
 
아기 예수님의 성탄을 축하드립니다.
 
Merry Christmas!
May the true Spirit of Christmas
bring you peace and happiness.
  
참 빛으로 세상에 오신 아기예수님의 성탄을 기쁜 마음모아 축하드립니다.
새해 복 많이 받으세요. Happy New Year.joysweet 21-06-20 20:28
 
cOOL~ these are beautiful handwriting and decorations!Napakagaan
sa mata at nakakagalak sa puso basahin itong mga sulat kalay ng mga
 kabataan! Magaling mga bata, napakaganda ng inyong mga ugali nawa
dalhin yo cyan hanging paglaki at sana din ay hindi kayo makalimut sa
pagmamahal at alaga nila Depyonim. Saludo ako sa Inyo, bata paling
kayo ay marunong na kayo magpahalaga at magpasalamat sa mga
 taong tumutulong sa Inyo! God bless you po Sye Young Nam Depyonim
at Veronica Samonim! Mabuhay!! I support you!
ErlJon 21-06-14 14:59
 
a peaceful evening to all.
I am happily enjoyed watching the video of human theater.
I felth thrilled and dumbfounded by the dedication of Depyonim.
He is so hard working and eager to help these poor kids. Filipino
people are happy to have you and seeing you personally doing the
hardwork. Despite of your health you still push hard to serve
these needy. Again from the bottom of my heart thank you so much
Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim and Ms Monica.
God be with you always!
박진수 21-04-22 09:45
 
민들레 대표님, 천사 사모님께서 늘 수고가 많으십니다~
참나눔을 보고 느끼고 또 배웁니다
아이들의 선한 눈망울에 말로 표현이 안되어도,
민들레 사랑을 받는 이 아이들을 볼 수 있어 행복합니다♬
지금처럼 뜨거운 사랑 많이 나눠주세요
매일이 행복하길.. 필리핀 아이들이 늘 웃길 바랍니다
코로나19 조심하고 모두 행복하고 몸 건강하길 기도합니다.
주은혜 21-04-05 10:34
 
고맙습니다.^^
아이들에게 희망의 생명력을 불어 넣어주시는
필리핀 민들레국수집 가족분께 진심으로 감사드립니다.
누군가가 할 수 없는 일을 앞장서서 해주시는 풍경에 감동합니다!
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요.^^
어린왕자 21-04-05 08:19
 
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다
배지원 21-04-05 00:22
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
모두가 아이들과 더불어살아가는 세상을 만들기 위해
애쓰시는 필리핀 민들레 국수집이 있기에 따뜻한 세상을 꿈꿀수있습니다.
작은 관심이 아이들의 희망과 꿈을 키워줄수있는 발판되지 안을까 합니다.
그래서 아이들이 보내온 카드와 편지처럼 사랑이 가득한 모습으로
아이들이 잘 성장하리라 믿습니다.
필리핀 민들레 국수집 파이팅!!!
최철호 21-04-04 22:47
 
안녕하세요.
마음이 참으로 부지런해서 힘든 이웃들이 필요로 하는 것들을
챙겨주는 서영남대표님과 베로니카사모님 참으로 존경스럽습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경은 아름답습니다.
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 사랑이
아이들 꿈을 채우고 이끌어 주시기를 기도합니다.
온 세상 사람들 마음속에서도 민들레국수집에서
흘러나오는 하느님의 선함이 가득했으면 좋겠습니다.
JULY 21-04-04 17:29
 
함께 할 수 있는 사회, 사랑, 배려로 가득한 사회를
만들고 계시는 대표님과 베로니카님께 존경과 찬사를 보냅니다**
민들레 장학을 통해 아이들에게 희망과 사랑을
전하는 기회가 되었으면 합니다.
빈민촌 어린 아이들에게 삶의 질을 높여주는
필리핀 민들레국수집~ 민들레 작은학교를 힘차게 응원합니다!
최승호루카 21-04-04 13:46
 
"거룩하다 부활이여!
기쁘도다 알렐루야!"
꽃피는 민들레 스콜라쉽 10주년 축하드립니다.
필리핀 민들레국수집 한결같은 사랑 은총으로 다가왔습니다.
아이들의 웃음 아이들의 사랑 그대로가 필리핀 민들레 공동체의 희망이네요.^^
열심히 공부하고 멋지게 성장해주길.. 기도합니다.
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽
행복한 세상입니다.
행복을 만나는 가장 가까운 길 가난한 이웃들과 함께하는 일상
행복의 열쇠는사랑과 나눔임을
서영남대표님의 실천하는 삶안에서 배웁니다. 감사합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
주님의 부활울 축하합니다.
마리스텔라 21-04-04 11:05
 
민들레공동체는 희망과 꿈이 있는 공동체라고 생각해요😘
언제나 한결같은 마음으로 가난한 사람들을 배려하시는 모습에서 큰 감동을 받습니다!
민들레 필리핀 스콜라쉽은 힘든 아이들의 든든한 버팀목인듯해요~
보는 사람까지도 행복에 빠지게 하는 마법같은 민들레사랑을 응원합니다
민들레 가족님들의 사랑으로 아이들이 예쁜 민들레 꽃으로
피어나길 기도할께요. 힘찬박수 보냅니다. 고마운 사랑들& Thang You
민들레 국수집 필리핀 사랑이 계속 이어져가길 기도합니다.
함께하는세상 21-04-04 10:37
 
오산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사진속의 모습 한장면 한장면이 모두 너무나 감동스러워요.
아이들에게 희망과 꿈을 그리고 사랑을 전하시는
서영남 대표님과 베로니카 사모님께 감사한 마음을 전합니다.
필리핀 식구들 모두 건강하시길 바랍니다.^^
김예지 21-04-04 09:49
 
필리핀의 어려운 아이들까지 도우시는 필리핀 민들레국수집 사랑을 보면서
많이 반성하고 나도 저렇게 살아야겠구나 절실히 느꼈습니다.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
필리핀 식구들과 모두 함께 서영남 선생님 건강하세요
이상훈 21-04-04 00:37
 
고맙습니다.
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는
 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
하느님의 사랑 속에 살게 하시는 서영남원장님과 베로니카님을 존경합니다.
언제나 함께 응원합니다^^
양미희 21-04-03 23:23
 
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다
아델라이데 21-04-03 17:30
 
힘든 아이들을 위한 따뜻한 관심과 사랑 나눔이
가슴속에서 희망으로 꽃피울 수 있다면
늘 아이들을 위해 이렇게 한결같이 애쓰시는 민들레수사님과
민들레베로니카님의 따뜻한 사랑나눔에 감사드립니다~
//가난한 아이들과 함께 살아가는
사랑이 꽃피는 민들레 꿈이 너무 아름답습니다//
노성균사도요한 21-04-03 13:56
 
Happy Easter po!
Kamusta po kayo Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at
Miss Monica? Nawa nasa malusog at magandang kalagayan po kayo.
Ang puso ko po ay naantig dahil po sa napanuod ko sa youtube, at
itong mga sulat kamay at guhit ng mga kabataang ito ay, napakahusay.
Hayaan nyo po at ako'y magpapasalamat sa inyo, mula sa puso ko po.
Pinasaya po ninyo ang bata at ang kanilang mga magulang ay binigyan
ninyo ng pagasa.
Maraming salamat po sa lahat na inyong tulong. Nawa ay lalo po kayong
sipagin at bigyan ng magandang kalusogan. God bless you po palagi!
Maligayang araw po! Ang pagpapala at pagiingat ay sumainyo po!
러블리윤 21-04-03 11:42
 
나누어 먹는 밥, 정말 대단한 민들레 공동체의 힘이네요..
민들레국수집이 있음으로 아이들이 행복해지고,
어른들에게는 희망이 가득 생기는 날들이 되길
맛있는 걸 먹을 수 있고, 공부도 할 수 있고
편안한 안식처가 되어주는 필리핀 민들레국수집에서
🙌 민들레 사랑과 평화를 느낍니다. 너무 감동적입니다~♥
정혜엘리사벳 21-04-03 10:15
 
필리핀에서도 가난한 아이들을 위한 일들을 해나가시는
서영남대표님과 베로니카사모님이 참 존경스럽습니다.
진정한 마음으로 세상에 따듯한 온기를 불어 넣어 주시는
사랑나눔이 앞으로도 오랫동안 열릴 수 있다면 좋겠습니다.
민들레국수집 스콜라쉽 항상 응원합니다.
lovestory 21-04-03 09:59
 
필리핀 스콜라쉽 고맙습니다.
♪아이들에게 민들레란 참으로 특별한 사랑인거 같습니다.
힘든 아이들을 위해 기도하고 격려해준 사랑에 감명을 받았습니다.
필리핀 민들레국수집은 언제나 감동입니다.
신앙인으로 살면서 복음적 가치에 녹아드는 선행과
나눔을 실천할 수 있다는 것은 큰 축복이지 싶습니다
크고 작음이 문제가 아니라 이웃을 위해 자신이 가진 것을
나눈다는 자체가 복음이고 천국이지요.
멀리 필리핀까지 실천하시는 그 열정에 감사드립니다.
안지향 21-04-03 01:36
 
필리핀 민들레국수집 이야기를 보면 아이들의 소중함을
 느끼고 자신감을 지니며 보람있게 사는 법에 대해 조언해 줍니다.
나의 조그마한 관심으로도 아이들은 충분히 변할 수
있고 세상은 아름다워질 수 있음을 배웠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님 많은 수고 감사드립니다
배진환 21-04-02 23:13
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경을 보면서 힘든 아이들을
사랑하는데 예전보다 많은 시간을 쏟게 되었습니다.
서영남선생님,베로니카님의 헌신하는 사랑은 제게 따뜻한 사랑을 불어넣어 주십니다.
선한 나눔을 행하심에 두 분을 존경합니다.
필리핀 스콜라쉽 항상 응원합니다.
명탐정국주 21-04-02 18:50
 
민들레국수집에서 하는 모든 일들이
하느님의 보살핌아래 다 잘될 수 있기를 기도합니다..
가난한 이웃들에게 뜨거운 사랑을 내뿜는
대표님과 베로니카님이 너무 멋지십니다♬
우리에게 진정 중요한 것은 화려한 사회적 성취가 아니라..
가슴으로 나누는 따뜻하고 소박한 사랑과 나눔
작은 행복들이 좋은 기억으로 자꾸 쌓이다 보면 언젠가
닫혀있던 마음을 열게 되겠지요. 민들레장학
아이들의 건강과 행복을 바랍니다-*
할렐루야 21-04-02 16:33
 
스콜라쉽 감동입니다.
살아있는 민들레국수집 풍경을 보면서 기도합니다.
힘든 상황 속에서도 가난한 이웃들과 함께 가족이 되어
행복하게 사는 비결을 배울 수 있어 행복했습니다.
서영남선생님과 베로니카선생님을 존경합니다.
최진알베르토 21-04-02 14:26
 
따뜻한 필리핀 스콜라쉽 일상이 머릿속에 그림이 그려집니다.
우리 모두 다 함께 팔을 걷어 붙히고 함께 땀을 흘렸으면 좋겠습니다.
긍정적인 말로 다른 이들에게 기쁨과 행복을 주고
사랑을 실천하는 사람으로 살아가고 싶습니다.
서영남선생님과 베로니카선생님에 나눔 아름답습니다.
서영남 대표님과 베로니카님 존경합니다❤
민들레꿈 21-04-02 11:00
 
하루하루 무럭무럭 자라나는 아이들이
부모에게 희망이고 꿈이 되겠지요.
사랑하겠습니다. 나누겠습니다~
함께 하겠습니다💕
오직 사랑만으로 온 세상을 끌어안는
두분의 나눔을 가슴에 새기며
지금처럼~ 힘든 이웃들에게 강인한
희망의 힘을 주시기를 기도합니다!^^
등대지기 21-04-02 08:31
 
반갑습니다.
민들레 가게에 오면 두 분의 환한 미소가 먼저 반겨줍니다.
찾아오시는 손님들에게 필요한 물건도 나누어주시고
밝은 미소로 희망을 전해주시니 더 감사드립니다.
민들레 가게를 보고 있으니 덩달아 기분이 좋아집니다.
힘든 이웃들에게 필요한 것은 따뜻한 사랑임을 배웠습니다.
민들레 가게 화이팅!!
하나의등불 21-04-02 02:08
 
고맙습니다.
어서 봉쇄가 풀려서 예전과 같이 급식소를 열 수 있으면 합니다.
가난한 아이들을 도와주시는 감동입니다.
성여남대표님과 베로니카님을 통해 이렇게 또 배웁니다.
필리핀 민들레국수집의 아름다운 이야기들이
제 마음을 항상 설레이게 해줍니다.
모두 고맙습니다.
정미경모니카 21-04-01 23:34
 
마음으로 나누는 사랑이 무엇인지 배우게 됩니다.
필리핀에서도 가족들과 아이들이 민들레를 통해
더 나누는 방법을 배워나가길 바래봅니다.
오늘도 많은 사람들을 웃게 해주는 민들레 국수집 감사합니다.
가난한 이웃을 섬기는 곳! 민들레 국수집이 있어 다행입니다.
민들레 수사님, 베로니카님 건강하세요!~♥♥♥
최철우 21-04-01 18:05
 
전주에서 인사드립니다.
사랑이 가득한 아이들 카드를 보고 있으니 저절로 미소가 지어집니다.
언제나 민들레 공동체의 사랑이 아이들을 희망으로 무럭무럭
잘 자랄수 있게 도와주리라 믿습니다.
어서 봉쇄가 풀려서 아이들을 직접 만나게 되는 날이
어서 오기를 저두 함께 기다립니다.
모두 그때까지 건강하게 잘 지내길 바랍니다.
조미란안나 21-04-01 17:28
 
가난한 사람들 힘없는 아이들을 위한 진실한 후원
기부천사님들은 참 멋진 분들이십니다. 아름답고 고운 마음씨
민들레국수집이 있음으로 아이들이 행복해지고
어른들에게는 희망이 가득 생기는 날들이 펼쳐지기를~
희망을 꿈꾸며, 대표님, 사모님 그리고 아이들의 건강하길 응원합니다.
*사랑의 온기가 가득한 민들레 스콜라쉽 파이팅^^
바람이분다 21-04-01 15:54
 
아이들의 사랑이 가득하네요.♥
필리핀 아이들의 순수한 사랑이 참 예쁘네요.
민들레 공동체의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아이들이라
해맑고 순수하게 잘 자라는거 같아 마음의 기쁘네요.
언제나 아이들을 통해서 미래 사회의 걱정보다는 이 아이들을
위해 잘 자랄수 있도록 도와주고 함께 해야함을 깨닫네요.
항상 응원합니다.♥
kimsook 21-04-01 11:45
 
세상의 빈곳을 사랑으로 하나하나 채워
나가고 계시는 민들레 대표님과 천사 베로니카님~
일상의 작은 나눔들이 어느새 커다란 희망이 되어 가까이에서
활짝 웃고 있음을 민들레 국수집에서 봅니다
지금 당장 배고픈 아이.. 헐벗은 아이들을 돌봐주셔서 감사하고
민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요ლ
따뜻한 그 사랑 꼭 닮고 싶습니다!
김수정 21-04-01 10:09
 
안녕하세요?
필리핀에서 행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀 민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다.
코로나에 모두 건강 조심하고 건강한 모습으로 곧 만나길 기도합니다.^^
어린왕자 21-04-01 08:22
 
반갑습니다.
나눔으로 소통하는 민들레국수집을 보며
사랑을 주고 받는것에는 문화도 나라도 상관없다는 것을 깨닫게 됩니다.
진정한 사랑의 기적을 이곳 필리핀 민들레국수집에서 봅니다.
민들레수사님과 베로니카님이 주시는 사랑에
필리핀 가난한 아이들이 무엇을 필요로 하는지를
마음으로 느끼시는 나눔방식에 많이 배웠습니다.
사랑을 나누는 민들레국수집을 응원합니다
지영희 21-04-01 02:06
 
고맙습니다.
언제나 아이들을 위해 많은 수고를 해주십니다.
필리핀 민들레국수집 나눔은 눈부시게 아름답네요.❤️
지속적인 따뜻한 사랑과 관심이 아이들에게 큰 힘이 될 것입니다.
가난한 아이들이 매일매일 맘 놓고 배채울 수 있는
민들레국수집이 있다는 것만으로도 참 좋습니다.❤️
필리핀 스콜라쉽 언제나 함께 응원합니다.
김민식 21-03-31 22:30
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽은 언제나 희망입니다.
필리핀 민들레공동체 스콜라쉽 지원을 받아
많은 어린이들이 도움받고 공부도 하게되고
사랑으로 준비해주시는 음식들로 아이들이
건강하고 튼튼하게 성장하길 기도합니다.
희망과 행복으로 환하게 피어났을 웃음꽃을
생각하니 제가슴도 따뜻해지네요.
민들레수사님과 베로니카님을 존경합니다.
필리핀 식구들 모두 건강하세요.^^
그린나래 21-03-31 17:19
 
/필리핀에 퍼지는 민들레 꽃이
아름다운 세상을 만들어가네요 :-D
작은 힘이 하나, 하나 보태지면 큰 힘이
될 수 있는 것을 민들레국수집을 통해 배웁니다.
거친땅에서 힘입게 피어나는 민들레처럼,
필리핀 민들레 국수집의 앞날도 힘있게 가길..
민들레 공동체가 만들어나가는 사랑에
뜨거운 박수를 응원을 보냅니다/
고현승루카 21-03-31 13:42
 
Masayang pabati po mula sa kaibuturan ng puso.
Nawa nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon.
Bagama't ay may korona, ang inyo pong programa
ay siyang patuloy na kumikilos at naghahatid ng
tulong sa mga mahihirap na tao mapa sa Korea
man o Pilipinas. Isa po kayong pagpapala sa amin,
Kaya ako bilang isang Pilipno na nakapagasawa ng
korean ay nagpapasalamat. Ipagdasal ko po na kayo
ay palaging gabayan ni Lord, para maging ligtas at
malusog. At sa mga kabataang ito na napaka husay,
lagi niyong tandaan ang magpasalamat at maging
mabait at maging mabuti sa kapwa. Very good dahil
ang ganda ng inyong mga sulat kamay at drawing.
God bless you all.
김민재 21-03-31 10:34
 
Maligayang Pasko po sa inyo..
Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at Miss Monica.kamusta po kayo?
Sana po ay nasa mabuting kalagayan.
Napakaganda po ng inyong inyong mga regalo mula sa mga bata at ang kanilang
mga sulat ay nakakatuwa po at nakakaantig ng puso. Salamat po sa inyong
walang humpay na tulong sa mga bata at pamilya na kapos po. nakakagalak at nakaktuwa
ang inyong mga biyaya at kabutihan na ibinibigay sa mg batang paslit. nawa'y
hindi po kayo magsawa sa pagtulong sa mg kabataang ito.
Ingatan po nawa kayo ng panginoong Hesus na makapangyarihan, at bigyan pa po
sana kayo ng mahaba pang buhay. God bless you po!! Ingat po talaga...
LOVE 21-03-31 09:07
 
필리핀 스콜라쉽 감동의 소식 감사합니다.
필리핀의 어려운 아이들까지 도우시는 필리핀 민들레국수집 사랑을 보면서
많이 반성하고 나도 저렇게 살아야겠구나 절실히 느꼈습니다.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
서영남 선생님 건강하세요.
최나은 21-03-31 00:50
 
안녕하세요?
필리핀 민들레 식구들 모두 건강하시길 바랍니다.
이곳을 통하여 사랑과 희망을 봅니다.
모두가 행복할수 있는 이유는 민들레 가족들의 사랑덕분이 아닌가 생각합니다.
국적을 불문하고 민들레 국수집의 사랑의 바이러스가 널리널리 퍼졌으면 좋겠습니다.
필리핀 민들레국수집 화이팅!!
함께하는세상 21-03-30 23:06
 
필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
손미경마리안나 21-03-30 18:53
 
아직도 굶주리고있는 애들이 많다는걸
접하게 되어 너무 가슴 아픕니다..ㅠ 그동안의
민들레 수사님과 베로니카님의 열정이
얼마나 대단하신지를 느끼지네요
한결같이 그리고 필리핀민들레 국수집까지
다양한 나눔활동하시는 모습을 보고 감탄합니다
빈민촌 아이들에게 헌신하는 열정에
뜨거운 박수와 존경의 마음을 보냅니다😊
아이들이 배부르게 먹고, 꿈도 꾸었으면 좋겠네요~
행복한 아이들의 내일을 기대합니다.
정세린사라 21-03-30 13:49
 
하느님의 무한한 사랑으로
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교
나눔터가 무한성장해나가길 바랍니다.^^
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
코로나바이러스19로 전 세계가 락다운으로
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 일상이 희망입니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
아이들 장학금 보냅니다.
최주희플로라 21-03-30 11:24
 
낮은 마음으로 낮은 사람들을 섬기는 그 마음속에
마음의 풍요가 있고, 행복이 있네요♪(^∇^*)
늘 한결같이 민들레 꽃씨 뿌린 민들레수사님과 베로니카님
힘든 이웃이 있으면 언제든 달려나와 날개를 달아주는 사랑의 미소천사
따뜻한 이야기 감사합니다! 힘든 아이들을 위한 따뜻한 관심과
사랑 나눔이 가슴속에서 희망으로 꽃피울 수 있다면
그리고 삶을 사랑하는 계기가 된다면 저는 참으로 기쁘고 고맙겠습니다.
아이들을 위해 필리핀까지.. 힘내시기를 바랍니다#
이예솔 21-03-30 08:39
 
우리 사회에 사랑과 나눔이 뭔지에 대한 알려주는
필리핀 민들레국수집의 모습은 항상 신선한 감동을 주네요.
작은게 모여 큰 것을 만드는 일이 반복해서 일어난다면
모두가 함께 잘 사는 그런 모습이 되지 않을까 생각합니다.
저도 이제부터 아이들에게 많은 관심을 가져야겠습니다.
예수사랑 21-03-30 07:51
 
사랑의 온기가 가득한 민들레국수집 작은학교^^
멀고먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지 모릅니다..
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요~
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다♥
강정숙 21-03-30 01:09
 
안녕하세요?
민들레 사랑이 퍼져간다는 것은 아름다운 꽃씨가
 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를
 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다.
민들레꿈 21-03-29 23:14
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집이 있다는 게 너무나 반갑습니다.
우리나라보다 더 어려운 나라까지 생각하시고
어려움이 세계 곳곳에 있지만 필리핀 아이들은
민들레 공동체 덕분에 정말 잘 자랄거라 생각합니다.
늘 아이들을 생각하여 주시는 그 마음이 아이들이 보내온
카드에도 사랑으로 보답하는 거 같습니다.
나눔을 실천하시고
사랑으로 일궈나가시는 모습을 존경합니다.
Mariel 21-03-29 17:50
 
살라맛 뽀/^^/
사랑 꽃피는 민들레 국수집 사랑타고
필리핀 빈민촌 온 마을에 활짝
희망으로 피었습니다.
우리를 행복으로 이끄는 민들레 국수집
당장 이번달부터 작은 금액이지만 가난한 이웃과 함께하겠습니다.
제 삶에 작은 행복을 선물해주셔서 감사합니다.
필리핀 민들레국수집 힘차게 응원하며
민들레수사님과 기부천사님들
고맙습니다~*
차은미로사 21-03-29 13:46
 
Magandang Hapon po.
Greetings of peace and love  sa inyo Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Miss Monica. Para kailan lang po na nagsimula
itong Mindulle Guksu Jib, at ngayon at nagdiriwang napo pala kayo
ng 10 taong iskolarsyip at 7 taon naman sa Mindulle iskol at Mindulle
Guksu Jib sa Pilipinas.  Nakakatouch. kaya nararapat lamang po na
kayo ay pasalamat at batiin nitong mga musmos na bata sa buwan
ng kapaskohan. Ang gagaling namang mga bata tila mga artist kung
makagawa ng makukulay at napakagandang mga sulat kamay. Ako po
ay taos pusong nagpapasalamat at sumusuporta sa inyong proyekto.
Nawa kayo po ay proteksyan palagi ng ating Panginoong maykapal.
Bendisyonan at habaan papo ang inyong buhay.
남찬우바오로 21-03-29 11:29
 
전세계가 코로나바이러스19로
인해 모두다 어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 일상이 희망입니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다~~
아름다운 민들레수사님과 기부 천사님들께 감사드립니다.
Salamat po! God bless you!
박소라 21-03-29 08:40
 
민들레국수집 스콜라쉽 감동입니다.★
민들레 공동체 안에서 사랑을 주고 받는 일이 참 멋지고 따뜻합니다.
그 마음 언제나 감동입니다.
두 분의 사랑으로 아이들이 모두 행복하게 잘 자라고 있는거 같네요.
필리핀 민들레 공동체 안에서 아이들 모두 건강하기를 기도합니다.
언제나 함께 응원합니다.^^
최철호 21-03-29 07:37
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 소식은 감동입니다.
아이들이 정성으로 보내온 카드가 정말 예쁩니다.
민들레 스콜라쉽 덕분에 아이들에게 더이상 절망적인 삶이 아닌 학교도 다니고
다른 아이들 처럼 행복을 누릴 수 있는 삶을 살게
도와주시려는 그 노력이 감동을 받게 합니다.
필리핀 민들레 국수집이  있어 미래가 희망찹니다.
어서 코로나가 속히 안정되어 봉쇄가 풀리고 아이들 모습을 더 자주
볼 수 있게 되기를 기대합니다.^^
모두 그때까지 건강하세요.
정은지 21-03-29 01:12
 
필리핀 아이들을 향한 따뜻한 나눔 감사합니다.★
아이들이 보내온 카드를 보니 얼마나 사랑을 받고 있는지
잘 알 수 있습니다.
필리핀 민들레국수집 이야기를 통해 따뜻한 마음이 온누리에 전해지기를 바래봅니다.
저도 필리핀 민들레국수집을 보면서 마음의 눈을 뜨려 노력하겠습니다.
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
모두 감사드립니다.^^
김민재 21-03-28 22:22
 
반갑습니다.
아이들의 사랑이 가득한 카드를 보니 그저 흐뭇하네요.
필리핀 민들레공동체가 더 아름답게 성장하길 기도합니다.
모두 감사합니다.^^
희망을 노래하는 필리핀 민들레국수집은 감동입니다.
필리핀 민들레 국수집을 위해
베로니카님과 모니카님의 헌신하는 열정에 뜨거운 박수를 보냅니다.
코로나 바이러스에 필리핀 가족 모두 건강하기를 기도합니다.
한결같은 따뜻한 마음에 늘 감동을 받습니다.
달콤쟁이 21-03-28 17:46
 
필리핀 아이들의 친구가 또, 가족이 되어주셔서 고맙습니다.
섬김은 사랑에서 오고.. 지극한 섬김은 절망인 이웃들을
희망으로 살려낸다는 것을 서영남 선생님의 헌신하는 삶에서 배웁니다.
더 큰 나눔이 더 큰 행복을 가지고 옵니다 ^_^ 아이들이 참 행복할 것입니다
사랑이 꽃피는 민들레국수집 장학생 아이들을 응원합니다~
조명덕사도요한 21-03-28 13:58
 
Salamat po!
이 아이들은 한창 무한적으로 클수있는 꿈나무들입니다.
햇빛과 물과 관심을 골고루 영양가 있게 주시는
서영남 대표님의 사랑이 튼튼한 나무로 자라줄것입니다. 사랑합니다.
필리핀 민들레 국수집 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
우리 사는 세상은 아직 살만해 하고 느끼게 되었습니다.
소중한 필리핀 민들레 국수집 장학, 무료급식을 응원합니다.
늘 사랑으로 함께하는 서영남대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
아름다운 세상을 위한 투신 아름답습니다.
저도 동참합니다. 아자아자 파이팅!
유시연모니카 21-03-28 11:30
 
하느님 감사합니다^^ 사랑의 온기가 가득한 민들레 스콜라쉽
먼나라 이웃나라~ 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지요
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다~
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요♪
늘 큰사랑 나눠주시는 대표님, 사모님 힘내세요. 응원하고 기도합니다.
김희진 21-03-28 10:27
 
필리핀 민들레국수집의 아름다운 풍경을 보면서
힘든 아이들을 사랑하는데 예전보다 많은 시간을 쏟게 되었습니다.
사랑을 전하고 사랑으로 보답해 주는 사랑스런 아이들의
카드가 감동입니다.
서영남선생님의 헌신하는 사랑은 제게 따뜻한 사랑을 불어넣어 주십니다.
항상 존경합니다.
베로니카 사모님과 항상 건강하시길 바랍니다.
민지훈 21-03-28 09:41
 
반갑습니다.
세상을 끌어안는 따뜻한 마음이 가슴을 울립니다.
힘들고 지쳐서 희망이 없다고 느낄때 따뜻한 사랑으로
가난한 빈민촌 아이들의 가족이 되어 함께하는
서영남선생님과 베로니카선생님이 아름답습니다.
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
조윤기 21-03-28 01:54
 
필리핀에서도 민들레 공동체의 사랑의 나눔을 해주셔서 고맙습니다.
민들레공동체의 가장 으뜸인 부분은 세심한 사랑이라고 생각듭니다.
아이들이 보내온 정성어린 카드에도 그 사랑이 다 담겨있네요.
아이들을 위해 최선을 다해주시는 민들레수사님을 존경합니다.
사랑으로 오아시스를 만들어 주는 스콜라쉽 감동입니다.
박재훈 21-03-27 22:49
 
안녕하세요?
이런 행복한 풍경을 민들레국수집 아니면 어디서 볼 수 있을까요.
하느님이 보시면 참 흐뭇해 하시고 기뻐하실 것 같아요.
아낌없이 사랑을 실천하시는 서영남선생님 베로니카님
아름다운 마음이 너무나 보기가 좋아요!
천예진빅토리아 21-03-27 17:28
 
&민들레 스콜라쉽 아이들과의 따뜻한 만남이
힘든 이웃들에게 희망을 주는 모습이 가슴 벅차네요,
저도 가난한 이웃들에게 나누고 베풀며
살아가겠다는 아름다운 마음을 배우고 싶습니다....
필리핀 봉사활동도 얼마나 감사한지 모릅니다^^
필리핀의 어려운 아이들까지 도와주시는
민들레 수사님과 베로니카님께 정말 감사드립니다
윤동훈안셀모 21-03-27 13:52
 
Isang maganda at maulan na hapon po.
Nawa ay nasa malusog kayo na pangangatawan Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Miss Monica. Congrats po pala sa isa na namang taon
na nadagdag sa Philippine Mindulle Guksu Jib Small School. 7 taon na po ang
munting paaralan na ito na nagbibigay ng libreng edukasyon at karunongan
sa mga kabataan. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyong butihing puso
na tulongan itong mga mahihirap na kabataan kasama ng kanilang mga magulang.
Ako ay labis na nakaramdam ng kasiyahan at inspirasyon sa mga ginawang ito ng mga
bata. Napakamahuhusay na guhit at sulat kamay. Long live Mindulle Guksu Jib!
I support you Mindulle Guksu Jib! Cheers to more years to come!
K정아 21-03-27 11:34
 
민들레 천사님들의 마음 하나 하나에 큰 감동을 받습니다.
보듬어 주고, 안아주는 일이 얼마나 아름다운 일인지
민들레국수집은 행동으로 알려주시네요!
앞으로도 기쁜 소식 행복한 소식만으로 가득차는
필리핀 민들레국수집이 되었으면 좋겠습니다.
/매일 매일 건강하고 즐겁게~ 민들레 스콜라쉽 파이팅💕
주님께영광 21-03-27 10:45
 
행복하고, 지혜롭게 아이들이 자라날 수 있는
토대를 필리핀 민들레국수집이 잘 잡아 주기를 바랍니다.
힘든 상황 속에서도 희망을 잃지 않았으면 좋겠습니다.
서대표님의 헌신적인 사랑에 감사드립니다.
진정으로 감사드립니다.
강정아 21-03-27 09:17
 
민들레국수집의 나눔은 참 아름답습니다.
나눔이 그저 나눔으로 끝나지 않고 희망으로 변화되고
그 희망은 너무나 힘들고 외로운 이들을 살아가게 합니다.
민들레국수집은 언제나 희망을 만들어 갑니다.
서영남대표님과 베로니카 사모님의 사랑에 감사드립니다.
필리핀 장학지원에 고맙습니다.
해피하우스 21-03-27 02:22
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
아이들이 정성과 사랑으로 보낸 카드에 다 사랑이 담겨있네요.
모두 민들레 국수집 사랑으로 잘 자라주고 있어서 더욱 고맙네요.
필리핀 민들레국수집의 사랑과 평화를 빌어요.
서영남선생님의 그리스도 사랑 나눔을 실천하시는
아름다운 모습에 감동합니다.
전영미 21-03-26 23:31
 
사랑의 소식이 가득한 필리핀 민들레 국수집에 고맙습니다.
필리핀 아이들과 함께 필리핑 민들레국수집의 사랑과 평화를 빕니다.
아이들이 보내온 정성어린 카드와 편지도 감동 입니다.
늘 서영남 대표님과 베로니카 사모님의 그리스도 사랑 나눔을 실천하시는
그 모습에서 아이들도 사랑을 받아 사랑의 답장을 보낸 거 같습니다.
코로나가 계속 되고 있어서 걱정이 많지만 필리핀 가족 모두
건강하게 잘 이겨내시길 바랍니다.
최문호루카 21-03-26 17:19
 
함께 할수 있는 사회, 사랑, 배려로 가득한 사회를 만들고 계시는
★대표님과 베로니카 사모님께 존경과 찬사를 보냅니다^^
민들레장학을 통해 아이들에게 희망과 사랑을 전하는 기회가 되었으면 합니다
빈민촌 어린 아이들에게 삶의 질을 높여주는 필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다!
필리핀에도 코로나19가 심각하다던데 모두 몸 건강히 조심하세요.
김진수 21-03-26 15:53
 
Salamat po!
Nakakatuwa naman itong tulong na binibigay ninyo Depyonim
Seo Young Nam, Samonim Veronica at sa inyong napakagandang anak na si Monica.
naway bigyan papo kayo ng mahabang buhay para madami papo kayong batang matulongan.
na pakabuti po ninyo. God bless you!
Isang napaka sagana at maligayang taon ng 2020.

특별한 민들레국수집 장학생들의 감사 손편지, 카드r가 감동입니다.
세상에서 가장 멋잔 필리핀 민들레국수집
우리공동체가족함께 응원합니다.
이연희 21-03-26 14:31
 
아름다운 필리핀 민들레 국수집 스토리에 늘 감동합니다.
가난한 사람들을 향한 순수하고 환한 서영남 대표님과
 베로니카님의 실천하는 삶을 보며 많이 배우고
오늘도 행복하고 또 행복합니다.
두 분의 나눔은 눈이 부십니다.
아이들의 사랑의 카드도 사랑이 가득합니다.
모두 건강하시길 바랍니다.^^
크리스티나 21-03-26 11:25
 
사랑의 온기가 가득한 필리핀 민들레국수집~
멀고먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사드립니다
사랑을 나누고 희망을 나누는 일들 동참하겠습니다
가난한 나라에서 공부하기란 힘이 들겠지만.. 필리핀 민들레국수집의
아이들이 실컷 꿈꾸고 행복할 수 있기를 바랍니다
행복한 웃음소리^^ 아이들이 행복한 세상을 만드시는
민들레 가족분들께 박수를 보냅니다/
김현주 21-03-26 09:47
 
아이들이 더큰 세상을 꿈꿀 수 있도록
이렇게 도움을 주시는 일은 정말 가치있는 일인 것 같습니다.
대표님, 베로니카님의 헌신적인 사랑과 아낌없이 나누는 모습이 감동입니다!
민들레 사랑을 받으면서, 아이들은 또 한뼘 마음의 키가 자라겠지요.
참사랑의 마음도 아이들이 배울 수 있다면 하고 생각해 봅니다^^
모두 행복하게~ 민들레 스콜라쉽 파이팅"
남창우 21-03-26 08:38
 
고맙습니다.
코로나 바이러스로 인해서 전세계적으로 힘든 상황인데도
이곳에는 언제나 따뜻한 사랑으로 가득하네요.
후원자님들 덕분에  아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
앞으로도 계속 필리핀 아이들이 멋지게 잘 자라주길 기도합니다.
장학지원을 통해 작은 나눔이 큰 변화를 일구워 나가길 바랍니다.
민들레 국수집 파이팅!
조지혜 21-03-26 01:51
 
어서 코로나가 안정이 되어서 봉쇄가 풀리고 입국금지도 풀려서
모두 몸 건강히  민들레국수집 장학생을 다시 만날 날을
저두 기도하며 함꼐 간절히 기다립니다.
모두 힘을 내시길 바랍니다.
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요.
남지석 21-03-25 22:04
 
반갑습니다.
필리핀 민들레 공동체를 통해서 아이들이 건강하고 슬기롭게 자라 나가는 모습들을 보니
기쁘고  마음이 따뜻해 집니다.
필리핀 아이들과 함께 피어난 사랑이 아름답습니다.
아이들에게 꿈을 심어줄 수 있는 민들레 공동체가 더 많은 성장을 할 수
있기를 기대합니다.
민들레의 사랑 실천에 늘 감사드립니다.
anbaoro 21-03-25 17:46
 
한결같은 사랑과 헌신으로 가난하고.. 절망인 아이들의 희망이
되어주시는 민들레 대표님과 베로니카 사모님께 감사 인사드려요~
나누어 먹는 밥, 정말 대단한 민들레 공동체의 힘이네요😄
민들레국수집이 있음으로 아이들이 행복해지고, 어른들에게는 희망이 가득 생기는 날들이 되길~
맛있는 걸 먹을 수 있고, 공부도 할 수 있고 편안한 안식처가 되어주는
필리핀 민들레국수집에서 민들레 사랑과 평화를 느낍니다.
그리고 팬데믹 현상에서도 건강하고 행복하게 아이들이 자라주기를 바랍니다.
응원하는 마음으로 저도 매달 적은 금액이지만 후원하겠습니다.
김민아 21-03-25 16:33
 
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다.
모두 건강하세요.^^
장현석 21-03-25 14:51
 
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
민들레는 사랑입니다! 아이들을 따뜻하게
응원해주시고 바라봐주셔서 감사합니다.
Loveholics 21-03-25 10:37
 
관심과 사랑 그리고 배려 정말 고맙습니다🎶
장학제도에 열심히 해주시는 민들레 수사님과 베로니카님께 늘 감사합니다.
가난한 나라에서 공부하기란 힘이 들겠지만.. 필리핀 민들레국수집의
아이들이 실컷 꿈꾸고 행복할 수 있기를 바랍니다.
행복한 웃음소리^^ 아이들이 행복한 세상을 만드시는
민들레 가족분들께 박수를 보냅니다~
장희성 21-03-25 08:51
 
필리핀 민들레국수집 이야기를 보면 아이들의 소중함을 느끼고
자신감을 지니며 보람있게 사는 법에 대해 조언해 줍니다.
나의 조그마한 관심으로도 아이들은 충분히 변할 수 있고
세상은 아름다워질 수 있음을 배웠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님 많은 수고 감사드립니다.
LOVE 21-03-25 08:12
 
안녕하세요.
필리핀 민들레국수집 감동입니다.
아이들에게 가장 중요한게 배움입니다.
배우는 법을 못한다면 나중에 자신이 하고
싶은 일이 있을 때 마다 제약이 있을 테니깐요.
아낌없는 사랑에 아이들이 꿈 꿀수 있습니다.
2021년에는 아이들 모두 건강하고 코로나로 제약 없이
만날 수 있었으면 합니다.
최미희 21-03-25 00:23
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
멀다면 멀고 가깝다면 가까운 필리핀에서
아이들이 민들레 국수집의 사랑으로 점점 새싹들이 예쁘게 자라고 있습니다.
더이상 배고프지 않고 즐겁게 뛰어놀아도 건강하고 튼튼히 자랐으면 좋겠네요!
민들레 수사님 수고해주셔서 감사드려요!
아이들과 필리핀 가족 모두 건강하시길 바랍니다
문지원 21-03-24 22:10
 
반가운 소식에 감사합니다.
아이들이 보내온 사랑의 카드가 참 감동입니다.
이 아이들의 작은 천국 민들레 천국에서 아이들이 예쁘게 피어나길 바랍니다.
필리핀의 햇살만큼이나 뜨거운 사랑을 봅니다.
민들레 국수집 화이팅 하시고 새해에도 필리핀 아이들과
함께 모두 건강하세요.^^
MARIA 21-03-24 17:45
 
따뜻한 나눔 감사합니다~ 낮은 곳, 작고 흔한것 속에
숨어 있는 희망의 씨앗을 찾아 민들레 꽃이 필 수 있도록 한결 같이 헌신하는
민들레수사님과 베로니카님께 뜨거운 박수를 보냅니다 >_<
아이들에게 이렇게 건강하고 밝게 키워주는 민들레 스콜라쉽이 최고네요.
감사합니다. 따뜻한 사랑나눔 전해주세요~ 파이팅//
전수경카타리나 21-03-24 16:37
 
유투브 보고 찾아왔어요.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
코로나바이러스19로 전 세계가 락다운으로
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 일상이 희망입니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
아이들 장학금 보냅니다.
박동빈 21-03-24 11:02
 
안녕하세요?
아이들의 사랑 가득한 카드가 보기에도 예쁘지만
그 마음이 더 아름답습니다.
보는 사람 모두가 감동입니다.
아이들의 예쁘고 환한 웃음덕에 저 또한 하루를 밝게 생활할수 있을 듯 합니다
소외되고 어려운 아이들에게 당연한 것처럼 반겨주고 당연한 것처럼
사랑을 나누는 천사 서영남 선생님이 계시기에 얼마나 감사한지요.
사랑과 행복을 늘 선물하는 멋진 서영남 선생님께 감사합니다.
모두 힘내십시오!
서영남 대표님과 베로니카님, 모니카님, 그리고 노란 민들레표 후원자들에게 깊이 감사드립니다.
유희진로사 21-03-24 10:31
 
세상에 힘든 아이들에게 전하는 사랑만큼
아름답고 큰 선물은 다시 없다고 생각합니다 ^o^*
또 다시 한번 민들레수사님과 베로니카님의 위대한 사랑을 느낍니다.
가난한 이웃들의 수호천사 두분을 존경합니다!
배고픈 아이들이... 꿈고픈 아이들이...
행복해질 수 있도록 해주는 필리핀 민들레국수집~
아이들을 이렇게 보살펴 주셔서 고맙습니다.
심지수 21-03-24 08:14
 
필리핀 소식에 반갑습니다.
필리핀 아이들의 일상이 여유로워 지고
사랑 가득한 소식에 마음이 기쁩니다.
아이들이 행복한 미래를 열어 가게 되는 모습을 상상해보니 즐겁습니다.
민들레 수사님, 베로니카님께 진심으로 감사드립니다.
아이들의 정성 가득한 카드 소식처럼 아이들이
사랑으로 충만해지길 기도합니다.
박준알베르토 21-03-24 00:28
 
안녕하세요.
필리핀 민들레 국수집의 사랑실천이
삭막한 세상에 빛과 희망이 됩니다.
더 낮은 곳에 있는 가난한 이웃들과 함께 살아가는
모습이 중요하다는 생각이 더 크게 다가옵니다.
민들레수사님과 베로니카님의 실천하는 삶에서 많이 배우고 갑니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교 아자아자 파이팅!!
happyhouse 21-03-23 23:54
 
반갑습니다.
이곳에서는 아이들의 사랑이 가득하네요.
필리핀 아이들의 순수한 사랑이 참 예쁘네요.
민들레 공동체의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아이들이라
해맑고 순수하게 잘 자라는거 같아 마음의 기쁘네요.
언제나 아이들을 통해서 미래 사회의 걱정보다는 이 아이들을
위해 잘 자랄수 있도록 도와주고 함께 해야함을 깨닫네요.
항상 응원합니다.
심현주아녜스 21-03-23 17:34
 
따뜻한 민들레국수집 이야기 안에서
참 사랑 나눔을 보고, 빛나는 희망을 봅니다.
여기가 바로 지상천국~
훌륭하신 민들레 대표님, 사모님 그리고
필리핀 아이들 모두 행복 가득하길 응원합니다
민들레는 사랑입니다!
아이들을 따뜻하게 응원해주시고
바라봐주셔서 감사합니다 (●ˇ∀ˇ●)
마리안느v 21-03-23 14:17
 
사랑꽃 피는 민들레 사랑타고 필리핀 빈민촌 온 마을에
활짝 희망으로 피었습니다😃🎵
우리를 행복으로 이끄는 민들레 국수집
당장 이번달부터 작은 금액이지만 가난한 이웃과 함께하겠습니다.
꿈이 자라는 필리핀 아이들의 모습이 참 보기 좋네요
필리핀 민들레국수집 위해 기도하고
민들레수사님과 기부천사님들 진심으로 감사드립니다.
Gardenia 21-03-23 11:58
 
해맑은 필리핀 민들레장학생 아이들이 예뻐보이네요!
필리핀 민들레국수집으로 좀 더 많은 아이들이 거리낌 없이
들락날락 웃으며 떠들었으면 좋겠습니다>_<
감동입니다~~ 아이들을 위해
늘 최선을 다해 사랑을 나눠주셔서 감사드드려요
귀염둥이 악동들도 민들레 안에서 더 행복했으면 바라며
좋은 기운만 전해주는 민들레 스콜라쉽을 응원합니다.
조민식 21-03-23 10:21
 
민들레 스콜라쉽 수고해주신 분들께 고맙습니다. ★
따뜻한 마음을 지닌 필리핀 민들레 스콜라쉽의 모습이 너무 좋습니다.
두 분의 따뜻한 미소만큼이나 아름다운 나눔에 제 자신을 돌아보며 반성합니다.
작은 것에도 나누는 사람이 되겠습니다.
언제나 필리핀 민들레 스콜라쉽 응원하겠습니다.^^
햇빛사냥 21-03-23 09:02
 
필리핀 스콜라쉽 소식에 반갑습니다.
마음으로 나누는 사랑이 무엇인지 배우게 됩니다.
필리핀에서도 가족들과 아이들이 민들레를 통해
더 나누는 방법을 배워나가길 바래봅니다.
오늘도 많은 사람들을 웃게 해주는 민들레 국수집 감사합니다.
가난한 이웃을 섬기는 곳! 민들레 국수집이 있어 다행입니다.
민들레 수사님, 베로니카님 건강하세요!~
민들레꿈 21-03-23 01:33
 
필리핀 스콜라쉽 소식에 감동입니다.
사랑으로 자란 아이들이 사랑으로 보답해 오는 소식은
우리의 마음을 감동하게 합니다.
필리핀의 어려운 아이들을 위해 오랫동안 계획하고 노고를 마다하지 않는
서영남 선생님과 베로니카님께 깊이 감사드리며,
작은 고통들에 마음 아파하며 함께 나눔에 동참하겠습니다.
그동안 수고해주셔서 감사합니다.
함께 동참하며 응원합니다.
차수진 21-03-22 23:26
 
안녕하세요?
일산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사랑의 향기로 따뜻한 세상을 봅니다.
사랑을 받은 아이들이 사랑으로 보답하네요.
사랑을 살도록 재촉하는 민들레 공동체, 고맙습니다.
사랑을 주는 민들레 스콜라쉽, 행복한 사랑의 공동체
민들레 아이들의 꿈을 응원합니다
코로나 조심하시고 모두 건강하세요.^^
톨레랑스 21-03-22 17:34
 
정말 힘겨운 지역의 아이들의 일이다 보니
민들레 필리핀 소식들이 어느 때보다도 가슴에 와닿는 것 같습니다.
필리핀 아이들을 돕는 착한 일에 저도 동참하겠습니다!
아이들의 성장이 반갑습니다o(*゚▽゚*)o
몸이 자라듯이.. 꿈이 자라는 아이들의 모습이 참 보기 좋아요~
사랑으로 필리핀 민들레국수집이 지금처럼 예쁜만남이 되길 바래요
민들레 수사님, 베로니카님 감사드립니다.
손호빈베네딕토 21-03-22 14:57
 
사순 5주일 묵상하며 함께합니다.
참 소중한 필리핀 민들레 국수집 좋습니다.
아이들이 직접 만들어서 보낸 보낸 감사카드 아름답습니다.
민들레국수집 사랑이 필리핀에 힘든 아이들에게 사랑과
희망의 불을 점화 해 주리라 믿습니다.
민들레국수집 스콜라쉽, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
우리도 함께 갑니다. 동참!
필리핀 빈민촌 아이들 장학금 보냅니다.
열렬히 응원합니다.
엘로이x 21-03-22 11:49
 
Salamat po💕 민들레 천사님들의 마음
하나 하나에 큰 감동을 받습니다..
보듬어 주고, 안아주는 일이 얼마나 아름다운 일인지
민들레국수집은 행동으로 알려주시네요~
앞으로도 기쁜 소식 행복한 소식만으로
가득차는 필리핀 민들레국수집이 되었으면 좋겠습니다
매일매일 건강하고 즐겁게
파이팅! 모두 건강하길 기도합니다^^
별이빛나는밤에 21-03-22 10:02
 
절망이 희망으로 바뀌는 감동이 일어나네요.
필리핀에 피어나는 민들레국수집 사랑 응원 많이 할께요
정말 소중한 기회를 이 아이들에게 열어주시는
서영남선생님의 사랑 감동입니다.
모두 감사드립니다.
강수정 21-03-22 08:30
 
아이들에게 희망의 생명력을 불어 넣어주시는
필리핀 민들레국수집 가족분께 진심으로 감사드립니다.
누군가가 할 수 없는 일을 앞장서서 해주시는 풍경에 감동합니다!
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요.^^
차진태 21-03-22 01:25
 
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다.
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다.
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다
코로나 19로 인한 봉쇄가 풀리고 입국금지도 풀려서 모두 몸 건강히
우리 민들레국수집 장학생을 다시 만날 날을  함께 간절히 기다립니다.
꿈꾸는나무 21-03-21 23:02
 
안녕하세요.
마음이 참으로 부지런해서 힘든 이웃들이 필요로 하는 것들을
챙겨주는 서영남대표님과 베로니카사모님 참으로 존경스럽습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경은 아름답습니다.
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 사랑이
아이들 꿈을 채우고 이끌어 주시기를 기도합니다.
온 세상 사람들 마음속에서도 민들레국수집에서
흘러나오는 하느님의 선함이 가득했으면 좋겠습니다.
이민희미리암 21-03-21 17:46
 
민들레 스콜라쉽에서 느껴지는 따스한 기운❣
필리핀 민들레국수집이 만들어가는 아름다운 세상... 그 세상을 응원합니다~
세상을 살아가는 힘은 사랑이라는 것, 진정한 사랑은 더블어 사는 삶이라고 배웁니다.
착한나눔, 사랑, 나눔의 꽃이 피어날 때마다 감동을 받습니다.
민들레수사님과 베로니카님 고생하셨습니다.
박철루카 21-03-21 13:52
 
magandang hapon po.
유튜브 보고 찾아왔어요.
아이들을 행복하게 해주셔서 정말 감사드립니다.
민들레수사님, 베로니카님 두분의 열정에 우렁찬 박수를 보냅니다.
가난한 아이들을 향한 애끊는 마음 아름답습니다.
필리핀 민들레국수집 사랑이 힘든 아이들에게 사랑과
희망의 불을 점화 해 주리라 믿습니다.
민들레국수집 스콜라쉽, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
필리핀 빈민촌 아이들 장학금 보냅니다.
숙명여대 에이블 동아리에서 만들은 마스크등 보냅니다.
princess,K 21-03-21 11:27
 
감사합니다. 필리핀 민들레국수집을 보면
//늘 주는 자가 복 받는다는 성경말씀이 떠오르네요//
천사 대표님과 천사 사모님의 사랑 나눔이 국경을 가리지 않고 꽃을 피웁니다~
그리고 도움주시는 많은 기부천사님들의
사랑 나눔이 많은 사람들을 행복하게 합니다. 감사합니다!
아이들 모두 희망찬 하루가 되길 바랍니다.
최미희 21-03-21 10:39
 
오산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사진속의 모습 한장면 한장면이 모두 너무나 감동스러워요.
아이들에게 희망과 꿈을 그리고 사랑을 전하시는
서영남 대표님과 베로니카 사모님께 감사한 마음을 전합니다.
필리핀 식구들 모두 건강하시길 바랍니다.^^
장형도 21-03-21 09:41
 
안녕하세요?
필리핀의 어려운 아이들까지 도우시는 필리핀 민들레국수집 사랑을 보면서
많이 반성하고 나도 저렇게 살아야겠구나 절실히 느꼈습니다.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
서영남 선생님 건강하세요
김은주율리아나 21-03-21 01:15
 
고맙습니다.
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는
 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
하느님의 사랑 속에 살게 하시는 서영남원장님과 베로니카님을 존경합니다.
언제나 함께 응원합니다^^
이상훈 21-03-20 23:29
 
스콜라쉽 항상 응원합니다★
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다
흰둥이 21-03-20 17:56
 
안녕하세요, 대표님 사모님*☆*☆
이번 코로나사태에 몸건강히 잘지내시나요?
무소유의 삶으로 아름다운 세상을 만들어갑니다
“존경합니다“ 아이들의 행복해질 내일을 응원하고 싶네요
저도 꾸준히 관심을 갖고 지켜보도록 하겠습니다~
필리핀 아이들에게 찬란한 햇살처럼
건강과 행운이 함께하길 빕니다!
최규식이냐시오 21-03-20 13:29
 
Isang Maligayang Kaarawan po sa inyo Sye Young Nam Depyonim!
Pagpapala at bendisyon po ng Panginoon ay sumainyo.
Hello po? Kamusta po kayo?
Magandang araw po sa inyo Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Miss Monica. Ang dami nyo pong tulong
na naibahagi sa mga kababayan ko, lalo na sa mga mahihirap
na parte ng Manila. Di po kayo nagalangan na ibigay at iabot
mismo saka ang pumunta pa sa mga mkikitid na lugar na ito.
Kaya karapatdapat lang talaga na kayo ay bigyan ng munting
regalo bilang pasasalamat. Alam ko po na labis ang inyong
kasiyahan, nawa itong mga sulat kamay at makukulay na regalo
ang magsilbing alala at inspirasyon ninyo para ipagpatuloy pa
 ang inyong nasimulan. Mabuhay po kayo!! Salamat po!!
김꽁실★ 21-03-20 11:43
 
가장 가난하고 소외된 아이들과 함께 그들의 이야기에 귀를 기울이고
마음의 눈을 여는 민들레 필리핀 공동체 풍경이 아름답습니다~
사랑을 모르던 인생에서 사랑을 조금씩 서서히
알아가는 인생으로 바뀌어 간다는게 얼마나 행복한 일인지,
필리핀 아이들과 민들레국수집에 늘 좋은일들만 가득하길 바랍니다 'ㅅ'
김대진 21-03-20 10:17
 
안녕하세요?
필리핀에서도 가난한 아이들을 위한 일들을 해나가시는
서영남대표님과 베로니카사모님이 참 존경스럽습니다.
진정한 마음으로 세상에 따듯한 온기를 불어 넣어 주시는
사랑나눔이 앞으로도 오랫동안 열릴 수 있다면 좋겠습니다.
민들레국수집 스콜라쉽을 항상 응원합니다.
권연지 21-03-20 09:38
 
필리핀 스콜라쉽 고맙습니다.
♪아이들에게 민들레란 참으로 특별한 사랑인거 같습니다.
힘든 아이들을 위해 기도하고 격려해준 사랑에 감명을 받았습니다.
필리핀 민들레국수집은 언제나 감동입니다.
신앙인으로 살면서 복음적 가치에 녹아드는 선행과
나눔을 실천할 수 있다는 것은 큰 축복이지 싶습니다
크고 작음이 문제가 아니라 이웃을 위해 자신이 가진 것을
나눈다는 자체가 복음이고 천국이지요.
멀리 필리핀까지 실천하시는 그 열정에 감사드립니다.
고맙습니다 21-03-20 00:00
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경을 보면서 힘든 아이들을
사랑하는데 예전보다 많은 시간을 쏟게 되었습니다.
서영남선생님,베로니카님의 헌신하는 사랑은 제게 따뜻한 사랑을 불어넣어 주십니다.
선한 나눔을 행하심에 두 분을 존경합니다.
필리핀 스콜라쉽 항상 응원합니다.
Runway 21-03-19 23:20
 
필리핀 민들레국수집 이야기를 보면 아이들의
소중함을 느끼고 자신감을 지니며 보람있게 사는 법에 대해 조언해 줍니다.
 나의 조그마한 관심으로도 아이들은 충분히 변할 수 있고
세상은 아름다워질 수 있음을 배웠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님 많은 수고 감사드립니다.
조민정유스티나 21-03-19 18:30
 
😍 변방으로 찾아 들어가는 진짜 사랑과 나눔~
민들레장학, 아이들을 위해 더운 날씨 속에서도 최선을 다해주시는
민들레사랑에 감사드립니다. 천사같은 대표님과 사모님
그리고 나보타스, 카비테 아이들 모두 언제나 건강하길 기도합니다!
언제나 필리핀 민들레 공동체를 응원하겠습니다.
김연지 21-03-19 16:23
 
반갑습니다.
따뜻한 필리핀 스콜라쉽 일상이
머릿속에 그림이 그려집니다.
우리 모두 다 함께 팔을 걷어 붙히고 함께 땀을 흘렸으면 좋겠습니다.
긍정적인 말로 다른 이들에게 기쁨과 행복을 주고 사랑을 실천하는 사람으로 살아가고 싶습니다.
서영남선생님과 베로니카선생님에 나눔 아름답습니다.
서영남 대표님과 베로니카님 존경합니다❤
송창석 21-03-19 15:54
 
따뜻한 민들레국수집 이야기 안에서
참 사랑 나눔을 보고, 빛나는 희망을 봅니다.
세상을 끌어안는 따뜻한 마음이 가슴을 울립니다.
필리핀 빈민촌 힘들고 지쳐서 희망이 없다고 느낄때
따뜻한 사랑으로 가난한 아이들의 가족이 되어 함께하는
민들레공동체 스콜라쉽 풍경 감동입니다.
네잎클로버 21-03-19 10:28
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
하루하루 무럭무럭 자라나는 아이들이
부모에게 희망이고 꿈이 되겠지요.
사랑하겠습니다. 나누겠습니다~
함께 하겠습니다💕
오직 사랑만으로 온 세상을 끌어안는
두분의 나눔을 가슴에 새기며
지금처럼~ 힘든 이웃들에게 강인한
희망의 힘을 주시기를 기도합니다!^^
심효진 21-03-19 07:37
 
말리가양파스코!
사랑의 돌봄은 기적을 만듭니다.
필리핀 아이들이 직접 그림으로 그린 손편지,작품 멋집니다.
아이들의 인생을 피어나게 하는 것보다
더 큰 행복은 없습니다.
가난한 이웃에 대한 뜨거운 사랑을 전하는 서영남대표님 감사합니다.
행복을 부르는 필리핀 민들레국수집
빈민촌 아이들과 늘 함께하는 베베모가족께 고마운 마음을 전합니다.
제 작은 응원의 마음이 필리핀 사람들에게
힘이 되었으면 좋겠습니다.
이상훈 21-03-19 00:48
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 감동을 주네요.
아이들이 보내온 카드를 보니 더 감동이 새롭네요.
가슴 속에 가난한 필리핀 아이들을
돕고자 하는 열정을 길러주셔서 감사합니다.
저도 민들레공동체 덕분에 가슴속 따듯한 사랑을 길러봅니다.
감사합니다.
김수정 21-03-19 00:14
 
마음으로 나누는 사랑이 무엇인지 배우게 됩니다.
필리핀에서도 가족들과 아이들이 민들레를 통해
더 나누는 방법을 배워나가길 바래봅니다.
오늘도 많은 사람들을 웃게 해주는 민들레 국수집 감사합니다.
가난한 이웃을 섬기는 곳! 민들레 국수집이 있어 다행입니다.
민들레 수사님, 베로니카님 건강하세요!~♥♥♥
Keily.J 21-03-18 17:35
 
사랑의 온기가 가득한 민들레 국수집 장학➰
멀고먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다.
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지 모릅니다..
아이들의 행복해질 내일을 응원하고 싶네요
저도 꾸준히 관심을 갖고 지켜보도록 하겠습니다!
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요~
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다.
해바라기 21-03-18 16:13
 
전주에서 인사드립니다.
사랑이 가득한 아이들 카드를 보고 있으니 저절로 미소가 지어집니다.
언제나 민들레 공동체의 사랑이 아이들을 희망으로 무럭무럭
잘 자랄수 있게 도와주리라 믿습니다.
어서 봉쇄가 풀려서 아이들을 직접 만나게 되는 날이
어서 오기를 저두 함께 기다립니다.
모두 그때까지 건강하게 잘 지내길 바랍니다.
문예지 21-03-18 15:49
 
아이들의 사랑이 가득하네요.♥
필리핀 아이들의 순수한 사랑이 참 예쁘네요.
민들레 공동체의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아이들이라
해맑고 순수하게 잘 자라는거 같아 마음의 기쁘네요.
언제나 아이들을 통해서 미래 사회의 걱정보다는 이 아이들을
위해 잘 자랄수 있도록 도와주고 함께 해야함을 깨닫네요.
항상 응원합니다.♥
로제나나 21-03-18 11:53
 
우리나라 아이들도, 필리핀 아이들도 참 예쁩니다~
적어도 이 아이들만큼은 자랄 때까지 지켜줄 수 있다면 참 좋을 것 같습니다
*^^* 보듬어 주고, 안아주는 일이 얼마나
아름다운 일인지 민들레국수집은 행동으로 알려주시네요!
세계곳곳 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
필리핀 아이들도 희망찬 하루하루가 되길 바랍니다.
봄향기 21-03-18 10:40
 
안녕하세요?
필리핀에서 행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀 민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다.
코로나에 모두 건강 조심하고 건강한 모습으로 곧 만나길 기도합니다.^^
구민석 21-03-18 08:30
 
반갑습니다.
나눔으로 소통하는 민들레국수집을 보며
사랑을 주고 받는것에는 문화도 나라도 상관없다는 것을 깨닫게 됩니다.
진정한 사랑의 기적을 이곳 필리핀 민들레국수집에서 봅니다.
민들레수사님과 베로니카님이 주시는 사랑에
필리핀 가난한 아이들이 무엇을 필요로 하는지를
마음으로 느끼시는 나눔방식에 많이 배웠습니다.
사랑을 나누는 민들레국수집을 응원합니다
박헤정 21-03-18 01:21
 
고맙습니다.
언제나 아이들을 위해 많은 수고를 해주십니다.
필리핀 민들레국수집 나눔은 눈부시게 아름답네요.❤️
지속적인 따뜻한 사랑과 관심이 아이들에게 큰 힘이 될 것입니다.
가난한 아이들이 매일매일 맘 놓고 배채울 수 있는
민들레국수집이 있다는 것만으로도 참 좋습니다.❤️
필리핀 스콜라쉽 언제나 함께 응원합니다.
복음의기쁨 21-03-17 23:59
 
필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
필리핀 민들레 장학 언제나 화이팅
롤리폴리 21-03-17 20:32
 
사랑으로 엮어진 일상입니다❗❗
갖기 위한 삶이 아닌, 더 나누기 위한 삶이란 바로 이런 것..
올망졸망 돋아나는 꽃송이처럼 필리핀 아이들 마음에 희망의 꽃이 활짝 피었으면 좋겠어요~
처음 그대로의 한곁같으신 두 천사분의
사랑 나눔에 찬사와 함께 큰 박수로 응원합니다^^
민우마르티노 21-03-17 13:54
 
magandang hapon po.
Kamusta po kayo Depyonim Sye Young Nam
Samonim Veronica at Ms Monica? Sana po
po nasa mabuti kayong kalagayan. at maraming
 maraming salamat po sa inyong walang humpay
sa akin bansang Pilipinas. Nawa'y pagpalain papo
kayo ng mahabang buhay at ng sagayon ay
maramin pa po kayong matulongan na mga
tao sa pilipinas. nakagaan sa dibdib na malaman
ang inyong pagtulong at paglaan ng oras pra
sa aking bansa. Salamat po!
정소현에스텔 21-03-17 11:49
 
Maraming Salamat po 사랑의 온기가 가득한 민들레
💕감동입니다... 우리의 꿈, 세상의 희망
민들레국수집 안에서 봅니다.
희망과 사랑을 가난한 아이들과 가족들에게
나누어 주셔서 진심으로 감사드려요!
숭고한 사랑 아름답습니다~
//행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다//
LOVE 21-03-17 08:51
 
사랑이 있는 곳에, 나눔이 있는 곳에
기적이 일어나고 희망이 싹튼다는 사실! 이 아이들이 훌륭하게 자라주었으면 좋겠네요
그림 참 예쁘게 잘 그렸네요^^
 무엇보다 아이들의 꿈을 펼칠 수 있는
사랑을 주는 민들레 스콜라쉽, 행복한 사랑의 공동체
민들레 아이들의 꿈을 응원합니다♪
유지혜 21-03-17 08:17
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
언제봐도 행복한 이야기로 가득 차 있는 민들레 국수집입니다.
 민들레 사랑의 향기는 더욱 진하고 깊어집니다.
행복을 찾는 내게 사랑을 일깨워준 민들레 공동체에 감사드립니다.
필리핀 스콜라쉽에 항상 깨달음을 주셔서 고맙습니다.
늘 감사합니다.
모두 건강하세요.
필리핀 민들레국수집 장학 언제나 함께 응원합니다.
박성욱 21-03-17 00:34
 
안녕하세요?
이곳을 통하여 사랑과 희망을 봅니다.
모두가 행복할수 있는 이유는 민들레 가족들의 사랑덕분이 아닌가 생각합니다.
국적을 불문하고 민들레 국수집의 사랑의 바이러스가 널리널리 퍼졌으면 좋겠습니다.
필리핀 민들레국수집 화이팅!!
최미희 21-03-16 22:13
 
필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
엘로이x 21-03-16 17:54
 
사랑으로 소통하는 필리핀 민들레국수집을 보며
사랑을 주고 받는것에는 문화도 나라도 상관없다는것을 깨닫게 되네요
한결같이 그리고 필리핀민들레 국수집까지 다양한 나눔활동하시는 모습을 보고 감탄하며
빈민촌 아이들에게 헌신하는 열정에 뜨거운 박수를 보냅니다
아이들이 배부르게 먹고, 꿈도 꾸었으면 좋겠네요~ 행복한 아이들의 내일을 기대합니다.
'ㅅ' 진정한 사랑의 기적을 이곳 필리핀 민들레국수집에서 봅니다
민들레 대표님과 베로니카 사모님 고맙습니다👍
윤상미카타리나 21-03-16 13:29
 
참 소중한 필리핀 민들레국수집 좋습니다.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
아름다운 아이들의 마음들이 참 저를 행복하게 합니다.
민들레국수집 사랑을 보면서, 많이 깨달았습니다.
우리가 서로 서로 도와야 함을,
세상이 외면한다 해도 그래도 우리는 가난한 아이들과 함께해야
세상을 변화시킬 수 있다고 봅니다.
늘 애 많이 쓰시는 민들레대표님과 베로니카님 행복하세요.
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
하느님의선물 21-03-16 11:28
 
"감사합니다 */(^^)/* 민들레 공동체 덕분에
이 아이들이 이렇게 해맑게 웃을 수 있으니깐요~~
아이들의 꿈을 길러주는 민들레 스콜라쉽 앞으로도 이렇게
든든한 지원과 사랑으로 빛을 발하기를 바랍니다.
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요"
사랑의향기 21-03-16 10:16
 
사랑의 온기가 가득한 민들레국수집 작은학교^^
멀고먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지 모릅니다..
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요~
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다♥
조옥희 21-03-16 09:40
 
우리 사회에 사랑과 나눔이 뭔지에 대한 알려주는
필리핀 민들레국수집의 모습은 항상 신선한 감동을 주네요.
작은게 모여 큰 것을 만드는 일이 반복해서 일어난다면
모두가 함께 잘 사는 그런 모습이 되지 않을까 생각합니다.
저도 이제부터 아이들에게 많은 관심을 가져야겠습니다.
민들레국수집 스콜라쉽 언제나 응원합니다.
남주현 21-03-16 00:43
 
안녕하세요?
민들레 사랑이 퍼져간다는 것은 아름다운 꽃씨가
 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를
 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다.
김미연 21-03-15 23:55
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집이 있다는 게 너무나 반갑습니다.
우리나라보다 더 어려운 나라까지 생각하시고
어려움이 세계 곳곳에 있지만 필리핀 아이들은
민들레 공동체 덕분에 정말 잘 자랄거라 생각합니다.
늘 아이들을 생각하여 주시는 그 마음이 아이들이 보내온
카드에도 사랑으로 보답하는 거 같습니다.
나눔을 실천하시고
사랑으로 일궈나가시는 모습을 존경합니다.
김태경사무엘 21-03-15 17:34
 
✔ 아이들이 더큰 세상을 꿈꿀 수 있도록
이렇게 도움을 주시는 일은 정말 가치있는 일인 것 같습니다.
대표님, 베로니카님의 헌신적인 사랑과 아낌없이 나누는 모습이 감동입니다!
민들레 사랑을 받으면서, 아이들은 또 한뼘 마음의 키가 자라겠지요.
참사랑의 마음도 아이들이 배울 수 있다면 하고 생각해 봅니다^^
모두 행복하게~ 민들레 스콜라쉽 파이팅"
차지원루시아 21-03-15 14:58
 
유투브 보고 찾아왔어요.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
가슴으로 큰 울림이 옵니다.
필리핀 민들레국수집이 계속 이어져가길 기도합니다.
은은한 미소와 깊이 있고 진지한 나눔의 삶을 사시는
서영남 대표님과 베로니카님을 존경합니다.
필리핀 민들레 국수집의 아름다운 기적을  위해 묵주기도 100단 올립니다.
사랑이 꽃피는 필리핀 민들레 국수집 응원합니다
아이들을 위해 언제나 몸소 뛰어주시는
서영남 대표님께 감사드립니다.
기쁨천사 21-03-15 11:20
 
예쁜마음들이네요💌 사랑이 이곳까지 전해집니다!
아이들에게 아낌없이 사랑을 주시는 두분의 마음또한 너무나 값진 마음입니다.
민들레장학~ 좋은 나눔에 정말 머리숙여 감사드리며
밥 한끼에 느끼는 사랑이 그 어떤 값진 것보다 뜨거울수 있다는 것을
아이들을 돌봐주는 민들레국수집에서 느낄수 있네요.
아이들의 소중한 꿈이 민들레와 함께 자란다는 것이 참 보기 좋습니다😃
아이들이 같이 짓는 행복한 웃음으로~ 아이들 공간에도 행복이 가득하길 바랍니다
모두가 행복한 세상에서 웃으며 살았으면 좋겠어요.
조재환바오로 21-03-15 10:16
 
민들레국수집 스콜라쉽 감동입니다.★
민들레 공동체 안에서 사랑을 주고 받는 일이 참 멋지고 따뜻합니다.
그 마음 언제나 감동입니다.
두 분의 사랑으로 아이들이 모두 행복하게 잘 자라고 있는거 같네요.
필리핀 민들레 공동체 안에서 아이들 모두 건강하기를 기도합니다.
언제나 함께 응원합니다.^^
안정숙 21-03-15 09:04
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 소식은 감동입니다.
아이들이 정성으로 보내온 카드가 정말 예쁩니다.
민들레 스콜라쉽 덕분에 아이들에게 더이상 절망적인 삶이 아닌 학교도 다니고
다른 아이들 처럼 행복을 누릴 수 있는 삶을 살게
도와주시려는 그 노력이 감동을 받게 합니다.
필리핀 민들레 국수집이  있어 미래가 희망찹니다.
어서 코로나가 속히 안정되어 봉쇄가 풀리고 아이들 모습을 더 자주
볼 수 있게 되기를 기대합니다.^^
모두 그때까지 건강하세요.
마법의성 21-03-15 00:40
 
반갑습니다.
아이들의 사랑이 가득한 카드를 보니 그저 흐뭇하네요.
필리핀 민들레공동체가 더 아름답게 성장하길 기도합니다.
모두 감사합니다.^^
희망을 노래하는 필리핀 민들레국수집은 감동입니다.
필리핀 민들레 국수집을 위해
베로니카님과 모니카님의 헌신하는 열정에 뜨거운 박수를 보냅니다.
코로나 바이러스에 필리핀 가족 모두 건강하기를 기도합니다.
한결같은 따뜻한 마음에 늘 감동을 받습니다.
2021년에도 함께 응원합니다.
전희철 21-03-15 00:22
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽의 2021년 행진을 축하ㅎ밥니다.
더 나은 세상을 위해 한 걸음 한 걸음 신중한 발걸음을 내딛으며
필리핀 아이들에게 희망을 주는 필리핀 민들레국수집이 감동입니다.
민들레 수사님과 베로니카님 언제나 응원합니다!!
지수영 21-03-14 23:41
 
필리핀 아이들을 향한 따뜻한 나눔 감사합니다.★
아이들이 보내온 카드를 보니 얼마나 사랑을 받고 있는지
잘 알 수 있습니다.
필리핀 민들레국수집 이야기를 통해 따뜻한 마음이 온누리에 전해지기를 바래봅니다.
저도 필리핀 민들레국수집을 보면서 마음의 눈을 뜨려 노력하겠습니다.
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
소금인형 21-03-14 17:25
 
민들레 필리핀 스콜라쉽은 힘든 아이들의 든든한 버팀목인듯해요❤️
보는 사람까지도 행복에 빠지게 하는 마법같은 민들레사랑을 응원합니다!
아이들이 진정하게 배움의 길을 알아갈 수 있고
바른길을 갈 수 있게 해주는 민들레 사랑이 고맙습니다.
민들레 가족님들의 사랑으로 아이들이 예쁜 민들레 꽃으로 피어나길 기도할께요.
힘찬박수 보냅니다(>ω< ) 고마운 사랑들& Thang You
백클라우디아 21-03-14 13:49
 
필리핀 민들레 국수집을 보면서 새로운 미래를
건설하는 여정을 함께 걸을 수 있는 은총을 얻었습니다.
진심으로 함께 울어주고 웃어주는 민들레수사님이 계시다는 것이 큰 위로가 됩니다.
참 소중한 민들레국수집 스콜라쉽
조금씩 조금씩 아이들이 자신의 꿈을 찾고
희망을 보고 하는 이 모습이 너무 예쁩니다.
민들레수사님과 베로니카님께 감사드립니다.
민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
아이들 장학금  보냅니다. 저도  동참!
러브리걸 21-03-14 10:56
 
행복해했을 아이들을 떠올리면 뭉클하네요..
행복은 멀리 있는게 아닌가 봅니다
또 행복은 나눌수록 행복해지고 더 커지는 것임을 배웁니다!
필리핀 민들레아이들 모두 건강하게 성장하고 행복하길,
매일매일 웃을 수 있는 언제나
⭐사랑이 가득한 날들이 되길 응원합니다⭐
왕건세례자요한 21-03-14 09:48
 
필리핀 민들레국수집과 함께 보내는
사순제4주일 좋습니다.
우리 모두가 꿈꾸는 세상을 민들레국수집 안에서 보았습니다.
필리핀에서도 펼쳐지는 민들레 국수집 사랑은  최고!!
실천하는 삶으로 헌신이 무엇인지 온몸으로 베베모가족 삶이 말해줍니다.
서영남대표님 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
복음말씀을 많이 배웁니다.  감사합니니다.
필리핀 민들레국수집 일상을 보면 가슴으로 큰 울림이 옵니다.
기부천사님께도 고마운 마음을 전합니다.
저도 3월부터 10년간 아이들 장학금 보냅니다.
힘차게 응원합니다.
God bless you!
오유진 21-03-14 01:15
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집의 아름다운 풍경을 보면서
힘든 아이들을 사랑하는데 예전보다 많은 시간을 쏟게 되었습니다.
사랑을 전하고 사랑으로 보답해 주는 사랑스런 아이들의
카드가 감동입니다.
서영남선생님의 헌신하는 사랑은 제게 따뜻한 사랑을 불어넣어 주십니다.
항상 존경합니다.
베로니카 사모님과 항상 건강하시길 바랍니다.
최진알베르토 21-03-13 23:48
 
반갑습니다.
세상을 끌어안는 따뜻한 마음이 가슴을 울립니다.
힘들고 지쳐서 희망이 없다고 느낄때 따뜻한 사랑으로
가난한 빈민촌 아이들의 가족이 되어 함께하는
서영남선생님과 베로니카선생님이 아름답습니다.
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
초롱이 21-03-13 19:05
 
SMILE~ 예쁜마음 만큼이나 예쁜 카드들이네요😊
민들레아이들의 해맑은 웃음 꽃을 봅니다. 아이들이 순수한 마음으로
그저 건강하고 행복하게 살아갈 수 있도록 도와주기 위해 끊임없이 헌신하시는
민들레수사님과 민들레 베로니카님께 진심으로 고맙습니다.
아이들의 행복을 위해 기도할게요. 필리핀 민들레국수집을 응원합니다!
매일 주님의 은총속에서 행복하고 기쁨 가득세요~
공혜정리디아 21-03-13 18:35
 
봄이 오는 곳
참 소중한 필리핀 민들레국수집 좋습니다.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
맛있는 밥도 먹고, 공부할 수 있는 공간이 생겼다는 것만으로도
아이들의 희망입니다.
늘 빈민촌 민들레가족들과 함께해주시는
베베모세분가족께 감사드립니다.
세상을 행복하게 만드는 사랑의 홀씨
늘 애쓰시는 서영남대표님과 베로니카님, 모니카님을 힘차게 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
박혜영올리바 21-03-13 13:48
 
Mabuhay!
Isang makulay puno ng saya na araw po s inyo!
Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at
Miss Monica. Kay daming bata po itong inyong mga
biniyayaan ng tulong. At ang aking puso ay labis na
naantig. Binigyan niyo po ang mga musmos na ito ng
pagasa. At maisatupad ang kanilang mga pangarap,
namakakuha ng libreng edukasyon. Kaya nararapat
lamang na kay ay pasalamatan nila at bigyan ng papunyagi
sa pamamagitan nitong mga naggagandahang sulat kamay
nakakatuwa at nakakaantig ng puso tingnan ang kanilang
mga mukha na balot ng saya at kagalakan. Maraming salamat
po sa inyo. God bless you more with good health and protection.
행복전도사 21-03-13 11:30
 
아이들과 함께하시는 모습이 큰 감동입니다 ´◡`
민들레 아이들에게 사랑이 그대로 희망이 되는 모습을 봅니다.
필리핀 민들레국수집과 함께 걸어 갈 이 아이들의 미래가 참 궁금해지네요
어떤 시련이 있어도 당당하게 맞서서 꿈을 이루기를 바라겠습니다
감사합니다~ 아이들에게 삶의 질을 높여주는 민들레 스콜라쉽을 힘차게 응원합니다
진짜마음+ 진짜사랑을 주는 민들레국수집 파이팅!
주님께영광 21-03-13 10:12
 
Salamat po!
행복을 전해주셔서 고맙습니다.
누구나 할 수 있는 일이 아닌 그 어려운 일을 웃음을 잃지 않고 해내시는
서영남 대표님을 보며 자신을 돌이켜 보며 많은 생각을 해보게 되었습니다.
수고해 주시는 모든 분들 항상 건강하세요
필리핀 민들레 국수집 파이팅!
손영철 21-03-13 09:08
 
필리핀에서도 민들레 공동체의 사랑의 나눔을 해주셔서 고맙습니다.
민들레공동체의 가장 으뜸인 부분은 세심한 사랑이라고 생각듭니다.
아이들이 보내온 정성어린 카드에도 그 사랑이 다 담겨있네요.
아이들을 위해 최선을 다해주시는 민들레수사님을 존경합니다.
사랑으로 오아시스를 만들어 주는 스콜라쉽 감동입니다.
민들레공동체를 항상 응원합니다
민경희 21-03-13 01:24
 
반갑습니다.
우리의 마음을 사랑으로 가득 채우는 아이들 사랑 가득이 가득한
소식에 고맙네요.
필리핀의 힘든 아이들의 마음을 알아주고,
손잡아주는 서영남 선생님과 베로니카님께 깊이 감사드립니다.
우리 사는 세상도 민들레 나눔처럼 사랑과 자비가 가득 넘쳤으면 좋겠습니다!
박재현 21-03-12 23:13
 
안녕하세요?
행복하고, 지혜롭게 아이들이 자라날 수 있는
토대를 필리핀 민들레국수집이 잘 잡아 주기를 바랍니다.
힘든 상황 속에서도 희망을 잃지 않았으면 좋겠습니다.
서대표님의 헌신적인 사랑에 감사드립니다.
진정으로 감사드립니다.
행복♧ 21-03-12 18:32
 
예쁜 아이들 모두 더욱 나아진 환경속에서
소중한 꿈들 이뤄가기를 기도 많이 하겠습니다!
가난하고 소외된 아이들이 보호받고 존중되고 사랑 받을때
세상은 밝고 따뜻해질수 있습니다. 감사합니다
힘든 아이들을 돌봐주시는 서영남대표님,
베로니카님 감사드립니다😄🎶 건강하세요~
마승철야고보 21-03-12 17:59
 
필리핀 민들레국수집과 함께 걷는 사순3주간 
민들레국수집 학생들이 직접 만들은 예쁜카드와 감사편지 감동!
참 소중한 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교는 모두의 희망입니다.
조금씩 조금씩 아이들이 자신의 꿈을 찾고
희망을 보고 하는 이 모습이 너무 예쁩니다~
왜이렇게 기쁜지^^
늘 빈민촌 아이들과 함께하는 베베모가족님들께 감사드립니다.
기분좋은 행복이 불어옵니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
Salamat po! Salamat po!
장명숙요안나 21-03-12 14:45
 
감사를 전하는 아이들에 마음이 담긴 편지가 참 예쁘네요^^
정말 알록달록 예쁜마음들이네요~
필리핀 민들레국수집은 정말 희망의 별입니다☆
아이들을 위한 장학제도에 열심히 해주시는
존경하는 민들레 대표님과 베로니카 사모님께 감사드립니다.
lovestory 21-03-12 10:17
 
안녕하세요?
사랑의 소식이 가득한 필리핀 민들레 국수집에 고맙습니다.
필리핀 아이들과 함께 필리핑 민들레국수집의 사랑과 평화를 빕니다.
아이들이 보내온 정성어린 카드와 편지도 감동 입니다.
늘 서영남 대표님과 베로니카 사모님의 그리스도 사랑 나눔을 실천하시는
그 모습에서 아이들도 사랑을 받아 사랑의 답장을 보낸 거 같습니다.
코로나가 계속 되고 있어서 걱정이 많지만 필리핀 가족 모두
건강하게 잘 이겨내시길 바랍니다.
정민수 21-03-12 09:04
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
아이들이 정성과 사랑으로 보낸 카드에 다 사랑이 담겨있네요.
모두 민들레 국수집 사랑으로 잘 자라주고 있어서 더욱 고맙네요.
필리핀 민들레국수집의 사랑과 평화를 빌어요.
서영남선생님의 그리스도 사랑 나눔을 실천하시는
아름다운 모습에 감동합니다.
아름다운세상 21-03-12 00:40
 
안녕하세요?
민들레꿈 어린이밥집이 있어서
아이들에게 사랑이 가득한 도시락으로 대접해 주시니 고맙습니다.
말하지 않아도 마음을 알아주고, 함께 희망을 바라보며,
아이들이 힘들 때마다 어느새 곁에 있어 주는 귀한 공동체
정말 감사드립니다.
편안하고 소중한 모니카 선생님께 깊은 감사를 드립니다.
 모두 건강하시길 바랍니다.
이종혁 21-03-11 22:58
 
아름다운 필리핀 민들레 국수집 스토리에 늘 감동합니다.
가난한 사람들을 향한 순수하고 환한 서영남 대표님과
 베로니카님의 실천하는 삶을 보며 많이 배우고
오늘도 행복하고 또 행복합니다.
두 분의 나눔은 눈이 부십니다.
아이들의 사랑의 카드도 사랑이 가득합니다.
모두 건강하시길 바랍니다.^^
힐링♪ 21-03-11 17:41
 
필리핀 민들레 공동체도 너무 자랑스럽습니다...ლ
덕분에 저도 멋진 대한민국의 자랑스러운 사람이 된 기분이네요^^
평온하고 행복한날들 만들어준 민들레국수집과 저도 함께 하겠습니다.
앞으로도 이렇게 끈끈한 아이들과 우정이 빛을 발하기를 기도합니다
항상 기쁨을 주시는 민들레국수집 대표님과 천사 사모님께
하느님의 은총과 평화가 가득하길 기도하겠습니다.
손민석비오 21-03-11 12:53
 
유튜브 보고 찾아왔어요.
손잡고 더블어
꽃피는 민들레국수집 장학생들이 직접 쓴 카드와 멋진 감사편지 감동입니다.
필리핀 민들레국수집 아이들이 꿈을 찾아서...
좋아하는 모습을 보니 덩달아 신나고,
기분이 좋고 힘이나고 행복합니다.
필리핀 민들레국수집을 열렬히 응원합니다.
세상을 행복하게 만드는 사랑의 홀씨
베베모가족님께 감사드립니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다. Salamat po!
RUFINA 21-03-11 11:24
 
예쁜 아이들이 모두 더욱 나아진 환경속에서
소중한 꿈들 이뤄가기를 기도 많이 하겠습니다!
가난하고 소외된 아이들이 보호받고 존중되고 사랑 받을때
세상은 밝고 따뜻해질수 있습니다. 감사합니다.
힘든 아이들을 돌봐주시는 서영남대표님,
베로니카님 감사드립니다(*/ω\*) 건강하세요~
안미연 21-03-11 10:06
 
안녕하세요?
필리핀 민들레 공동체를 통한 나눔에 항상 감동합니다.
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
저희를 하느님의 사랑 속에 살게 하시는 서영남원장님과 베로니카님을 존경합니다.
김대진 21-03-11 08:59
 
코로나 바이러스로 인해서 전세계적으로 힘든 상황인데도
이곳에는 언제나 따뜻한 사랑으로 가득하네요.
후원자님들 덕분에  아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
앞으로도 계속 필리핀 아이들이 멋지게 잘 자라주길 기도합니다.
장학지원을 통해 작은 나눔이 큰 변화를 일구워 나가길 바랍니다.
민들레 국수집 파이팅!
조지혜 21-03-11 02:19
 
반갑습니다.
필리핀 민들레 공동체는 참 특별하게 느껴지는 부분이 있어요.
필리핀의 어려운 아이들까지 도와주시는
민들레 수사님과 베로니카님께 정말 감사드립니다
모두 건강하시길 바랍니다.^
해피바이러스 21-03-11 00:42
 
반갑습니다.
필리핀 민들레 공동체를 통해서 아이들이 건강하고 슬기롭게 자라 나가는 모습들을 보니
기쁘고  마음이 따뜻해 집니다.
필리핀 아이들과 함께 피어난 사랑이 아름답습니다.
아이들에게 꿈을 심어줄 수 있는 민들레 공동체가 더 많은 성장을 할 수
있기를 기대합니다.
민들레의 사랑 실천에 늘 감사드립니다.
율ol 21-03-10 18:54
 
예쁜 꿈, 착한 마음들~~* 아이들의 꿈을 길러주는
민들레 스콜라쉽, 앞으로도 이렇게 끈끈한 아이들간의 우정이 빛을 발하기를 바랍니다.
처음 그대로의 한곁같으신 두 천사분의
사랑 나눔에 찬사와 함께 큰 박수로 응원합니다^^
희망을 열어가는 필리핀 민들레 스콜라쉽이 감동이예요!
권성창비오 21-03-10 13:39
 
Salamat po!
필리핀 민들레국수집 아이들이 직접 만들어서 보낸
감사카드와 성탄카드 너무 예쁨니다.
내가 정말 알아야 할 복음말씀은 민들레공동체에서 배웠습니다.
감동! 감동! 또 감동입니다.
아이들이 오늘 하루도 굶지 않을 수 있는 힘은
민들레공동체, 서영남대표님의 진정한 배려와 사랑 정성때문입니다.
꽃피는 민들레국수집 장학, 무료급식을 응원합니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
살라맛 뽀!
손지희젬마 21-03-10 11:42
 
필리핀 민들레국수집과 아이들의 만남은 하느님께서
만들어 주신 귀한 인연들이네요^^
이렇게 희망이 필요하고, 사랑이 절실한 곳에는 어디든지 가시는
두 분의 삶이 참 존경스럽습니다.
이 귀한 인연들이 함께 아름다운 길을 걷습니다.
민들레 국수집 아이들이 이렇게 아름다운 길을 계속 걷길..
서영남 대표님, 베로니카님 참 감사드립니다★
정소민 21-03-10 10:19
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
민들레는 사랑입니다! 아이들을 따뜻하게
응원해주시고 바라봐주셔서 감사합니다
바람이분다 21-03-10 08:00
 
안녕하세요?
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다.
모두 건강하세요.^^
강기석 21-03-10 01:59
 
안녕하세요?
멀다면 멀고 가깝다면 가까운 필리핀의 아이들
소식에 고맙습니다.
아이들이 민들레 국수집의 사랑으로 점점 새싹들이 예쁘게 자라고 있습니다.
더이상 배고프지 않고 즐겁게 뛰어놀아도 건강하고 튼튼히 자랐으면 좋겠네요!
민들레 수사님 수고해주셔서 감사드려요!
바람개비 21-03-09 23:22
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집 이야기를 보면 아이들의 소중함을 느끼고
자신감을 지니며 보람있게 사는 법에 대해 조언해 줍니다.
나의 조그마한 관심으로도 아이들은 충분히 변할 수 있고
세상은 아름다워질 수 있음을 배웠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님 많은 수고 감사드립니다.
이시우KD 21-03-09 17:45
 
희망과 사랑을 나누고 있는 민들레대표님, 사모님이
자랑스럽고 존경스럽습니다.
아이들을 공부시키고 건강을 챙겨주고
미래를 만들어주는 이 도움들이 참 소중하게 느껴집니다.
진실한 사랑 꾸준한 사랑, 희망을 선물하는
필리핀 민들레국수집& 작은학교의
따스한 사랑과 나눔이 특별하네요~
민들레 아이들의 행복과 밝은 미래를 응원합니다^^
신현우루카 21-03-09 14:28
 
필리핀 민들레국수집의 모습이 행복으로 가득합니다.
필리핀의 어린 아이들에서 희망을 선물하는
서영남대표님의사랑이 참 아름답습니다.
언제나 축복을 빕니다.
가난한 이웃에 대한 뜨거운 사랑을 전하는 대표님 감사합니다.
행복을 부르는 필리핀 민들레국수집
빈민촌 아이들과 늘 함께하는 베베모세분가족께 고마운 마음을 전합니다.
제 작은 응원의 마음이 필리핀 사람들에게
힘이 되었으면 좋겠습니다.
우리공동체가족 함께 묵주기도 100단 올립니다.
Liliosa 21-03-09 11:07
 
예쁜편지~ 행복과 기쁜소식들이 전해지는걸 봅니다.
사랑을 주고 받는것에는 문화도 나라도 상관없다는것을 깨닫게 됩니다...
오늘도 기적이 만들어지는 공간, 저도 어려운 이웃들에게
그 사랑 전하며 착하게 살아가겠습니다!
함께 하겠습니다^^ 베베모 가족님들 늘 건강하세요♪
이은혁 21-03-09 10:31
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
멀다면 멀고 가깝다면 가까운 필리핀에서
아이들이 민들레 국수집의 사랑으로 점점 새싹들이 예쁘게 자라고 있습니다.
더이상 배고프지 않고 즐겁게 뛰어놀아도 건강하고 튼튼히 자랐으면 좋겠네요!
민들레 수사님 수고해주셔서 감사드려요!
아이들과 필리핀 가족 모두 건강하시길 바랍니다
정미소피아 21-03-09 08:26
 
반가운 소식에 감사합니다.
아이들이 보내온 사랑의 카드가 참 감동입니다.
이 아이들의 작은 천국 민들레 천국에서 아이들이 예쁘게 피어나길 바랍니다.
필리핀의 햇살만큼이나 뜨거운 사랑을 봅니다.
민들레 국수집 화이팅 하시고  필리핀 아이들과
함께 모두 건강하세요.^^
이상훈 21-03-09 01:10
 
필리핀 소식에 반갑습니다.
필리핀 아이들의 일상이 여유로워 지고
사랑 가득한 소식에 마음이 기쁩니다.
아이들이 행복한 미래를 열어 가게 되는 모습을 상상해보니 즐겁습니다.
민들레 수사님, 베로니카님께 진심으로 감사드립니다.
아이들의 정성 가득한 카드 소식처럼 아이들이
사랑으로 충만해지길 기도합니다.
아이들과 함께 모두 건강하시길 바랍니다.^^
송미진에스텔 21-03-08 23:21
 
아이들의 사랑 가득한 카드가 보기에도 예쁘지만
그 마음이 더 아름답습니다.
모두가 감동입니다.
아이들의 예쁘고 환한 웃음덕에 저 또한 하루를 밝게 생활할수 있을 듯 합니다
소외되고 어려운 아이들에게 당연한 것처럼 반겨주고 당연한 것처럼
사랑을 나누는 천사 서영남 선생님이 계시기에 얼마나 감사한지요.
서영남 대표님과 베로니카님, 모니카님,
그리고 노란 민들레표 후원자들에게 깊이 감사드립니다.
냐옹ol 21-03-08 17:09
 
민들레장학이 이렇게 아이들의 꿈을 키워주시네요.
알록달록~ 예쁜꿈 꾸는 아이들에게 밝은 웃음 가득한
그런 세상이 되었으면 좋겠습니다!
사랑을 주는 민들레 스콜라쉽, 행복한 사랑의 공동체
정말 소중한 기회를 이 아이들에게 열어주는
민들레 대표님, 사모님께 늘 감사하는 마음입니다😍
민희루치아 21-03-08 13:56
 
magandang hapon po.
코로나바이러스로 인해 모두다
어려운 시기를 보내고 있는 이때
아이들이 직접 그림으로 그린 감사편지, 작품 멋집니다.
필리핀 민들레국수집 일상이 희망입니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
늘 선함으로 희망을 전하는 서영남대표님을 힘차게 응원합니다.
Salamat po! Salamat po! Salamat po!
하명철비오 21-03-08 11:47
 
봉사, 사랑나눔이 이렇게 아름답네요#
낮은 곳에서 묵묵히 사랑의 씨앗을 뿌리시는
민들레수사님과 베로니카님의 모습이 너무 아름답습니다~
아이들을 위한 행복한 선물 감사드립니다
사랑에 감사의 마음이 민들레 꽃을 피웁니다.
가난해도 내일의 희망만은 가득하기를 바래 봅니다^_^*
민들레국수집을 응원하고 기도합니다!
서지현 21-03-08 10:33
 
안녕하세요.
필리핀 민들레 국수집의 사랑실천이
삭막한 세상에 빛과 희망이 됩니다.
더 낮은 곳에 있는 가난한 이웃들과 함께 살아가는
모습이 중요하다는 생각이 더 크게 다가옵니다.
민들레수사님과 베로니카님의 실천하는 삶에서 많이 배우고 갑니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교 아자아자 파이팅!!
봄향기 21-03-08 08:21
 
반갑습니다.
이곳에서는 아이들의 사랑이 가득하네요.
필리핀 아이들의 순수한 사랑이 참 예쁘네요.
민들레 공동체의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아이들이라
해맑고 순수하게 잘 자라는거 같아 마음의 기쁘네요.
언제나 아이들을 통해서 미래 사회의 걱정보다는 이 아이들을
위해 잘 자랄수 있도록 도와주고 함께 해야함을 깨닫네요.
항상 응원합니다.
김찬우 21-03-08 02:03
 
민들레 스콜라쉽 고맙습니다★
수고해주신 분들께 고맙습니다.
따뜻한 마음을 지닌 필리핀 민들레 스콜라쉽 장학지원의 모습이 너무 좋습니다.
두 분의 따뜻한 미소만큼이나 아름다운 나눔에 제 자신을 돌아보며 반성합니다.
작은 것에도 나누는 사람이 되겠습니다.
언제나 필리핀 민들레 스콜라쉽 응원하겠습니다.^^
사랑의향기 21-03-07 23:34
 
필리핀 민들레 국수집의 착한 나눔이 만들어 주는 감동에 감사합니다.
가난한 필리핀 아이들 모두에게 힘이 되어주고, 용기가 되어주고
희망이 되어주셔서 감사드립니다.
코로나가 어서 안정이 되어서 필리핀 봉쇄가 빨리 풀려서
 입국금지도 풀려서 모두 몸 건강히  우리 민들레국수집 장학생을
다시 만날 수 있게 되기를 저두 간절히 기다립니다.
모두 힘내세요.^^
황데레사 21-03-07 17:26
 
아무런 조건 없이 바람없이 그저 가난한 이웃을 돕는 다는 것,
아무나 할 수 없는 귀한 일을 베베모 가족은 하고 계십니다
이렇게 두 분이 만들어 가시는 아름다운 세상이 어린이 천국입니다 :-D
민들레사랑으로 아이들이 걱정없이 순수한 마음으로 커다란 꿈을 꾸며 살았으면 좋겠습니다~
저도 미약한 힘이지만 보태도록 하겠습니다. 민들레 파이팅!
너무 놀랍도록 아름다운 사랑이구~ 너무 놀라운 기적입니다.
문철안드레아 21-03-07 13:53
 
희망이 오는 곳
필리핀 민들레국수집 풍경이 아름답습니다.
민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 좋습니다.
서영남대표님 실천하는 삶안에서 사랑과
헌신이 무엇인지 온몸으로 행동으로 말해줍니다.
늘 애많이 쓰시는 대표님과 베로니카님, 모니카님께 감사드립니다.
우리가족 모두 뜨겁게 응원합니다. 브라보!
필리핀 아이들이 직접 그림으로 그린 손편지,작품 감동입니다.
류소영젬마 21-03-07 11:38
 
모두 마음이 예쁜 아이들로 성장할겁니다 :)
행복을 느끼는 아이들을 상상해보니 뜨거운 큰 희망과
행복까지 숨겨져 있음을 알았습니다~~~
누군가에게 꿈을 꾸게 해줄수 있는것만으로도 가장 값진일이 아닌가 합니다.
필리핀의 아이들과 가슴으로 소통하고 꿈을
키워주시는 민들레수사님과 베로니카님을 진심으로 존경합니다.
코로나19 조심하시고 모두 건강하게 잘 지내시길 바래요
응원합니다, 필리핀 민들레스콜라쉽 파이팅!
이미경수산나 21-03-07 10:45
 
안녕하세요?
일산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사랑의 향기로 따뜻한 세상을 봅니다.
사랑을 받은 아이들이 사랑으로 보답하네요.
사랑을 살도록 재촉하는 민들레 공동체, 고맙습니다.
사랑을 주는 민들레 스콜라쉽, 행복한 사랑의 공동체
민들레 아이들의 꿈을 응원합니다
코로나 조심하시고 모두 건강하세요.^^
박민경 21-03-07 10:07
 
필리핀 스콜라쉽 소식에 감동입니다.
사랑으로 자란 아이들이 사랑으로 보답해 오는 소식은
우리의 마음을 감동하게 합니다.♣
필리핀의 어려운 아이들을 위해 오랫동안 계획하고 노고를 마다하지 않는
서영남 선생님과 베로니카님께 깊이 감사드리며,
작은 고통들에 마음 아파하며 함께 나눔에 동참하겠습니다.
그동안 수고해주셔서 감사합니다.
함께 동참하며 응원합니다.
차진태 21-03-07 01:55
 
반갑습니다.
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다.
해바라기 21-03-06 23:09
 
아이들에게 희망의 생명력을 불어 넣어주시는
필리핀 민들레국수집 가족분께 진심으로 감사드립니다.
누군가가 할 수 없는 일을 앞장서서 해주시는 풍경에 감동합니다!
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요.^^
즐거운우리집 21-03-06 17:20
 
아이들이 행복한시간 되었겠어요~
장학금도 받고 맛있는 간식들과 선물들, 행복한 민들레네요!
사랑을 먹구 자라는 아이들의 미래가 환하게 밝아질 것 같아서 참 훈훈합니다.
베베모 가족님들의 소망인 가난하고 소외된 우리이웃들의 삶을
희망으로 이끌어 가는 모습에서 많은것을 배워갑니다.
(✿◡‿◡) 천사님들 몸 건강하세요.
유미클라우디아 21-03-06 13:49
 
Ako po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang Hapon!
Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at Miss Monica
kamusta po kayo? isa po akong taga subaybay ninyo.Nakakabighani
itong mga sulat kamay ng mga bata, maging ang mga mensahe ng
pagbati at pasasalamat ay nakakatouch po. Kay buti po ninyo. At nais ko
po kayong batiin sa inyong kagandahang loob na tumulong sa
aking mga kababayan. Isa po kayong biyaya, bigay ng Panginoon
sa aming mga Pilipino. Kay papalad po namin na kami ay inyong
tinulongan, bagkos ibang lahi man kami ay mas pinili po ninyo na kami'y
pagserbisyohan.Pagpalain po kayo! Ingat po palagi!
최선미 21-03-06 10:32
 
안녕하세요?
필리핀의 어려운 아이들까지 도우시는 필리핀 민들레국수집 사랑을 보면서
많이 반성하고 나도 저렇게 살아야겠구나 절실히 느꼈습니다.
아이들도 그 사랑에 보답하고자 예쁜 카드와 편지를 보냈나 봅니다.
참 예쁘고 사랑스럽네요.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
이상윤 21-03-06 09:53
 
안녕하세요.
마음이 참으로 부지런해서 힘든 이웃들이 필요로 하는 것들을
챙겨주는 서영남대표님과 베로니카사모님 참으로 존경스럽습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경은 아름답습니다.
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 사랑이
아이들 꿈을 채우고 이끌어 주시기를 기도합니다.
온 세상 사람들 마음속에서도 민들레국수집에서
흘러나오는 하느님의 선함이 가득했으면 좋겠습니다.
정희마리아 21-03-06 02:03
 
오산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사진속의 모습 한장면 한장면이 모두 너무나 감동스러워요.
아이들에게 희망과 꿈을 그리고 사랑을 전하시는
서영남 대표님과 베로니카 사모님께 감사한 마음을 전합니다.
필리핀 식구들 모두 건강하시길 바랍니다.^^
강지원 21-03-05 23:38
 
필리핀의 어려운 아이들까지 도우시는 필리핀 민들레국수집 사랑을 보면서
많이 반성하고 나도 저렇게 살아야겠구나 절실히 느꼈습니다.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
서영남 대표님과 모두  건강하세요
You&I 21-03-05 18:53
 
필리핀도 코로나19 확진자들이 많다고 봤는데.. 큰 걱정이네요
아이들이 건강하게 웃고 즐거워하고 행복해한다면 그이상 바랄게 없는것 같습니다..
이런 위기속에서도 아이들을 위한, 참 감사한 민들레 💕사랑
민들레 울타리 안에서 만큼은 배부르고 행복한 일상을 느낄 수 있는 그런 곳입니다
늘 아낌없는나무 민들레를 사랑합니다~ 그리고 늘 응원합니다!
차진태 21-03-05 16:20
 
고맙습니다.
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는
 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
하느님의 사랑 속에 살게 하시는 서영남원장님과 베로니카님을 존경합니다.
언제나 함께 응원합니다^^
갈매기의꿈 21-03-05 15:48
 
민들레 스콜라쉽 진심으로  감사드립니다★
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다
하윤철시몬 21-03-05 11:35
 
Isang magandang gabi po !
Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim
at Miss Monica.Lubos po akong natuwa na makita
itong mga mensahe ngmga musmos na paslit.
 sadyang napakabless nila, namin dahil po sa inyo.
Kay ganda pa ng Mindulle Guksu Jib School,
maliit man po ito pero puno at umaapaw po ang
tulong na naibibigay nito.Mabuhay po kayo!!Isupport po Mindulle Guksu Jib,
nakakainspire po itong inyong mabuting gawa,
sa awa ng Dios pag ako po ay nakauwi, hahanapin ko
 po ito. At tutulong po ako sa ano mang paraan na makaya
ko po,dahil ito ay napaka magandang gawain. Ingat po kayo.
장선희 21-03-05 10:10
 
민들레국수집 스콜라쉽 감동입니다.
민들레 공동체 안에서 사랑을 주고 받는 일이 참 멋지고 따뜻합니다.
그 마음 언제나 감동입니다.
두 분의 사랑으로 아이들이 모두 행복하게 잘 자라고 있는거 같네요.
필리핀 민들레 공동체 안에서 아이들 모두 건강하기를 기도합니다.
언제나 함께 응원합니다.^^
황진태 21-03-05 07:59
 
안녕하세요?
필리핀에서도 가난한 아이들을 위한 일들을 해나가시는
서영남대표님과 베로니카사모님이 참 존경스럽습니다.
진정한 마음으로 세상에 따듯한 온기를 불어 넣어 주시는
사랑나눔이 앞으로도 오랫동안 열릴 수 있다면 좋겠습니다.
민들레국수집 스콜라쉽 항상 응원합니다.
최진알베르토 21-03-04 23:18
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경을 보면서 힘든 아이들을
사랑하는데 예전보다 많은 시간을 쏟게 되었습니다.
서영남선생님,베로니카님의 헌신하는 사랑은 제게 따뜻한 사랑을 불어넣어 주십니다.
선한 나눔을 행하심에 두 분을 존경합니다.
필리핀 스콜라쉽 항상 응원합니다.
엔크라티스 21-03-04 17:49
 
모두 마음이 예쁜 아이들로 성장할거예요^^
행복을 느끼는 아이들을 상상해보니 뜨거운 큰 희망과 행복까지 숨겨져 있음을
필리핀 빈민촌 아이들에게 꿈을 꾸게 해줄수 있는것만으로도 가장 값진일이 아닌가 합니다..
민들레장학~ 좋은 나눔에 정말 머리숙여 감사드리며 밥 한끼에 느끼는 사랑이
그 어떤 값진 것보다 뜨거울수 있다는 것을 아이들을 돌봐주는 민들레국수집에서 느낄수 있네요.
아이들의 소중한 꿈이 민들레와 함께 자란다는 것이 참 보기 좋습니다.
민들레국수집 아이들의 꿈을 희망으로 키워주고 온몸으로 헌신하는 베베모님들 응원합니다
응원합니다, 필리핀 민들레스콜라쉽 파이팅!
김국환 21-03-04 16:10
 
반갑습니다.
가난한 아이들을 도와주시는 감동입니다.
성여남대표님과 베로니카님을 통해 이렇게 또 배웁니다.
필리핀 민들레국수집의 아름다운 이야기들이
제 마음을 항상 설레이게 해줍니다.
필리핀 스콜라쉽 항상 응원합니다★
happytree 21-03-04 14:25
 
따뜻한 필리핀 스콜라쉽 일상이 머릿속에 그림이 그려집니다.
우리 모두 다 함께 팔을 걷어 붙히고 함께 땀을 흘렸으면 좋겠습니다.
긍정적인 말로 다른 이들에게 기쁨과 행복을 주고 사랑을 실천하는 사람으로 살아가고 싶습니다.
서영남선생님과 베로니카선생님에 나눔 아름답습니다.
서영남 대표님과 베로니카님 존경합니다❤
조-막달레나 21-03-04 11:50
 
사랑 나눔에 온 정성을 쏟으시는 수사님, 베로니카님 두 분의
아이들을 배려하는 착한마음, 보석보다 더 값지고 귀한 사랑을 배워갑니다..
밝은 아이들의 모습이 참으로 어여쁩니다. 이 아이들에게 민들레란
참으로 특별한 사랑~ 사랑들이 모이는 곳! 민들레꿈은
사랑의 바다라 할 수 있을것 같아요♥ 모두 건강 조심하세요~
정수진에스더 21-03-04 10:18
 
하루하루 무럭무럭 자라나는 아이들이
부모에게 희망이고 꿈이 되겠지요.
사랑하겠습니다. 나누겠습니다~
함께 하겠습니다💕
오직 사랑만으로 온 세상을 끌어안는
두분의 나눔을 가슴에 새기며
지금처럼~ 힘든 이웃들에게 강인한
희망의 힘을 주시기를 기도합니다!^^
정민식 21-03-04 08:23
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
코로나바이러스19로 인해 모두다
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 소식이 감동입니다.
아이들이 보내온 카드가 사랑으로 충만합니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다
샛별이 21-03-04 02:14
 
울산에서 인사드립니다.
마음으로 나누는 사랑이 무엇인지 배우게 됩니다.
필리핀에서도 가족들과 아이들이 민들레를 통해
더 나누는 방법을 배워나가길 바래봅니다.
오늘도 많은 사람들을 웃게 해주는 민들레 국수집 감사합니다.
가난한 이웃을 섬기는 곳! 민들레 국수집이 있어 다행입니다.
민들레 수사님, 베로니카님 건강하세요!~♥♥♥
행복한세상 21-03-04 00:07
 
고맙습니다.
어서 봉쇄가 풀려서 예전과 같이 급식소를 열 수 있으면 합니다.
가난한 아이들을 도와주시는 감동입니다.
서영남대표님과 베로니카님을 통해 이렇게 또 배웁니다.
필리핀 민들레국수집의 아름다운 이야기들이
제 마음을 항상 설레이게 해줍니다.
모두 고맙습니다.
은별 21-03-03 17:45
 
가난한 필리핀 아이들을 위해 기꺼이 가족이 되어주는
모습이 큰 울림으로 다가오네요~ 역시~
장학금 전달과 여러가지 물품 선물, 봉사활동은 감동입니다!
필리핀 아이들에게까지 희망을 전하시는 모습들..
매일 고생 많으시겠지만, 항상 건강하시고 행복하세요^^
배주환비오 21-03-03 13:38
 
Tanghaling kay Ganda po sa inyo Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Miss Monica. Ako po ay nagpapasalamat
sa inyong tulong, malayo man po kayo ang umabot pa sa bansang
Pilipins ang inyong taos pusong tulong. Sana po ay wag po kayo
magsawa na kami ay tulongan. talagang nakakaproud po ang inyong
ginagawa. At itong mga sulat kamay ng mga bata ay nakakaakit tingnan,
napakamakulay at ganda ng desenyo, talagang binuhosan ng oras at
pagmamahal ng mga bata itong sulat kamay para mo sa inyo. Kaya ako bilang
Pilipino ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo. Humaba papo sana ang inyong
buhay at makatulong papo sana kayo ng maraming mahihirap nas pilipino. kayo po
ang grasya at bigay sa amin ng Panginoon kaya ipagdarasal ko po kayo palagi.
God bless you po! Ingat po kayo palagi!
♣Lovely 21-03-03 11:24
 
참 소중한 필리핀 민들레국수집 좋습니다.
가난한 아이들을 향한 애끊는 마음 아름답습니다
민들레국수집 사랑이 필리핀에 힘든 아이들에게 사랑과
희망의 불을 점화 해 주리라 믿습니다.
민들레대표님과 기부천사님들께 감사드리며~
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽^ㅅ^✌
무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다!
바람개비 21-03-03 09:52
 
아이들의 사랑이 가득하네요.♥
필리핀 아이들의 순수한 사랑이 참 예쁘네요.
민들레 공동체의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아이들이라
해맑고 순수하게 잘 자라는거 같아 마음의 기쁘네요.
언제나 아이들을 통해서 미래 사회의 걱정보다는 이 아이들을
위해 잘 자랄수 있도록 도와주고 함께 해야함을 깨닫네요.
항상 응원합니다.♥
박진영 21-03-03 08:09
 
전주에서 인사드립니다.
사랑이 가득한 아이들 카드를 보고 있으니 저절로 미소가 지어집니다.
언제나 민들레 공동체의 사랑이 아이들을 희망으로 무럭무럭
잘 자랄수 있게 도와주리라 믿습니다.
어서 봉쇄가 풀려서 아이들을 직접 만나게 되는 날이
어서 오기를 저두 함께 기다립니다.
모두 그때까지 건강하게 잘 지내길 바랍니다.
김정하 21-03-03 01:58
 
반갑습니다.
나눔으로 소통하는 민들레국수집을 보며
사랑을 주고 받는것에는 문화도 나라도 상관없다는 것을 깨닫게 됩니다.
진정한 사랑의 기적을 이곳 필리핀 민들레국수집에서 봅니다.
민들레수사님과 베로니카님이 주시는 사랑에
필리핀 가난한 아이들이 무엇을 필요로 하는지를
마음으로 느끼시는 나눔방식에 많이 배웠습니다.
사랑을 나누는 민들레국수집을 응원합니다
남진수 21-03-02 23:37
 
안녕하세요?
필리핀에서 행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀 민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다.
코로나에 모두 건강 조심하고 건강한 모습으로 곧 만나길 기도합니다.^^
봉린지란 21-03-02 17:46
 
GOOD! 필리핀 스콜라쉽~ 귀여운 민들레아이들의 꿈! 
참사랑의 의미를 다시한번 새겨봅니다
행복한 민들레 필리핀 스콜라쉽 풍경, 민들레 장학회가 참 큰일을 하고 있네요~
힘든 아이들의 희망이 되어주셔서 감사드립니다
필리핀 민들레 국수집에 늘 기쁨과 희망이 가득하길 바랩니다 */(^^)/*
아이들에게 한결같이 희망을 전해주셔서 감사합니다.
한정현안드레아 21-03-02 13:39
 
magandang hapon po.
유튜브 보고 찾아왔어요.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
행복을 부르는 필리핀 민들레 국수집 좋습니다.
가난한 아이들을 향한 애끊는 마음 아름답습니다.
민들레국수집 사랑이 필리핀에 힘든 아이들에게 사랑과
희망의 불을 점화 해 주리라 믿습니다.
민들레국수집 스콜라쉽, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
필리핀 빈민촌 아이들 장학금 보냅니다. 동참!
릴리안 21-03-02 11:53
 
🎵Salamat po~ 민들레 수사님, 베로니카님
아이들을 위해 고군분투해주시는 사랑이 감동입니다
필리핀에서 고생 많으셨습니다. 건강하세요!
세상을 따뜻함으로 적시며 아름다운 꿈을 꾸게하는
민들레 천사님들께 뜨거운 박수를 보냅니다.
조혜연 21-03-02 10:20
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽은 언제나 희망입니다.
필리핀 민들레공동체 스콜라쉽 지원을 받아
많은 어린이들이 도움받고 공부도 하게되고
사랑으로 준비해주시는 음식들로 아이들이
건강하고 튼튼하게 성장하길 기도합니다.
희망과 행복으로 환하게 피어났을 웃음꽃을
생각하니 제가슴도 따뜻해지네요.
민들레수사님과 베로니카님을 존경합니다.
필리핀 식구들 모두 건강하세요.^^
정진석 21-03-02 08:28
 
고맙습니다.
언제나 아이들을 위해 많은 수고를 해주십니다.
필리핀 민들레국수집 나눔은 눈부시게 아름답네요.❤️
지속적인 따뜻한 사랑과 관심이 아이들에게 큰 힘이 될 것입니다.
가난한 아이들이 매일매일 맘 놓고 배채울 수 있는
민들레국수집이 있다는 것만으로도 참 좋습니다.❤️
필리핀 스콜라쉽 언제나 함께 응원합니다.
조민희 21-03-02 01:47
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
언제봐도 행복한 이야기로 가득 차 있는 민들레 국수집입니다.
 민들레 사랑의 향기는 더욱 진하고 깊어집니다.
행복을 찾는 내게 사랑을 일깨워준 민들레 공동체에 감사드립니다.
필리핀 스콜라쉽에 항상 깨달음을 주셔서 고맙습니다.
늘 감사합니다.
모두 건강하세요.
필리핀 민들레국수집 장학 언제나 함께 응원합니다.
이현중 21-03-01 23:21
 
반갑습니다.
사랑이 있는 곳에, 나눔이 있는 곳에
기적이 일어나고 희망이 싹튼다는 사실! 이 아이들이 훌륭하게 자라주었으면 좋겠네요
그림 참 예쁘게 잘 그렸네요^^
무엇보다 아이들의 꿈을 펼칠 수 있는
사랑을 주는 민들레 스콜라쉽, 행복한 사랑의 공동체
민들레 아이들의 꿈을 응원합니다♪
Bin♥ 21-03-01 17:42
 
아이들의 마음에 사랑이 가득함이 있을 것 같습니다, 민들레 사랑을 받으니 말이에요!
매일이 행복하길.. 필리핀 아이들이 늘 웃길 바랍니다~
희망과 행복으로 환하게 피어났을 웃음 꽃을 생각하니 가슴  따뜻해집니다 ^_^*
민들레 아이들에게 사랑이 그대로 희망이 되는 모습을 봅니다.
도움이 필요한 아이들을 위한 장학제도에 열심히 도움주시는 천사님들께 감사합니다.
손태진요아킴 21-03-01 13:27
 
아름답습니다.
필리핀 아이들이 직접 그림으로 그린 손편지,작품 감동입니다.
아이들의 인생을 피어나게 하는 것보다
더 큰 행복은 없습니다.
행복을 부르는 민들레국수집
무조건적인 도움이 아니라 체계적인 방식으로
필리핀 가족들을 도와주고 있는 민들레 사랑 나눔방식이 멋집니다.
빈민촌 가족들과 늘 함께하는 민들레대표님과 베로니카님, 모니카님께 감사들립니다.
살라마뽀! 살라마뽀! 살라맛 뽀!
은빛에딧™ 21-03-01 11:04
 
행복한 세상 */(^^)/*
장기적으로 필리핀 아이들을 도울 수 있는
튼튼한 기반이 되어주는 민들레국수집
어린아이들에게 끼니뿐만 아니라
미래를 위한 공부, 장학금지원 그리고 민들레 사랑들로
밝은 아이들의 모습이 참으로 어여쁘네요!
아이들이 참 되게 자라주었으면 좋겠습니다
모두를 응원합니다~~
양미희 21-03-01 10:19
 
반갑습니다.
필리핀 아이에 대한 민들레국수집의 밝고 따뜻한
관심과 사랑의 실천이 너무 아름답게 느껴졌습니다.
내 가슴에 사랑이 넘실넘실 들어오는것 같습니다.
민들레수사님과 베로니카님을 존경합니다.
장학지원을 힘차게 응원합니다.
함께 응원을 보냅니다.^^❤️
김하민 21-03-01 08:56
 
필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
숲속마을 21-03-01 01:47
 
안녕하세요?
우리 사회에 사랑과 나눔이 뭔지에 대한 알려주는
필리핀 민들레국수집의 모습은 항상 신선한 감동을 줍니다.
작은게 모여 큰 것을 만드는 일이 반복해서 일어난다면
모두가 함께 잘 사는 그런 모습이 되지 않을까 생각합니다.
저도 이제부터 아이들에게 많은 관심을 가져야겠습니다.
민들레국수집 스콜라쉽 함께 응원합니다.
정세진 21-02-28 22:30
 
반갑습니다.
사랑의 온기가 가득한 민들레국수집 작은학교^^
멀고 먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다.
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지 모릅니다.
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요.
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다♥
고진감래 21-02-28 17:12
 
민들레 천사님들의 착한마음에 큰 감동을 받습니다..
보듬어 주고, 안아주는 일이 얼마나 아름다운 일인지
민들레국수집은 행동으로 알려주시네요!
앞으로도 기쁜 소식 행복한 소식만으로 가득차는
필리핀 민들레국수집이 되었으면 좋겠습니다.
매일매일 건강하고 즐겁게~ 민들레 스콜라쉽 파이팅♪
하윤주미리암 21-02-28 13:38
 
Isang maligayang araw po sa inyo. Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Miss Monica. Napakapalad naman ng mga
kababayan ko, salamat po sa inyong tulong,isa po kayong hulog
at biyaya sa aming mga pilipino, Nawa di po kayo magsawa na kami
ay tulongan. Napakamaswerte po namin,dahil nariyan po kayo lagi,
tumutulong sa pinansyal na pangangailangan,sa libreng edukasyon,
food feeding at maging pagpatayo ng munting paaralan, para makapagbigay
ng libreng tulong patunkol sa edukasyon. Mabuhay po kayo! God bless you!
박지섭야보고 21-02-28 11:49
 
민들레공동체가 만들어낸 수많은 사랑들이 곧 이 땅의 빛이자 또 하나의 희망이 됩니다
민들레는 피어납니다! 비에 젖으며, 바람에 흔들리며 피어납니다....
거칠고, 거친 땅에 피어납니다. 너무 감사합니다^^
매일 너무 큰 사랑을 이웃들에게 나눠주는 대표님과 사모님께 뜨거운 박수를 보냅니다~
박재석 21-02-28 10:30
 
안녕하세요?
민들레 사랑이 퍼져간다는 것은 아름다운 꽃씨가
 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를
 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다.
모두 건강하세요.^^
민들레향기 21-02-28 09:27
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집이 있다는 게 너무나 반갑습니다.
우리나라보다 더 어려운 나라까지 생각하시고
어려움이 세계 곳곳에 있지만 필리핀 아이들은
민들레 공동체 덕분에 정말 잘 자랄거라 생각합니다.
늘 아이들을 생각하여 주시는 그 마음이 아이들이 보내온
카드에도 사랑으로 보답하는 거 같습니다.
나눔을 실천하시고
사랑으로 일궈나가시는 모습을 존경합니다.
어린왕자 21-02-28 01:14
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 소식은 감동입니다.
아이들이 정성으로 보내온 카드가 정말 예쁩니다.
민들레 스콜라쉽 덕분에 아이들에게 더이상 절망적인 삶이 아닌 학교도 다니고
다른 아이들 처럼 행복을 누릴 수 있는 삶을 살게
도와주시려는 그 노력이 감동을 받게 합니다.
필리핀 민들레 국수집이  있어 미래가 희망찹니다.
어서 코로나가 속히 안정되어 봉쇄가 풀리고 아이들 모습을 더 자주
볼 수 있게 되기를 기대합니다.^^
모두 그때까지 건강하세요.
박정우 21-02-27 22:43
 
반갑습니다.
민들레국수집 스콜라쉽 감동입니다.★
민들레 공동체 안에서 사랑을 주고 받는 일이 참 멋지고 따뜻합니다.
그 마음 언제나 감동입니다.
두 분의 사랑으로 아이들이 모두 행복하게 잘 자라고 있는거 같네요.
필리핀 민들레 공동체 안에서 아이들 모두 건강하기를 기도합니다.
언제나 함께 응원합니다.^^
서민희루시아 21-02-27 17:19
 
살라맛 뽀" 희망의 메세지는 빛을 발하게 마련입니다.
아이들 곁에 대표님이 계셔서 정말 다행이라고 생각들어요!
민들레공동체 안에서 아이들이 행복한 미래를
꿈 꿀 수 있게 되면 참 좋겠네요φ(゜▽゜*)♪
빈민촌 아이들에게 웃음과 행복을 주고 희망이 되어주는
모습이 아름답습니다. 민들레아이들을 응원합니다~~
오원석루치오 21-02-27 13:57
 
Malulusog at matatalinong mga kabataan, iyan ang inyong munting layunin.
Salamat po sa inyo Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at Miss Monica.
Salamat sa pagmamahal at pagbibigay ng inspirasyon sa isang katulad ko. Nakaka-
tuwa ang mga larawang guhit ng mga bata ang masasarap ng pagkain na inyong
inihanda. Kayo po ay aking pinagdarasal, na sana ay di po kayo magsawa na kami
ay tulongan ninyo. Di po nawa kayo magsawa na pasiyahin,busugin at punuin ng
pagmamahal ang aking mga kababayan lalo napo ang hirap sa buhay.Hulog po talaga
kayo ng langit sa amin,Pagpalain papo kayo ng ating Panginoong Hesus. God bless you po!
Mabuhay ka mahal kong Mindulle Guksu Jib.
ㅡMoZartㅡ 21-02-27 11:45
 
^_^마음으로 다하여 사랑을 주시는 서영남대표님, 베로니카님 덕분에
민들레국수집이 더 빛나는것이 아닌가 싶어요..
필리핀 빈민가 아이들이 더 큰 세상을 꿈 꿀수 있도록 이렇게 도움을 주시는 일은 정말 가치있는 일인것 같습니다.
✿ 대표님, 베로니카님의 헌신적인 사랑과 아낌없이 나누는 모습이 감동~ 큰 감동
민들레 스콜라쉽이 아이들에게 참으로 따뜻한 선물입니다.
필리핀 아이들도 건강하고 매일이 행복 가득한 날들 되길 기도합니다!
주은혜 21-02-27 10:33
 
반갑습니다.
아이들의 사랑이 가득한 카드를 보니 그저 흐뭇하네요.
필리핀 민들레공동체가 더 아름답게 성장하길 기도합니다.
모두 감사합니다.^^
희망을 노래하는 필리핀 민들레국수집은 감동입니다.
필리핀 민들레 국수집을 위해
베로니카님과 모니카님의 헌신하는 열정에 뜨거운 박수를 보냅니다.
코로나 바이러스에 필리핀 가족 모두 건강하기를 기도합니다.
한결같은 따뜻한 마음에 늘 감동을 받습니다.
2021년에도 함께 응원합니다.
최진호 21-02-27 09:27
 
필리핀 아이들을 향한 따뜻한 나눔 감사합니다.★
아이들이 보내온 카드를 보니 얼마나 사랑을 받고 있는지
잘 알 수 있습니다.
필리핀 민들레국수집 이야기를 통해 따뜻한 마음이 온누리에 전해지기를 바래봅니다.
저도 필리핀 민들레국수집을 보면서 마음의 눈을 뜨려 노력하겠습니다.
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
정미경 21-02-27 01:46
 
필리핀 민들레국수집의 아름다운 풍경을 보면서
힘든 아이들을 사랑하는데 예전보다 많은 시간을 쏟게 되었습니다.
사랑을 전하고 사랑으로 보답해 주는 사랑스런 아이들의
카드가 감동입니다.
서영남선생님의 헌신하는 사랑은 제게 따뜻한 사랑을 불어넣어 주십니다.
항상 존경합니다.
베로니카 사모님과 항상 건강하시길 바랍니다.
바람의언덕 21-02-26 23:30
 
반갑습니다.
민들레 필리핀 스콜라쉽을 응원해주시고
함꼐 장학후원에 동참해주시는 후원자분들께 진심으로 감사드립니다.
코로나라는 거센 파도 치는 우리 사회에
등대같은 모습으로 늘 있어주는 필리핀 민들레 국수집!
서영남대표님, 베로니카님 두 분의 수고와 노력에 정말 고맙습니다.
여기에 계신 모든 분들 행복하세요!!^^*
박상준다니엘 21-02-26 19:24
 
이렇게 가난한 아이들에게 다가가 사랑을 듬뿍주시니
저절로 함박웃음이 나옵니다. 이 아이들은 정말 행복할거예요!
기쁨, 사랑, 즐거움, 희망과 같은 긍정의 씨앗을 얻어갑니다
가난한 이들과 함께 편안하고, 부드럽게, 진실되게 살아갈 수 있도록 노력하겠습니다.
필리핀 민들레국수집의 기적이 놀랍습니다 'ㅅ'
함께 하겠습니다❤️ 베베모 가족님들 늘 건강하세요.
산들바람 21-02-26 15:58
 
반갑습니다.
가난과 외로움이 힘들게 하는게 아니라 희망이 없다는
사실이 더 힘들게 하는 것 아닐까 하는 생각이 듭니다.
필리핀 민들레 국수집은 항상 새롭고 이세상에 작은것에도
감사함을 느끼게 해주는 이야기입니다.
항상 필리핀 아이들에게 희망을 나누어주는 민들레 공동체에
감사드립니다.
제니 21-02-26 13:38
 
필리핀에서도 민들레 공동체의 사랑의 나눔을 해주셔서 고맙습니다.
민들레공동체의 가장 으뜸인 부분은 세심한 사랑이라고 생각듭니다.
아이들이 보내온 정성어린 카드에도 그 사랑이 다 담겨있네요.
아이들을 위해 최선을 다해주시는 민들레수사님을 존경합니다.
사랑으로 오아시스를 만들어 주는 스콜라쉽 감동입니다.
민들레공동체를  열렬히 응원합니다
lovestory 21-02-26 10:48
 
반갑습니다.
우리의 마음을 사랑으로 가득 채우는 아이들 사랑 가득이 가득한
소식에 고맙네요.
필리핀의 힘든 아이들의 마음을 알아주고,
손잡아주는 서영남 선생님과 베로니카님께 깊이 감사드립니다.
우리 사는 세상도 민들레 나눔처럼 사랑과 자비가 가득 넘쳤으면 좋겠습니다!
다시 만날 때까지 필리핀 식구들 모두 건강하세요.^^
최선미 21-02-26 07:57
 
행복하고, 지혜롭게 아이들이 자라날 수 있는
토대를 필리핀 민들레국수집이 잘 잡아 주기를 바랍니다.
힘든 상황 속에서도 희망을 잃지 않았으면 좋겠습니다.
서대표님의 헌신적인 사랑에 감사드립니다.
진정으로 감사드립니다
나민석 21-02-26 02:11
 
사랑의 소식이 가득한 필리핀 민들레 국수집에 고맙습니다.
필리핀 아이들과 함께 필리핑 민들레국수집의 사랑과 평화를 빕니다.
아이들이 보내온 정성어린 카드와 편지도 감동 입니다.
늘 서영남 대표님과 베로니카 사모님의 그리스도 사랑 나눔을 실천하시는
그 모습에서 아이들도 사랑을 받아 사랑의 답장을 보낸 거 같습니다.
코로나가 계속 되고 있어서 걱정이 많지만 필리핀 가족 모두
건강하게 잘 이겨내시길 바랍니다.
김진희 21-02-26 01:54
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
아이들이 정성과 사랑으로 보낸 카드에 다 사랑이 담겨있네요.
모두 민들레 국수집 사랑으로 잘 자라주고 있어서 더욱 고맙네요.
필리핀 민들레국수집의 사랑과 평화를 빌어요.
서영남선생님의 그리스도 사랑 나눔을 실천하시는
아름다운 모습에 감동합니다.
오도리코 21-02-25 18:49
 
➰필리핀 민들레 공동체도 너무 자랑스럽습니다😄
덕분에 저도 멋진 대한민국의 자랑스러운 사람이 된 기분이네요
필리핀의 가난한 동네 아이들을 돕기위해 내것을 나눈다는 것 쉬운일이 아닌데..
평온하고 행복한날들 만들어준 민들레국수집과 저도 함께 하겠습니다
항상 기쁨을 주시는 민들레국수집 대표님과 베로니카 사모님께
하느님의 은총과 평화가 가득하길 기도하겠습니다.
박성철베네딕토 21-02-25 16:30
 
안녕하세요.
세상에서 힘이 들때마다 필리핀 민들레 소식을 통해
감동을 받습니다.
아직 세상에 따뜻한 사랑이 존재한다는 뜻이겠지요.
민들레국수집 기부천사님들의 한결 같은 사랑에
보답하는 아이들의 사랑스런 카드가 더 감동입니다.
이 세상이 이렇게 따뜻했군요. 존경합니다.
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
이미경수산나 21-02-25 15:03
 
필리핀 민들레 국수집 스토리에 항상 감동합니다.
가난한 사람들을 향한 순수하고 환한 미소로 늘 반겨주시는
서영남 대표님과  베로니카님의 실천하는 삶을 보며 많이 배우게 됩니다.
늘 수고가 많으십니다.
두 분의 나눔을 통하여 늘 본받고 열심히 따르고자 노력하겠습니다.
항상 민들레 필리핀 스콜라쉽을 응원하겠습니다.
모두 화이팅 하시길 바랍니다.
낭만고양이 21-02-25 11:52
 
민들레국수집을 만난 후 아이들이 규칙적이고, 공부도하고,
점차 안정된 환경으로 접어들어가는 것 같습니다.
아이들을 진정으로 행복의 의미를 알게해주는 민들레사랑 고맙습니다~~
아이들 모두 공부 열심히 하고 행복한 삶들 살았으면 합니다
민들레장학^^ 필리핀 민들레 작은학교를 ♬응원합니다!
조진우 21-02-25 10:38
 
코로나 바이러스로 인해서 전세계적으로 힘든 상황인데도
이곳에는 언제나 따뜻한 사랑으로 가득하네요.
후원자님들 덕분에  아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
앞으로도 계속 필리핀 아이들이 멋지게 잘 자라주길 기도합니다.
장학지원을 통해 작은 나눔이 큰 변화를 일구워 나가길 바랍니다.
민들레 국수집 파이팅!
나누는행복 21-02-25 08:47
 
스콜라쉽 감동입니다.
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
저희를 하느님의 사랑 속에 살게 하시는 서영남원장님과 베로니카님을 존경합니다.
이미숙 21-02-25 01:31
 
반갑습니다.
어서 코로나가 안정이 되어서 봉쇄가 풀리고 입국금지도 풀려서
모두 몸 건강히  민들레국수집 장학생을 다시 만날 날을
저두 기도하며 함꼐 간절히 기다립니다.
모두 힘을 내시길 바랍니다.
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요.
박모건 21-02-24 23:06
 
반갑습니다.
필리핀 민들레 공동체를 통해서 아이들이 건강하고 슬기롭게 자라 나가는 모습들을 보니
기쁘고  마음이 따뜻해 집니다.
필리핀 아이들과 함께 피어난 사랑이 아름답습니다.
아이들에게 꿈을 심어줄 수 있는 민들레 공동체가 더 많은 성장을 할 수
있기를 기대합니다.
민들레의 사랑 실천에 늘 감사드립니다.
Rainbow# 21-02-24 17:40
 
타국 필리핀의 가난한 아이들을 도와주셔서 감사합니다.
필리핀에 있는 힘든 아이들에게 너무나 소중한 사랑과 희망을 전하는
민들레 공동체 가족분들이 정겹습니다!
사랑과 나눔의 참의미를 보여주는 민들레국수집의 앞날이 부디 오늘보다 더 빛나는 날들이 되기를
여름산타가 되어 아이들에게 행복 나눠주시는 두 분께 존경의 박수를 보냅니다~
필리핀 민들레에 늘 사랑과 행복이 함께하길 바랄께요\(ツ)/
박진우헨리코 21-02-24 13:56
 
마간당하폰
아이들의 활기찬 삶 ,행복한 동행
참 소중한 필리핀 민들레국수집 좋습니다.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
맛있는 밥도 먹고, 공부할 수 있는 공간이 생겼다는 것만으로도
아이들의 희망입니다.
늘 빈민촌 민들레가족들과 함께해주시는
베베모가족께 감사드립니다.
세상을 행복하게 만드는 사랑의 홀씨
서영남대표님을 응원합니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 힘차게 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
도인숙유스티나 21-02-24 11:03
 
노~란 예쁜 병아리들^^ 따뜻한 손길을 내밀어 빛과 소금이 되어주시는
민들레 대표님과 베로니카 사모님께 깊은 감동을 받습니다.
사랑과 나눔의 참의미를 보여주는 민들레국수집의 앞날이 부디 오늘보다 더 빛나는 날들이 되기를
여름산타가 되어 아이들에게 행복 나눠주시는 두 분께 존경의 박수를 보냅니다~
앞으로도 건강하게 오래 오래 좋은 일들 많이 하셨으면 좋겠습니다
필리핀 민들레국수집 그리고 민들레 스콜라쉽을 응원합니다! 감사합니다.
은하수 21-02-24 10:28
 
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
민들레는 사랑입니다! 아이들을 따뜻하게
응원해주시고 바라봐주셔서 감사합니다.
민지수 21-02-24 07:49
 
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다.
모두 건강하세요.^^
전승호알베르토 21-02-24 01:21
 
민들레 스콜라쉽 감동입니다.
필리핀 민들레국수집 이야기를 보면 아이들의 소중함을 느끼고
자신감을 지니며 보람있게 사는 법에 대해 조언해 줍니다.
나의 조그마한 관심으로도 아이들은 충분히 변할 수 있고
세상은 아름다워질 수 있음을 배웠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님 많은 수고 감사드립니다.
최미희 21-02-23 22:59
 
안녕하세요.
필리핀 민들레국수집 감동입니다.
아이들에게 가장 중요한게 배움입니다.
배우는 법을 못한다면 나중에 자신이 하고
싶은 일이 있을 때 마다 제약이 있을 테니깐요.
아낌없는 사랑에 아이들이 꿈 꿀수 있습니다.
2021년에는 아이들 모두 건강하고 코로나로 제약 없이
만날 수 있었으면 합니다.
Alice 21-02-23 17:30
 
💕두 천사님의 모습, 또 아이들의 모습 정말 아이들의 꿈을
또 생명을 살리는 일입니다. 더욱 따뜻한 체온의 세상을 위하여~
행복에 한걸음 더 다가설 수 있음을 민들레국수집을 통해 배우네요
민들레 꼬마천사들 모두 건강하길 응원합니다!
가난한 이들의 행복과 또다른 슬픔을 함께 나누는 서영남 대표님과
베로니카 사모님이 정말 대단하십니다! 늘 수고 많으십니다.
소재현안토니오 21-02-23 14:58
 
밝은 아이들의 모습이 참으로 어여쁩니다.
이 아이들에게 민들레국수집은 특별한 사랑입니다.
그런 아이들을 사랑하는 서영남대표님의 마음이 느껴져 참 기분 좋게 이 게시물을 봅니다.
필리핀 민들레국수집 사랑이 힘든 아이들에게 사랑과 희망의 불을 점화 해 주리라 믿습니다.
늘 헌신하는 서영남대표님과 베로니카님, 모니카님께 감사드립니다. 파이팅!
아이들의 활기찬 삶 ,행복한 동행
참 소중한 필리핀 민들레국수집 좋습니다.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
필리핀 민들레국수집 만세!
최나은바울라 21-02-23 11:43
 
늘 아이들을 위해 이렇게 한결같이 애쓰시는 ●'◡'●
민들레 대표님과 민들레 베로니카님의 따뜻한 사랑나눔을 봅니다
한끼도 먹기 힘든 아이들에게 민들레 국수집이 있어 얼마나 다행스러운지..
아이들에 행복한 웃음소리가 끊이지 않는 필리핀 민들레국수집의
모습이 계속 이어지기를 바랍니다~ 응원합니다!
이현숙 21-02-23 10:27
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
멀다면 멀고 가깝다면 가까운 필리핀에서
아이들이 민들레 국수집의 사랑으로 점점 새싹들이 예쁘게 자라고 있습니다.
더이상 배고프지 않고 즐겁게 뛰어놀아도 건강하고 튼튼히 자랐으면 좋겠네요!
민들레 수사님 수고해주셔서 감사드려요!
아이들과 필리핀 가족 모두 건강하시길 바랍니다
아름다운동행 21-02-23 08:16
 
반가운 소식에 감사합니다.
아이들이 보내온 사랑의 카드가 참 감동입니다.
이 아이들의 작은 천국 민들레 천국에서 아이들이 예쁘게 피어나길 바랍니다.
필리핀의 햇살만큼이나 뜨거운 사랑을 봅니다.
민들레 국수집 화이팅 하시고 새해에도 필리핀 아이들과
함께 모두 건강하세요.^^
김진숙 21-02-22 23:32
 
필리핀 소식에 반갑습니다.
필리핀 아이들의 일상이 여유로워 지고
사랑 가득한 소식에 마음이 기쁩니다.
아이들이 행복한 미래를 열어 가게 되는 모습을 상상해보니 즐겁습니다.
민들레 수사님, 베로니카님께 진심으로 감사드립니다.
아이들의 정성 가득한 카드 소식처럼 아이들이
사랑으로 충만해지길 기도합니다.
박영규 21-02-22 22:21
 
아이들의 사랑 가득한 카드가 보기에도 예쁘지만
그 마음이 더 아름답습니다.
모두가 감동입니다.
아이들의 예쁘고 환한 웃음덕에 저 또한 하루를 밝게 생활할수 있을 듯 합니다
소외되고 어려운 아이들에게 당연한 것처럼 반겨주고 당연한 것처럼
사랑을 나누는 천사 서영남 선생님이 계시기에 얼마나 감사한지요.
사랑과 행복을 늘 선물하는 멋진 서영남 선생님께 감사 꽃다발을 보냅니다. 힘내십시오!
서영남 대표님과 베로니카님, 모니카님, 그리고 노란 민들레표 후원자들에게 깊이 감사드립니다.
장효린릿다 21-02-22 18:53
 
아이들이 있어서 그런지 늘
밝고 화기애애 참 좋은 풍경이예요~
나라에 상관없이 자라나는 새싹들에게 조금이라도
힘이 될 수 있도록 노력해야겠습니다
가난한 이웃들에게 ❤사랑보다 더 강한 힘이란
없음을 오늘은 더욱 확실히 믿습니다.
필리핀 민들레국수집 파이팅!
유병준파스칼 21-02-22 13:38
 
Salamat po!
필리핀 힘든 아이들과의 따뜻힌 소통 희망입니다.
우리 모두가 꿈꾸는 세상을 민들레국수집 안에서 보았습니다.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
필리핀에서도 펼쳐지는 민들레 국수집 사랑은 최고!!
실천하는 삶으로 헌신이 무엇인지 온몸으로 말해줍니다.
서영남대표님괴 기부천사님들 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
복음말씀을 많이 배웁니다. 감사합니니다.
가슴으로 큰 울림이 옵니다.
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다. 땡큐!
조수미헬레나 21-02-22 11:26
 
이국의 사람들과 사랑으로 통하는 모습이 참 인상 깊습니다..
나눔의 힘을 하나로 모아 모든 이웃과 함께할 때
행복에 한걸음 더 다가설 수 있음을 민들레 국수집을 통해 배우네요!
늘 가난한 이웃사랑에 최선을 다하는 베베모 가족을 위해 기도로 함께 하겠습니다.
그 따뜻한 사랑에 깊이 고마움을 전합니다😄
사랑나눔에 함께 하겠습니다! 베베모 가족님들 늘 건강하세요
양미경 21-02-22 10:19
 
반갑습니다.
이곳에서는 아이들의 사랑이 가득하네요.
필리핀 아이들의 순수한 사랑이 참 예쁘네요.
민들레 공동체의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아이들이라
해맑고 순수하게 잘 자라는거 같아 마음의 기쁘네요.
언제나 아이들을 통해서 미래 사회의 걱정보다는 이 아이들을
위해 잘 자랄수 있도록 도와주고 함께 해야함을 깨닫네요.
항상 응원합니다.
박영규 21-02-22 08:40
 
안녕하세요.
필리핀 민들레 국수집의 사랑실천이
삭막한 세상에 빛과 희망이 됩니다.
더 낮은 곳에 있는 가난한 이웃들과 함께 살아가는
모습이 중요하다는 생각이 더 크게 다가옵니다.
민들레수사님과 베로니카님의 실천하는 삶에서 많이 배우고 갑니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교 아자아자 파이팅!!
민경희 21-02-22 00:31
 
필리핀 민들레 국수집의 착한 나눔이 만들어 주는 감동에 감사합니다.
가난한 필리핀 아이들 모두에게 힘이 되어주고, 용기가 되어주고
희망이 되어주셔서 감사드립니다.
코로나가 어서 안정이 되어서 필리핀 봉쇄가 빨리 풀려서
 입국금지도 풀려서 모두 몸 건강히  우리 민들레국수집 장학생을
다시 만날 수 있게 되기를 저두 간절히 기다립니다.
모두 힘내세요.^^
배진문 21-02-21 23:10
 
민들레 스콜라쉽을 위해 모두 수고 많으셨습니다★
수고해주신 분들께 고맙습니다.
따뜻한 마음을 지닌 필리핀 민들레 스콜라쉽 장학지원의 모습이 너무 좋습니다.
두 분의 따뜻한 미소만큼이나 아름다운 나눔에 제 자신을 돌아보며 반성합니다.
작은 것에도 나누는 사람이 되겠습니다.
언제나 필리핀 민들레 스콜라쉽 응원하겠습니다.^^
사랑의기쁨 21-02-21 17:05
 
서영남 대표님 & 베로니카님 아이들을 위한 행복한 선물 감사드립니다~
사랑에 감사의 마음이 민들레 꽃을 피웁니다🔆
이 아이들이 훌륭하게 자라주었으면 좋겠네요~ 그림도 참 예쁘게 잘 그렸네요
무엇보다 아이들의 꿈을 펼칠 수 있는 사랑을 주는 민들레 스콜라쉽,
행복한 사랑의 공동체 민들레 아이들의 꿈을 응원합니다.
사랑으로 즐겁고 행복한 만남, 민들레 꼬마천사들 모두 건강하길 바랍니다!
남현철야고버 21-02-21 13:52
 
감동, 감동입니다.
어둠을 밝힌, 아름다운
필리핀 민들레국수집 불빛들이 저에게까지 희망메시지를 전해주네요~
누가 뭐라고 해도 민들레 국수집은 세계에서 최고로 따뜻하고 아름답습니다.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
코로나바이러스19로 전 세계가 락다운으로
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 일상이 희망입니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
아이들 장학금 보냅니다. Salamat po!
유미숙안젤라 21-02-21 11:29
 
봉사와 사랑나눔이 이렇게 아름답네요!
낮은 곳에서 묵묵히 사랑의 씨앗을 뿌리시는
민들레수사님과 베로니카님의 모습이 너무 아름답습니다~
필리핀 애들한테 온 감사편지라니,
어려운 아이들까지 도와주시는 모습에서 마음이 짠해집니다..
아이들이 예쁘게 민들레 꽃으로 피어나길 바랍니다
가난해도 내일의 희망만은 가득하기를 바라며
민들레국수집을 응원하고 기도합니다.
이미경수산나 21-02-21 10:39
 
필리핀 스콜라쉽 소식에 감동입니다.
사랑으로 자란 아이들이 사랑으로 보답해 오는 소식은
우리의 마음을 감동하게 합니다.♣
필리핀의 어려운 아이들을 위해 오랫동안 계획하고 노고를 마다하지 않는
서영남 선생님과 베로니카님께 깊이 감사드리며,
작은 고통들에 마음 아파하며 함께 나눔에 동참하겠습니다.
그동안 수고해주셔서 감사합니다.
함께 동참하며 응원합니다.♣
어린왕자 21-02-21 09:47
 
안녕하세요?
일산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사랑의 향기로 따뜻한 세상을 봅니다.
사랑을 받은 아이들이 사랑으로 보답하네요.
사랑을 살도록 재촉하는 민들레 공동체, 고맙습니다.
사랑을 주는 민들레 스콜라쉽, 행복한 사랑의 공동체
민들레 아이들의 꿈을 응원합니다
코로나 조심하시고 모두 건강하세요.^^
강재석 21-02-21 01:11
 
반갑습니다.
아이들에게 희망의 생명력을 불어 넣어주시는
필리핀 민들레국수집 가족분께 진심으로 감사드립니다.
누군가가 할 수 없는 일을 앞장서서 해주시는 풍경에 감동합니다!
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요.^^
민들레향기 21-02-21 00:03
 
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다
sunja 21-02-20 17:32
 
보물들~ 필리핀 민들레에서 우리가 배울 수 있는 것은
가난한 이들과 함께하는 베베모 가족님들의 따뜻한 마음씨입니다..
모두들 건강하시고 행복하세요~ 단단한 민들레 사랑! 저도 엄지를 들어봅니다
늘 아이들을 위해 애써주시는 마음, 감사합니다
아이들에게 행복 나눠주신 대표님과 사모님께 존경의 박수를 보냅니다.
천사들이 건강하게 훌륭하게 잘 자라주기를 바랍니다^^
유민철안셀모 21-02-20 13:46
 
Magandang araw po sa inyo!
Una sa lahat ako po ay nagpapasalamat sa inyo
Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at Miss Monica.
Kay saya pagmasdan itong mga Pamilya na nagtitipon at
nagaabot ng inyong tulong pinansyal at mga libreng bigas
maging ang libreng pagkain. At sa mga makukulay at magagandang
preparasyon nitong mga sulat kamay ng mga bata, ako po
ay nabighani at nakaktuwan pagmasdan. Napakaganda sa mata at
nakakatuwa ang kanilang mga sulat para sa inyo. Para sa inyo na mga
 iskolar ng Mindulle Guksu Jib, alalahin ninyo na lagi maging mabait
at magpasalamat. God bless you all po na bumubuo nitong organisasyon.
Mabuhay po kayo! Ingat po kayo palagi!
한예슬올리비아 21-02-20 11:09
 
필리핀 아이들에게까지 꿈과 희망, 행복을 선물하는 서영남 대표님과 베로니카님
한결같이 온몸으로 헌신하는 두분이 진심으로 멋지십니다.
가난한 이웃들을 끊임없이 찾고 도움을 주려 노력하시는 모습들을 보며
늘 제 자심을 비우려 마음을 다 잡습니다..
남들이 눈감으려하는, 굳이 안보려 하는 세상에 이면들을 늘 찾으시는거 같아요.
그래서 그런 모습들이 늘 놀랍고 감동받습니다 (~:) 늘 아이들을
생각하시는 그리고 꿈꾸시는 일이 이뤄지시길 응원할께요!
사진속 민들레 스콜라쉽 어린이들 모두 항상 몸 건강하길~ 필리핀 민들레 화이팅♣
이다혜 21-02-20 10:15
 
필리핀의 어려운 아이들까지 도우시는 필리핀 민들레국수집 사랑을 보면서
많이 반성하고 나도 저렇게 살아야겠구나 절실히 느꼈습니다.
아이들도 그 사랑에 보답하고자 예쁜 카드와 편지를 보냈나 봅니다.
참 예쁘고 사랑스럽네요.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
필리핀 민들레 가족 모두  건강하세요^^
강진우 21-02-20 08:50
 
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다.
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다.
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다
코로나 19로 인한 봉쇄가 풀리고 입국금지도 풀려서 모두 몸 건강히
우리 민들레국수집 장학생을 다시 만날 날을  함께 간절히 기다립니다.
민지현 21-02-20 01:30
 
오산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사진속의 모습 한장면
한장면이 모두 너무나 감동스러워요
아이들이 보내온 카드도 감동입니다.
아이들에게 희망과 꿈을 그리고 사랑을 전하시는
서영남선생님과 베로니카선생님께 감사한 마음을 전합니다.
갈매기의꿈 21-02-19 23:23
 
반갑습니다.
민들레 필리핀 스콜라쉽을 응원해주시고
함꼐 장학후원에 동참해주시는 후원자분들께 진심으로 감사드립니다.
코로나라는 거센 파도 치는 우리 사회에
등대같은 모습으로 늘 있어주는 필리핀 민들레 국수집!
서영남대표님, 베로니카님 두 분의 수고와 노력에 정말 고맙습니다.
여기에 계신 모든 분들 행복하세요!!^^*
플로리타 21-02-19 18:39
 
민들레 대표님의 얼굴과 베로니카님의 얼굴
천진난만한 아이들의 얼굴에 행복이 가득합니다!
이 많은 아이들의 장학금 지원 많이 고맙습니다^^ 존경합니다
세상을 따뜻함으로 적시며 아름다운 꿈을 꾸게하는 민들레 대표님과
베로니카 사모님께 뜨거운 박수를 보냅니다-♪
송하나 21-02-19 15:12
 
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서  민들레 국수집 장학생을 만날 날을 가대하며
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다
김대진 21-02-19 14:50
 
고맙습니다.
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는
 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
하느님의 사랑 속에 살게 하시는 서영남원장님과 베로니카님을 존경합니다.
언제나 함께 응원합니다^^
정다인 21-02-19 10:01
 
스콜라쉽 고맙습니다.
필리핀에서도 가난한 아이들을 위한 일들을 해나가시는
서영남대표님과 베로니카사모님이 참 존경스럽습니다.
진정한 마음으로 세상에 따듯한 온기를 불어 넣어 주시는
사랑나눔이 앞으로도 오랫동안 열릴 수 있다면 좋겠습니다.
민들레국수집 스콜라쉽 항상 응원합니다.
문정혁 21-02-19 07:52
 
필리핀 스콜라쉽 고맙습니다.
♪아이들에게 민들레란 참으로 특별한 사랑인거 같습니다.
힘든 아이들을 위해 기도하고 격려해준 사랑에 감명을 받았습니다.
필리핀 민들레국수집은 언제나 감동입니다.
신앙인으로 살면서 복음적 가치에 녹아드는 선행과
나눔을 실천할 수 있다는 것은 큰 축복이지 싶습니다
크고 작음이 문제가 아니라 이웃을 위해 자신이 가진 것을
나눈다는 자체가 복음이고 천국이지요.
멀리 필리핀까지 실천하시는 그 열정에 감사드립니다.
주영수 21-02-19 00:07
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
아이들의 정성어린 카드를 보니 더욱 그러하네요.
필리핀 민들레국수집 이야기를 보면
아이들의 소중함을 느끼고 자신감을 지니며 보람있게 사는 법에 대해 조언해 줍니다.
 나의 조그마한 관심으로도 아이들은 충분히 변할 수 있고
세상은 아름다워질 수 있음을 배웠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님 많은 수고 감사드립니다.
믿음의반석 21-02-18 21:35
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경을 보면서 힘든 아이들을
사랑하는데 예전보다 많은 시간을 쏟게 되었습니다.
서영남선생님,베로니카님의 헌신하는 사랑은
제게 따뜻한 사랑을 불어넣어 주십니다.
선한 나눔을 행하심에 두 분을 존경합니다.
필리핀 스콜라쉽 항상 응원합니다.
고은빛나 21-02-18 18:57
 
^ㅅ^ 조금이라도 도움이 되고자 쌀값 조금 보냈습니다
예전 인간극장에서 보고 가슴도 아리고.. 큰 감동 받았었네요
항상 많은 도움이 되지 못해 늘 죄송한 마음입니다
아이들의 모습을 보면서 저 또한 힘을 얻고 제 아이를 위해 더 노력하고 있습니다
예쁜그림과 편지들 만큼이나 건강하게 지혜롭게 자라주기를 바랍니다~
언제나 감사합니다~ 민들레국수집 필리핀에서 파이팅!
신창석 21-02-18 16:03
 
가난한 아이들을 도와주시는 감동입니다.
성여남대표님과 베로니카님을 통해 이렇게 또 배웁니다.
필리핀 민들레국수집의 아름다운 이야기들이
제 마음을 항상 설레이게 해줍니다.
필리핀 스콜라쉽 항상 응원합니다★
함께하는세상 21-02-18 12:45
 
따뜻한 필리핀 스콜라쉽 일상이 머릿속에 그림이 그려집니다.
우리 모두 다 함께 팔을 걷어 붙히고 함께 땀을 흘렸으면 좋겠습니다.
긍정적인 말로 다른 이들에게 기쁨과 행복을 주고 사랑을 실천하는 사람으로 살아가고 싶습니다.
서영남선생님과 베로니카선생님에 나눔 아름답습니다.
민들레국수집 스콜라쉽 고맙습니다.
러블리걸 21-02-18 11:06
 
멀다면 멀고 가깝다면 가까운 필리핀 아이들에 가슴속에
따뜻한 사랑으로 점점 꿈과 희망이 가득~ 예쁘게 자라고 있네요^^
더이상 배고프지 않고 즐겁게 뛰어놀아도 건강하게 자랐으면 좋겠네요.
민들레수사님과 베로니카님 항상 수고해주셔서 감사드려요~
필리핀 스콜라쉽 일상 따뜻합니다. 늘 건강하게 파이팅🌹
김대진 21-02-18 10:30
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
코로나바이러스19로 인해 모두다
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 소식이 감동입니다.
아이들이 보내온 카드가 사랑으로 충만합니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다
조지혜 21-02-18 08:25
 
Salamat po!
God bless you!

민들레 공동체 고맙습니다.
민들레 공동체 덕분에 아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시니  감사드립니다.
두 분 덕분에 아이들이 미래를 향한 꿈을 꿀 수 있습니다.
필리핀 민들레 국수집 처럼 세계 곳곳에 어려운 나라에
이런 공간이 더 많아지길 바랍니다.
항상 수고해 주시고 아이들을 위한 마음으로 늘 함께 해주시니 감사합니다.
민재욱 21-02-17 23:49
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 감동을 주네요.
아이들이 보내온 카드를 보니 더 감동이 새롭네요.
가슴 속에 가난한 필리핀 아이들을
돕고자 하는 열정을 길러주셔서 감사합니다.
저도 민들레공동체 덕분에 가슴속 따듯한 사랑을 길러봅니다.
감사합니다.
박승현 21-02-17 22:28
 
마음으로 나누는 사랑이 무엇인지 배우게 됩니다.
필리핀에서도 가족들과 아이들이 민들레를 통해
더 나누는 방법을 배워나가길 바래봅니다.
오늘도 많은 사람들을 웃게 해주는 민들레 국수집 감사합니다.
가난한 이웃을 섬기는 곳! 민들레 국수집이 있어 다행입니다.
민들레 수사님, 베로니카님 건강하세요!~♥♥♥
Victoria 21-02-17 17:12
 
민들레 국수집으로 인해 이제 이 아이들에게 희망과
꿈이 생겼겠네요. 살라마뽀"  늘 건강히! 행복하게
이 아이들에게 따스한 관심을 주시는 베베모 가족님들 감사드립니다.
필리핀 애들한테 온 감사편지라니,
어려운 아이들까지 도와주시는 모습에서 마음이 짠해집니다..
아이들이 예쁘게 민들레 꽃으로 피어나길 바랍니다~
유상원파스칼 21-02-17 13:39
 
살라맛 뽀!
아이들의 활기찬 삶 ,행복한 동행
참 소중한 필리핀 민들레국수집 좋습니다.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
맛있는 밥도 먹고, 공부할 수 있는 공간이 생겼다는 것만으로도
아이들의 희망입니다.
늘 빈민촌 민들레가족들과 함께해주시는
서영남대표님과 베로니카님, 모니카님께 감사드립니다.
세상을 행복하게 만드는 사랑의 홀씨
서영남대표님을 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
THESS 21-02-17 11:47
 
아이들을 위한 희망이 넘쳐나는 민들레 국수집 사랑이 좋아요.
필리핀 애들한테 온 감사편지라니, 어려운 아이들까지
도와주시는 모습에서 마음이 짠해집니다..
지금처럼 뜨거운 사랑 많이 많이 나눠주세요😃 저도 동참하겠습니다!
God bless you and advance Merry Christmas po~~
김영미 21-02-17 10:28
 
수원에서 인사드립니다.
사랑이 가득한 아이들 카드를 보고 있으니 저절로 미소가 지어집니다.
언제나 민들레 공동체의 사랑이 아이들을 희망으로 무럭무럭
잘 자랄수 있게 도와주리라 믿습니다.
어서 봉쇄가 풀려서 아이들을 직접 만나게 되는 날이
어서 오기를 저두 함께 기다립니다.
모두 그때까지 건강하게 잘 지내길 바랍니다.
손호준 21-02-17 08:35
 
아이들의 사랑이 가득하네요.♥
필리핀 아이들의 순수한 사랑이 참 예쁘네요.
민들레 공동체의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아이들이라
해맑고 순수하게 잘 자라는거 같아 마음의 기쁘네요.
언제나 아이들을 통해서 미래 사회의 걱정보다는 이 아이들을
위해 잘 자랄수 있도록 도와주고 함께 해야함을 깨닫네요.
항상 응원합니다.♥
최진알베르토 21-02-17 01:00
 
안녕하세요?
필리핀에서 행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀 민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다.
코로나에 모두 건강 조심하고 건강한 모습으로 곧 만나길 기도합니다.^^
강수정 21-02-16 23:09
 
반갑습니다.
나눔으로 소통하는 민들레국수집을 보며
사랑을 주고 받는것에는 문화도 나라도 상관없다는 것을 깨닫게 됩니다.
진정한 사랑의 기적을 이곳 필리핀 민들레국수집에서 봅니다.
민들레수사님과 베로니카님이 주시는 사랑에
필리핀 가난한 아이들이 무엇을 필요로 하는지를
마음으로 느끼시는 나눔방식에 많이 배웠습니다.
사랑을 나누는 민들레국수집을 응원합니다
피터팬a 21-02-16 19:17
 
따뜻한 손길을 내밀어 힘과 에너지가 되어주시는 앞으로도
한결같은 사랑나눔에 우리 삶에 행복과 희망이 가득 넘쳐나기를 두손 모아 기도합니다
예쁜 아이들 모두 더욱 나아진 환경속에서 소중한 꿈들 이뤄가기를~
가난하고 소외된 아이들이 보호받고 존중되고 사랑 받을때 세상은 밝고 따뜻해질수 있습니다**
있는 그대로의 모습을 다 받아주시는 사랑법, 최고의 사랑입니다. 감사합니다!
노지영미리암 21-02-16 13:51
 
마간당 하폰!
유투브 보고 찾아왔어요.
아이들이 정성껏 쓴 손편지, 감사카드 예쁩니다.
코로나바이러스19로 전 세계가 락다운으로
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 일상이 희망입니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
필리핀 민들레국수집은 행복한 세상입니다.
아이들 장학금 보냅니다. Salamat po!
Liliosa 21-02-16 11:45
 
❤️가난한 필리핀 아이들위해 기꺼이 가족이 되어주는
모습이 큰 울림으로 다가오네요~ 역시 ^-^
장학금 전달과 여러가지 물품 선물, 봉사활동은 감동입니다!
빈민촌 어린 아이들에게 삶의 질을 높여주는 필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다~
필리핀 아이들에게까지 희망을 전하시는 모습들..
매일 고생 많으시겠지만, 항상 건강하시고 행복하세요
전미소 21-02-16 10:33
 
언제나 아이들을 위해 많은 수고를 해주십니다.
필리핀 민들레국수집 나눔은 눈부시게 아름답네요.
지속적인 따뜻한 사랑과 관심이 아이들에게 큰 힘이 될 것입니다.
가난한 아이들이 매일매일 맘 놓고 배채울 수 있는
민들레국수집이 있다는 것만으로도 참 좋습니다.
아자 아자 파이팅
강유석베드로 21-02-16 09:22
 
필리핀 민들레공동체 스콜라쉽 지원을 받아
많은 어린이들이 도움받고 공부도 하게되고
사랑으로 준비해주시는  손길로 잘 자라나는 걸 볼 수 있었는데
지금은 코로나로 볼 수 없음에 아쉽네요.
하지만 희망과 행복으로 환하게 피어났을 웃음꽃을
생각하니 제가슴도 따뜻해지네요. 앞으로도 계속 그러길 바랍니다.
민들레수사님과 베로니카님을 존경합니다.
빨간우체통 21-02-16 01:11
 
언제 어느때 들러도 행복한 이야기로 가득 차 있는 민들레 국수집입니다.
오랜만에 들어와 둘러보는데도 한결같은 민들레의 향기는 더욱 진하고 깊어집니다.
행복을 찾는 내게 사랑을 일깨워준 민들레 공동체에 감사드립니다.
필리핀 스콜라쉽에 항상 깨달음을 주셔서 고맙습니다.
늘 감사합니다. 건강하세요.
필리핀 민들레국수집 장학 언제나 함께 응원합니다.
최광재 21-02-15 23:07
 
사랑이 있는 곳에, 나눔이 있는 곳에
기적이 일어나고 희망이 싹튼다는 사실! 이 아이들이 훌륭하게 자라주었으면 좋겠네요
그림 참 예쁘게 잘 그렸네요^^ 무엇보다 아이들의 꿈을 펼칠 수 있는
사랑을 주는 민들레 스콜라쉽, 행복한 사랑의 공동체
민들레 아이들의 꿈을 응원합니다♪
Gardenia 21-02-15 17:19
 
두 분의 모습, 또 아이들의 모습 정말
아이들의 꿈을 또 생명을 살리는 일입니다 ヾ(≧▽≦*)o
더욱 따뜻한 체온의 세상을 위하여 가난한 이들의 행복과
필리핀 빈민촌 아이들에게 빛이 되어주셔서 감사합니다.
응원합니다ヾ 또다른 슬픔을 함께 나누는 서영남대표님과
베로니카사모님이 정말 대단하십니다!
로즈마리장 21-02-15 13:57
 
반갑습니다.
아이들이 필리핀 민들레 국수집과 예쁜 추억들을
쌓아가는 것 같아 저절로 미소가 지어집니다.
필리핀의 민들레 국수집을 응원하고 싶은 마음이 생기네요.
가난해도 꿈을 꿀 수 있다면, 행복할 수 있다고 늘 생각해 왔는데...
필리핀 민들레 국수집이 그 부분을 충족 시켜 주는 것 같아요.
아이들에게 사랑을 주는 서영남대표님과 베로니카님께 감사드립니다.
필리핀 민들레 국수집을 열렬히 응원합니다. 동참!
Dolorosa 21-02-15 11:30
 
큰일하시는 대표님 그리고 사모님 존경하고 두분의 모습에 감동받습니다..
많은 어린이들이 도움받고 공부도 하게 되네요~
대표님과 사모님의 사랑 나눔이 국경을 가리지 않고 꽃을 피웁니다.
두 천사님의 사랑 나눔이 많은 사람들을 행복하게 합니다!
감사합니다.. 필리핀 아이들에게 희망과 행복으로
환하게 피어났을 웃음꽃을 생각하니 제가슴도 따뜻해집니다~ 힘내세요ლ
이상훈 21-02-15 10:48
 
이곳을 통하여 사랑과 희망을 봅니다.
모두가 행복할수 있는 이유는 민들레 가족들의 사랑덕분이 아닌가 생각합니다.
국적을 불문하고 민들레 국수집의 사랑의 바이러스가 널리널리 퍼졌으면 좋겠습니다.
필리핀 가족 모두 코로나에 유의하시고 건강하시길 바랍니다.
필리핀 민들레국수집 화이팅!!
민들레영토 21-02-15 09:53
 
필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
차진태 21-02-15 02:21
 
사랑의 온기가 가득한 민들레국수집 작은학교^^
멀고먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지 모릅니다..
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요~
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다♥
할렐루야 21-02-15 01:57
 
참 훈훈한 일상입니다.
아이들을 위해 이렇게 나누어주시는 기부천사님늘도 그렇고
필리핀 봉사 정신이 훈훈하고 사람의 정을 느낄수 있었습니다.
민들레 공동체가 필리핀에 전하는 희망 한 송이 감동입니다.
가슴이 따뜻해지고 주위를 둘러보게 하는 민들레 공동체 최고입니다.
멀고 먼 나라 필리핀의 아이들까지... 주님의 복음을 말이 아닌
행동으로 실천하는 민들레 수사님이 멋지네요.
민들레국수집 스콜라쉽을 열렬히 응원합니다.
루시엔 21-02-14 17:46
 
조금이라도 도움이 되고자.. 쌀값 조금 보냈습니다^^❤
예전 인간극장에서 보고 가슴도 아리고 큰 감동 받았었는데..
항상 많은 도움이 되지 못해 늘 죄송한 마음입니다
아이들의 모습을 보면서 저 또한 힘을 얻고 제 아이를 위해 더 노력하고 있습니다
예쁜그림과 편지들 만큼이나 건강하게 지혜롭게 자라주기를 바랍니다~
언제나 감사합니다~ 민들레국수집 필리핀에서 파이팅!
박진그레고리오 21-02-14 13:52
 
아이들의 인생을 피어나게 하는 것보다
더 큰 행복은 없습니다.
가난한 이웃에 대한 뜨거운 사랑을 전하는 서영남대표님 감사합니다.
행복을 부르는 필리핀 민들레국수집
빈민촌 아이들과 늘 함께하는 베베모가족께 고마운 마음을 전합니다.
제 작은 응원의 마음이 필리핀 사람들에게
힘이 되었으면 좋겠습니다.
우리공동체가족 함께 묵주기도 100단 올립니다. 샬롬
유정민에밀리아 21-02-14 11:24
 
굶주림에 가난에 그리도 힘든 생활을 견디는 아이들이 걱정이 되었지만
코로나19 위험에도 필리핀 민들레국수집이 있기에 정말 다행입니다..
아이들이 필리핀 민들레의 사랑으로 언제나 행복하고 기쁨이 넘치기를 바래봅니다~
누군가에게 꿈을 꾸게 해줄수 있는것만으로도 가장 값진일이 아닌가 합니다
필리핀 민들레의 끝없는 사랑이 이 아들에게 희망이 되길 \(ツ)/ 파이팅!
찬미예수 21-02-14 10:39
 
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다.
모두 건강하세요.^^
문예지 21-02-14 09:55
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집이 있다는 게 너무나 반갑습니다.
우리나라보다 더 어려운 나라까지 생각하시고
아이들이 정말 잘 자랄거라 생각합니다.
늘 아이들을 생각하여 주시는 그 마음이 아이들이 보내온
카드에도 사랑으로 보답하는 거 같습니다.
나눔을 실천하시고
사랑으로 일궈나가시는 모습을 존경합니다.
어린왕자 21-02-14 02:11
 
민들레국수집 스콜라쉽 감동입니다.★
민들레 공동체 안에서 사랑을 주고 받는 일이 참 멋지고 따뜻합니다.
그 마음 언제나 감동입니다.
두 분의 사랑으로 아이들이 모두 행복하게 잘 자라고 있는거 같네요.
필리핀 민들레 공동체 안에서 아이들 모두 건강하기를 기도합니다.
언제나 함께 응원합니다.^^
주님의은혜 21-02-13 23:03
 
필리핀 풍경을 보면서 마음속 희망을 찾습니다.
아이들에게 더이상 절망적인 삶이 아닌 학교도 다니고
다른 아이들 처럼 행복을 누릴 수 있는 삶을 살게
도와주시려는 그노력이 감동을 받게 합니다.
민들레공동체 있어 미래가 희망찹니다.
2021년에는 코로나가 속히 안정되어 아이들 모습을 더 자주
볼 수 있게 되기를 기대합니다.^^
Hong연화 21-02-13 18:53
 
이제 필리핀 아이들도 사랑을 느끼고 미래를 꿈꾸고 감사하고
고마워하며 행복한 마음으로 살아가겠지요.
필리핀 애들한테 온 감사편지라니
어려운 아이들까지 도와주시는 모습에서 마음이 짠해집니다..
사랑과 감동이 가득 담겨있는 민들레 필리핀 스콜라쉽
나눔, 사랑과 배려가 계속 이어져가기를 소망합니다~ 파이팅!
홍경수모세 21-02-13 13:48
 
Malusog at masaganang 2021 po
sa inyo Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim
at Miss Monica. Nakakatuwa pong pagmasdan ang mga bata
na salo2 po kumakain at ng napasarap na inyong mga
hinanda at binili pa. napakadaming mga bata iton inyong tinulongan.
참 소중한 민들레국수집 스콜라쉽
조금씩 조금씩 아이들이 자신의 꿈을 찾고
희망을 보고 하는 이 모습이 너무 예쁩니다~
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식을 열렬히 응원합니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
올리비아ª 21-02-13 11:17
 
민들레 작은학교에서 아이들의 성장과정을 보는것도 좋습니다^^
아이들을 진정으로 행복의 의미를 알게해주는 민들레사랑이 고맙네요~
늘 수고해주시는 서영남선생님과 베로니카선생님을 존경합니다.
환경을 탓하지 않고 척박함 속에서도 열심히 살아가는 필리핀 아이들이 있다면
그 아이들에게 희망과 사랑을 전하는 기회가 되었으면 합니다✨🎶
남미라 21-02-13 10:35
 
반갑습니다.
아이들의 사랑이 가득한 카드를 보니 그저 흐뭇하네요.
필리핀 민들레공동체가 더 아름답게 성장하길 기도합니다.
모두 감사합니다.^^
희망을 노래하는 필리핀 민들레국수집은 감동입니다.
필리핀 민들레 국수집을 위해
베로니카님과 모니카님의 헌신하는 열정에 뜨거운 박수를 보냅니다.
코로나 바이러스에 필리핀 가족 모두 건강하기를 기도합니다.
한결같은 따뜻한 마음에 늘 감동을 받습니다.
2021년에도 함께 응원합니다.
별이빛나는밤 21-02-13 09:55
 
필리핀 아이들을 향한 따뜻한 나눔 감사합니다.★
아이들이 보내온 카드를 보니 얼마나 사랑을 받고 있는지
잘 알 수 있습니다.
필리핀 민들레국수집 이야기를 통해 따뜻한 마음이 온누리에 전해지기를 바래봅니다.
저도 필리핀 민들레국수집을 보면서 마음의 눈을 뜨려 노력하겠습니다.
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
차진태 21-02-13 01:28
 
반갑습니다.
세상을 끌어안는 따뜻한 마음이 가슴을 울립니다.
힘들고 지쳐서 희망이 없다고 느낄때 따뜻한 사랑으로
가난한 빈민촌 아이들의 가족이 되어 함께하는
서영남선생님과 베로니카선생님이 아름답습니다.
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
정수연 21-02-12 22:45
 
필리핀 민들레국수집의 아름다운 풍경을 보면서
힘든 아이들을 사랑하는데 예전보다 많은 시간을 쏟게 되었습니다.
사랑을 전하고 사랑으로 보답해 주는 사랑스런 아이들의
카드가 감동입니다.
서영남선생님의 헌신하는 사랑은 제게 따뜻한 사랑을 불어넣어 주십니다.
항상 존경합니다.
베로니카 사모님과 항상 건강하시길 바랍니다.
Elizabeth 21-02-12 18:54
 
고맙습니다.. 필리핀 민들레국수집 장학 최고의 선물 감동 감동입니다♥♥♥
사랑과 나눔의 참의미를 보여주는 민들레국수집의 앞날이 부디 오늘보다 더 빛나는 날들이 되기를
여름산타가 되어 아이들에게 행복 나눠주신 대표님과 사모님께 존경의 박수를 보냅니다! 
어려운 이웃들과 소통하시고자 애쓰시는 모습이 감동입니다
한국과, 필리핀의 가난한 동네에도 미래의 희망이 만발하기를 기도합니다.
정애엘리사벳 21-02-12 15:11
 
반갑습니다.
가난과 외로움이 힘들게 하는게 아니라 희망이 없다는
사실이 더 힘들게 하는것 아닐까 하는 생각이 듭니다.
필리핀 민들레 국수집은 항상 새롭고 이세상에 작은것에도
감사함을 느끼게 해주는 이야기입니다.
항상 필리핀 아이들에게 희망을 나누어주는 민들레 공동체에
감사드립니다.
이민호 21-02-12 13:02
 
필리핀에서도 민들레 공동체의 사랑의 나눔을 해주셔서 고맙습니다.
민들레공동체의 가장 으뜸인 부분은 세심한 사랑이라고 생각듭니다.
아이들이 보내온 정성어린 카드에도 그 사랑이 다 담겨있네요.
아이들을 위해 최선을 다해주시는 민들레수사님을 존경합니다.
사랑으로 오아시스를 만들어 주는 스콜라쉽 감동입니다.
민들레공동체을 열렬히 응원합니다
Tierheim 21-02-12 11:47
 
행복은 멀리 있는게 아닌가 봅니다.. 타인을 위하는 마음
착한마음 간직하는 사람들 곁에 함께 있네요~
감사한 마음, 아이들에게 삶의 질을 높여주는 필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다
또 행복은 나눌수록 행복해지고 더 커지는 것임을 배웁니다!
#함께 하겠습니다^^ 베베모 가족님들 늘 건강하세요#
박정혁 21-02-12 10:33
 
반갑습니다.
우리의 마음을 사랑으로 가득 채우는 아이들 사랑 가득이 가득한
소식에 고맙네요.
필리핀의 힘든 아이들의 마음을 알아주고,
손잡아주는 서영남 선생님과 베로니카님께 깊이 감사드립니다.
우리 사는 세상도 민들레 나눔처럼 사랑과 자비가 가득 넘쳤으면 좋겠습니다!
문예진 21-02-12 09:51
 
행복하고, 지혜롭게 아이들이 자라날 수 있는
토대를 필리핀 민들레국수집이 잘 잡아 주기를 바랍니다.
힘든 상황 속에서도 희망을 잃지 않았으면 좋겠습니다.
서대표님의 헌신적인 사랑에 감사드립니다.
진정으로 감사드립니다.
민들레꿈 21-02-12 01:25
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
아이들이 정성과 사랑으로 보낸 카드에 다 사랑이 담겨있네요.
모두 민들레 국수집 사랑으로 잘 자라주고 있어서 더욱 고맙네요.
필리핀 민들레국수집의 사랑과 평화를 빌어요.
서영남선생님의 그리스도 사랑 나눔을 실천하시는
아름다운 모습에 감동합니다.
최진알베르토 21-02-11 23:09
 
사랑의 소식이 가득한 필리핀 민들레 국수집에 고맙습니다.
필리핀 아이들과 함께 필리핑 민들레국수집의 사랑과 평화를 빕니다.
아이들이 보내온 정성어린 카드와 편지도 감동 입니다.
늘 서영남 대표님과 베로니카 사모님의 그리스도 사랑 나눔을 실천하시는
그 모습에서 아이들도 사랑을 받아 사랑의 답장을 보낸 거 같습니다.
코로나가 계속 되고 있어서 걱정이 많지만 필리핀 가족 모두
건강하게 잘 이겨내시길 바랍니다.
shyrilla 21-02-11 17:48
 
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다..
배고픈 사람을 동정하는 곳이 아닌, 섬기는 민들레국수집=민들레공동체
아이들의 얼굴에 곱게 곱게 피어나는 웃음꽃을 봅니다. 제가 막 자랑스럽고 뿌듯하네요❗
항상 나누어주시는 깊은 사랑에 감동받으며, 따뜻한 나눔 감사합니다
민들레 천사들이 건강하게 훌륭하게 잘 자라주기를 바랍니다^^
최지연 21-02-11 14:23
 
반갑습니다.
멀리 필리핀까지 수고가 많으십니다.
우리나라와 필리핀 모두 아이들이 행복하게 살게 되기를 바랍니다.
우리가 찾는 세상은 큰 것만큼 작은 것에 대한 보살핌이 놀라움보다
감동이 존중받으며, 따뜻한 인간미가 가득한 곳입니다.
작은 사랑을 나눠주시는 모든 천사님들께 감사합니다.
민들레 필리핀 스콜라쉽 응원합니다.
서태민 21-02-11 13:35
 
아름다운 필리핀 민들레 국수집 스토리에 늘 감동합니다.
가난한 사람들을 향한 순수하고 환한 서영남 대표님과
 베로니카님의 실천하는 삶을 보며 많이 배우고
오늘도 행복하고 또 행복합니다.
두 분의 나눔은 눈이 부십니다.
아이들의 사랑의 카드도 사랑이 가득합니다.
모두 건강하시길 바랍니다.^^
손명자데레사 21-02-11 11:27
 
필리핀 아이들을 위한, 참 감사한 민들레 사랑💜
민들레 울타리 안에서 만큼은 배부르고 행복한 일상을 느낄수있는 그런 곳,
가난한 아이들과 나누면서 사는 것
그 아름다운 도전에 동참하고 싶습니다!
아이들이 잘 자라 나라의 기둥이 되었으면 좋겠습니다.
필리핀 민들레국수집 장학 아이들을 응원합니다~
박해리 21-02-11 10:00
 
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는
민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
저희를 하느님의 사랑 속에 살게 하시는 서영남원장님과 베로니카님을 존경합니다
김진수 21-02-11 09:30
 
코로나 바이러스로 인해서 전세계적으로 힘든 상황인데도
이곳에는 언제나 따뜻한 사랑으로 가득하네요.
후원자님들 덕분에  아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
앞으로도 계속 필리핀 아이들이 멋지게 잘 자라주길 기도합니다.
장학지원을 통해 작은 나눔이 큰 변화를 일구워 나가길 바랍니다.
민들레 국수집 파이팅!
윤소진 21-02-11 00:59
 
안녕하세요?
필리핀 아이들이 보내온 카드가 감동입니다.
어서 코로나가 안정이 되어서 봉쇄가 풀리고 입국금지도 풀려서
모두 몸 건강히  민들레국수집 장학생을 다시 만날 날을
저두 기도하며 함꼐 간절히 기다립니다.
모두 힘을 내시길 바랍니다.
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요.
박민식 21-02-10 23:34
 
반갑습니다.
필리핀 민들레 공동체를 통해서 아이들이 건강하고 슬기롭게 자라 나가는 모습들을 보니
기쁘고  마음이 따뜻해 집니다.
필리핀 아이들과 함께 피어난 사랑이 아름답습니다.
아이들에게 꿈을 심어줄 수 있는 민들레 공동체가 더 많은 성장을 할 수
있기를 기대합니다.
민들레의 사랑 실천에 늘 감사드립니다.
이지현안젤라 21-02-10 17:43
 
😃 아이들에게 예쁜 민들레 꽃을 피우고 열매 맺게
해주는 필리핀 민들레 국수집을 뜨겁게 응원합니다!
늘 행복과 기쁜소식들이 전해지는걸 보네요.
오늘도 기적이 만들어지는 공간, 저도 어려운 이웃들에게
그 사랑 전하며 착하게 살아가겠습니다~ Thank You
함께 하겠습니다. 베베모 가족님들 늘 건강하세요.
문지환프란치스… 21-02-10 13:29
 
A blessed day po sa inyo Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at
kay Miss Monica. Hello po sa inyo diyan na mga taga Manila. Sana po ay
nasa mabuting kayong kalagayan. Ako bilang isang Pilipino ay lugod na nag-
papasalamat sa Mindulle Guksu Jib, at sa inyong walang humpay na tulong.
Sa mga batang ito, mahusay at magaling ang inyong ginawang card, ako ay
natutuwa masilayan ang inyong napakamakukulay na gawa at sulat kamay
na card. Mahal ko kayo! Lagi nyu isipin magpasalamat, dahil sa mga anghel
na ito na tumulong sa inyo. Buksan ang puso at maging makontento at mapag-
salamat sa lahat ng biyaya at tulong na inyong na tanggap. God Bless you po
at sana di po kayo magsawa sa pagabt ng pinansyal,libreng edukasyon at
food feeding sa mga mahihirap na ito. Ingatan po nawa kayo lagi ng ating Dios.
To God be the glory!!
냐옹ol 21-02-10 11:56
 
민들레 수사님, 민들레 베로니카님 감사드립니다!
예쁜 그림과 편지들 만큼이나 건강하게, 지혜롭게 자라주기를 바랍니다
아이들에게 주는 귀한 선물~ 희망과 미래 그리고 행복,
필리핀 민들레 국수집과 함께 하는 필리핀 아이들의 하루하루가
말 그대로의 해피데이가 될 수 있었으면 합니다^^
정진수 21-02-10 10:32
 
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다.
모두 건강하세요.^^
장윤경마리아 21-02-10 07:47
 
반갑습니다.
필리핀 민들레국수집이 있다는 게 너무나 반갑습니다.
우리나라보다 더 어려운 나라까지 생각하시고
아이들이 정말 잘 자랄거라 생각합니다.
나눔을 실천하시고
사랑으로 일궈나가시는 모습
존경합니다.
행복하세요 21-02-10 01:10
 
안녕하세요.
필리핀 민들레국수집 감동입니다.
아이들에게 가장 중요한게 배움입니다.
배우는 법을 못한다면 나중에 자신이 하고
싶은 일이 있을 때 마다 제약이 있을 테니깐요.
아낌없는 사랑에 아이들이 꿈 꿀수 있습니다.
2021년에는 아이들 모두 건강하고 코로나로 제약 없이
만날 수 있었으면 합니다.
최진혁 21-02-09 23:51
 
고맙습니다.
필리핀 민들레국수집 이야기를 보면 아이들의 소중함을 느끼고
자신감을 지니며 보람있게 사는 법에 대해 조언해 줍니다.
나의 조그마한 관심으로도 아이들은 충분히 변할 수 있고
세상은 아름다워질 수 있음을 배웠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님 많은 수고 감사드립니다.
Mandelina 21-02-09 17:20
 
민들레국수집으로 인해 이제 이 아이들에게 희망과
꿈이 생겼겠네요. 늘 건강히! 행복하게😄👍
이 아이들에게 따스한 관심을 주시는 베베모 가족님들 감사드립니다.
착한나눔, 사랑, 나눔의 꽃이 피어날 때마다 감동을 받습니다.
필리핀 민들레에서 느껴지는 따스한 기운
아이들이 예쁘게 민들레꽃으로 피어나길 바랍니다~
손은혜마틸다 21-02-09 13:52
 
Salamat po!
필리핀 빈민촌 아이들이 사랑을 먹고 꿈이
생겨 싹 틔우게 해주시는 존경하는 서영남 대표님 고맙습니다.
많은 말씀 없으셔도 행동으로 힘든 아이들을 직접 도우시는 모습이 감동!!
가난해서 아무것도 할 수 없었던 아이들이 성탄카드와 감사편지를 보내고 멋집니다.
활기차지고, 행복해 하는 모습을 보니,
필리핀 민들레국수집이 하는 일들이 참 감사합니다.
민들레국수집 덕분에 필리핀 아이들을 따뜻한 시선으로 바라보게 되었습니다.
늘 애쓰시는 서영남대표님과 베로니카님을 열렬히 응원합니다.
아따맘마 21-02-09 11:49
 
++민들레에서 느껴지는 따스한 기운++
필리핀 민들레국수집이 만들어가는 아름다운 세상, 그 세상을 응원합니다!
세상을 살아가는 힘은 사랑이라는 것, 진정한 사랑은 더블어 사는 삶이라고 배우네요
착한나눔, 사랑, 나눔의 꽃이 피어날 때마다 감동을 받습니다.
모두 코로나19 조심.. 건강 조심하세요~
김창욱 21-02-09 10:25
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
멀다면 멀고 가깝다면 가까운 필리핀에서
아이들이 민들레 국수집의 사랑으로 점점 새싹들이 예쁘게 자라고 있습니다.
더이상 배고프지 않고 즐겁게 뛰어놀아도 건강하고 튼튼히 자랐으면 좋겠네요!
민들레 수사님 수고해주셔서 감사드려요!
아이들과 필리핀 가족 모두 건강하시길 바랍니다
서지영 21-02-09 08:36
 
반가운 소식에 감사합니다.
아이들이 보내온 사랑의 카드가 참 감동입니다.
이 아이들의 작은 천국 민들레 천국에서 아이들이 예쁘게 피어나길 바랍니다.
필리핀의 햇살만큼이나 뜨거운 사랑을 봅니다.
민들레 국수집 화이팅 하시고 새해에도 필리핀 아이들과
함께 모두 건강하세요.^^
함께하는세상 21-02-09 00:55
 
아이들의 사랑 가득한 카드가 보기에도 예쁘지만
그 마음이 더 아름답습니다.
모두가 감동입니다.
아이들의 예쁘고 환한 웃음덕에 저 또한 하루를 밝게 생활할수 있을 듯 합니다
소외되고 어려운 아이들에게 당연한 것처럼 반겨주고 당연한 것처럼
사랑을 나누는 천사 서영남 선생님이 계시기에 얼마나 감사한지요.
사랑과 행복을 늘 선물하는 멋진 서영남 선생님께 감사 꽃다발을 보냅니다. 힘내십시오!
서영남 대표님과 베로니카님, 모니카님, 그리고 노란 민들레표 후원자들에게 깊이 감사드립니다.
전미영 21-02-08 22:26
 
필리핀 소식에 반갑습니다.
필리핀 아이들의 일상이 여유로워 지고
사랑 가득한 소식에 마음이 기쁩니다.
아이들이 행복한 미래를 열어 가게 되는 모습을 상상해보니 즐겁습니다.
민들레 수사님, 베로니카님께 진심으로 감사드립니다.
아이들의 정성 가득한 카드 소식처럼 아이들이
사랑으로 충만해지길 기도합니다.
Kooni 21-02-08 17:05
 
밝은 사랑, 밝은 웃음! 필리핀 장학을 응원합니다❤
베베모 천사님들께서 흘린 땀만큼 아이들에게 희망이 됐을거예요.
너무 착하시고 훌륭하십니다. 물질이 아닌 사랑의 삶..
가난한 필리핀 이웃을 배려하는 크나큰 마음을 배웁니다
가난한 아이들과 함께 살아가는 희망 공동체,
사랑이 꽃피는 민들레 스콜라쉽이 너무 아름답네요
아이들의 편지와 장학지원 사진들 감동으로 봅니다~
평온하고 따뜻한 날을 만들어준 민들레국수집과 함께 하겠습니다
@하느님의 축복과 평안이 함께하시길 기도합니다.
양미란안젤라 21-02-08 14:31
 
민들레수사님과 베로니카님의 사랑이 듬뿍 전해진
필리핀 아이들의 모습을 볼 수 있어 감사합니다"
#필리핀까지 퍼져나가는 민들레 사랑
언제나 저도 그 사랑을 전해받을 수 있어 행복합니다.
민들레 수사님과 베로니카님 감사하고 응원합니다!
권민희로즈마리 21-02-08 11:46
 
살라마뽀~ 민들레국수집♪
가난하고 소외된 아이들 가족들과 함께 그들의
이야기에 귀를 기울이고 들어주는
따뜻한 사랑 나눔에 너무 후한
민들레국수집 사랑이 진짜 좋습니다.
필리핀 아이들의 마음에 화사한
사랑꽃 한송이 피기를 기도합니다.. 고맙습니다
참 아름다운 사랑입니다^^/
이경애 21-02-08 10:24
 
반갑습니다.
이곳에서는 아이들의 사랑이 가득하네요.
필리핀 아이들의 순수한 사랑이 참 예쁘네요.
민들레 공동체의 사랑을 듬뿍 받고 자라는 아이들이라
해맑고 순수하게 잘 자라는거 같아 마음의 기쁘네요.
언제나 아이들을 통해서 미래 사회의 걱정보다는 이 아이들을
위해 잘 자랄수 있도록 도와주고 함께 해야함을 깨닫네요.
항상 응원합니다.
고은영 21-02-08 07:53
 
안녕하세요.
필리핀 민들레 국수집의 사랑실천이
삭막한 세상에 빛과 희망이 됩니다.
더 낮은 곳에 있는 가난한 이웃들과 함께 살아가는
모습이 중요하다는 생각이 더 크게 다가옵니다.
민들레수사님과 베로니카님의 실천하는 삶에서 많이 배우고 갑니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교 아자아자 파이팅!!
박재현 21-02-08 00:19
 
필리핀 민들레 국수집의 착한 나눔이 만들어 주는 감동에 감사합니다.
가난한 필리핀 아이들 모두에게 힘이 되어주고, 용기가 되어주고
희망이 되어주셔서 감사드립니다.
코로나가 어서 안정이 되어서 필리핀 봉쇄가 빨리 풀려서
 입국금지도 풀려서 모두 몸 건강히  우리 민들레국수집 장학생을
다시 만날 수 있게 되기를 저두 간절히 기다립니다.
모두 힘내세요.^^
주은혜 21-02-07 21:58
 
민들레 스콜라쉽 아이들이 보내온 카드가 감동입니다.★
그동안 수고해주신 분들께 고맙습니다.
따뜻한 마음을 지닌 필리핀 민들레 스콜라쉽 장학지원의 모습이 너무 좋습니다.
두 분의 따뜻한 미소만큼이나 아름다운 나눔에 제 자신을 돌아보며 반성합니다.
작은 것에도 나누는 사람이 되겠습니다.
언제나 필리핀 민들레 스콜라쉽 응원하겠습니다.^^
피노키오 21-02-07 17:12
 
사랑나눔으로, 이 세상이 아름답게 빛이납니다!
민들레국수집이 한국에서나 필리핀에서나
많은사람들에게 행복을 전달하기를 바랍니다.
사랑들이 모이는 곳~ 민들레란 참으로 특별한 사랑~
더 어려운 아이들에게 따뜻한 마음을 전하는
필리핀 민들레 공동체 ❤️사랑이 은총입니다 :-)
노민주오틸리나 21-02-07 13:56
 
Magandang Hapon po
필리핀 민들레 국수집을 잘 보고 있습니다.
아이들이 보내온 성탄카드, 감사편지 멋집니다.
다른 어떤 책에도 나오지 않는 감동적이고
재미있고 가르침이 가득해서 더욱 좋습니다.
무소유로  헌신하시는 서영남대표님과 베로니카님께 깊이 감사드립니다.
앞으로 저도 2만원씩이라도 동참하겠습니다^^
늘 행복한 일만 있길 기도합니다.
필리핀 민들레 국수집의 사랑과 평화를 빌어요. 
아자아자 파이팅!!
ZEORGIA 21-02-07 11:38
 
필리핀 빈민가 아이들이 더 큰 세상을 꿈 꿀수 있도록 이렇게 도움을 주시는 일은 정말 가치있는 일인것 같습니다.
대표님, 베로니카님의 헌신적인 사랑과 아낌없이 나누는 모습이 감동입니다!
민들레 사랑을 받으면서, 아이들은 또 한뼘 마음의 키가 자라겠지요.
참사랑의 마음도 아이들이 배울 수 있다면 하고 생각해 봅니다~ 민들레 스콜라쉽 파이팅.. 모두 건강하세요 'ㅅ'
이상민 21-02-07 10:07
 
필리핀 스콜라쉽 소식에 감동입니다.
사랑으로 자란 아이들이 사랑으로 보답해 오는 소식은
우리의 마음을 감동하게 합니다.♣
필리핀의 어려운 아이들을 위해 오랫동안 계획하고 노고를 마다하지 않는
서영남 선생님과 베로니카님께 깊이 감사드리며,
작은 고통들에 마음 아파하며 함께 나눔에 동참하겠습니다.
그동안 수고해주셔서 감사합니다.
함께 동참하며 응원합니다.♣
박민경 21-02-07 09:21
 
안녕하세요?
일산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사랑의 향기로 따뜻한 세상을 봅니다.
사랑을 받은 아이들이 사랑으로 보답하네요.
사랑을 살도록 재촉하는 민들레 공동체, 고맙습니다.
사랑을 주는 민들레 스콜라쉽, 행복한 사랑의 공동체
민들레 아이들의 꿈을 응원합니다
코로나 조심하시고 모두 건강하세요.^^
최종영 21-02-07 00:59
 
아이들에게 희망의 생명력을 불어 넣어주시는
필리핀 민들레국수집 가족분께 진심으로 감사드립니다.
누군가가 할 수 없는 일을 앞장서서 해주시는 풍경에 감동합니다!
세계 곳곳을 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요
아이들의 희망찬 하루하루가 되길 응원할께요.^^
박희진 21-02-06 22:23
 
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다
옹달샘 21-02-06 17:31
 
저도 아이들에게 힘이 되고싶어요~ 작지만 필리핀 아이들을 도와야겠습니다.
아이들이 밥을 먹을 수 있고 학교를 갈수 있고, 책도 살수 있고
행복해하고 희망으로 살 수 있는데... 훨씬 값지고 뿌듯할 것 같아요
필리핀 민들레국수집 그리고 아이들의 밝은 미래를 응원합니다 Salamat po^^
윤주세실리아 21-02-06 13:45
 
Maligayang  araw po sa inyo Sye Young Nam Depyunim, Veronica Samonim
 at Miss Monica na napakabait at matulongin. Nakakawala ng pagod ko po itong
mga gawa at pinaghirapang sulat kamay ng mga kabataang ito. Makukulay
at sadyang binuhusan ng pagmamahal ang mga guhit na ito. Wala pong
salita ang makapagbibigay ng tamang diskripsyon sa puso naming labis
 ang kasiyahan at galak. Salamat po at umabot ang inyong tulong sa pilipinong
kabataan at pamilya nitong mga iskolar sa Mindulle Guksu Jib. Napakalaking
tulong po ito. Abot langit po ang aking pasasalamat na kayo po ay nagbigay ng
tulong. Ang papalad at swerte po ng aking mga kababayan.Saludo po ako sa inyo!
Dolphin 21-02-06 11:06
 
민들레 대표님, 천사 사모님께서 늘 수고가 많으십니다~
참나눔을 보고 느끼고 또 배웁니다
아이들의 선한 눈망울에 말로 표현이 안되어도,
민들레 사랑을 받는 이 아이들을 볼 수 있어 행복합니다♬
지금처럼 뜨거운 사랑 많이 나눠주세요
매일이 행복하길.. 필리핀 아이들이 늘 웃길 바랍니다
코로나19 조심하고 모두 행복하고 몸 건강하길 기도합니다.
박수철 21-02-06 09:59
 
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다
필리핀민들레국수집이  함께 나누는 시간 안에서 울려 퍼지는 웃음소리입니다.
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠습니다.
세상을 참 의롭게 착하게 사시는 베로니카님과
서영남대표님의 삶에 행복한 일들이 더욱 깃들기를 기원합니다
코로나 19로 인한 봉쇄가 풀리고 입국금지도 풀려서 모두 몸 건강히
우리 민들레국수집 장학생을 다시 만날 날을  함께 간절히 기다립니다.
황혜영 21-02-06 09:22
 
안녕하세요.
마음이 참으로 부지런해서 힘든 이웃들이 필요로 하는 것들을
챙겨주는 서영남대표님과 베로니카사모님 참으로 존경스럽습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경은 아름답습니다.
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 사랑이
아이들 꿈을 채우고 이끌어 주시기를 기도합니다.
온 세상 사람들 마음속에서도 민들레국수집에서
흘러나오는 하느님의 선함이 가득했으면 좋겠습니다.
민들레국수집 스콜라쉽을 항상 응원합니다.
헌신하시는 서영남대표님을 존경합니다.
서진우 21-02-06 01:59
 
오산에서 인사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사진속의 모습 한장면 한장면이 모두 너무나 감동스러워요.
아이들에게 희망과 꿈을 그리고 사랑을 전하시는
서영남선생님과 베로니카선생님께 감사한 마음을 전합니다.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
아이들과 함께 필리핀 모든 식구들 다함께 건강하세요^^
조윤희 21-02-05 22:37
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
필리핀의 어려운 아이들까지 도우시는
필리핀 민들레국수집 사랑을 보면서
많이 반성하고 나도 저렇게 살아야겠구나 절실히 느꼈습니다.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
서영남 선생님 건강하세요.
한서영마리아 21-02-05 18:49
 
아이들이 행복한 세상~
장기적으로 아이들을 도울 수 있는
튼튼한 기반이 되어주는 🔅 필리핀 민들레국수집
끼니뿐만 아니라 미래를 위한 공부,
장학금지원 그리고 민들레 사랑들로 적어도
이 아이들만큼은 자랄 때까지
지켜줄 수 있다면 참 좋을 것 같습니다.
세계 곳곳 희망으로 바꿔가고 있는
민들레 사랑이 정말 아름답네요
필리핀 아이들도 코로나19에 건강하고 희망찬
날들이 되길 바랍니다!
바람개비 21-02-05 16:35
 
스콜라쉽에 감사드립니다★
사랑이 퍼져간다는 것은 꽃씨가 퍼져가는 것 만큼이나 아름답습니다.
서영남 대표님 마음 속에 가득한 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다.
저도 기꺼이 그 홀씨 날려 줄 바람의 일부가 되겠습니다.
모두가 함께 동참해서 놀라운 변화가 일어나길 기대합니다.
어서 입국금지가 빨리 풀려서 민들레 국수집 장학생을 만날 날을
저두 함께 기도하며 기다리겠습니다
박민경 21-02-05 14:27
 
고맙습니다.
아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시는
 민들레 수사님 베로니카님께 감사드립니다.
두분 덕분에 아이들이 예쁜 모습으로 예쁜 꿈을 꿀 수 있습니다.
민들레 팬으로써 필리핀에도 둥지를 튼 민들레 국수집이 자랑스럽습니다.
세계 널리널리 알려지길 바랍니다.
하느님의 사랑 속에 살게 하시는 서영남원장님과 베로니카님을 존경합니다.
언제나 함께 응원합니다^^
장석주베네딕토 21-02-05 10:08
 
필리핀 스콜라쉽 고맙습니다.
♪아이들에게 민들레란 참으로 특별한 사랑인거 같습니다.
힘든 아이들을 위해 기도하고 격려해준 사랑에 감명을 받았습니다.
필리핀 민들레국수집은 언제나 감동입니다.
신앙인으로 살면서 복음적 가치에 녹아드는 선행과
나눔을 실천할 수 있다는 것은 큰 축복이지 싶습니다
크고 작음이 문제가 아니라 이웃을 위해 자신이 가진 것을
나눈다는 자체가 복음이고 천국이지요.
멀리 필리핀까지 실천하시는 그 열정에 감사드립니다.
민경희 21-02-05 08:22
 
오래도록 기억남고 앞으로도 쭈욱 함께 할
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원할께요
2020년도 이제 상반기가 지나갔지만 남은 하반기도
 서영남대표님 베로니카사모님 항상 힘내세요!
아이들과 함께 사랑을 가득 주시는 두 분을 응원합니다.
우리 민들레국수집 장학생을 다시 만날 날을 간절히 기다립니다.
모두 건강하게 만나길 간절히 바랍니다.
꿈꾸는나무 21-02-05 01:01
 
시흥에서 인사드립니다.
저도 필리핀 가난한 아이들과 함께하는
기쁨을 만끽할 수 있도록 노력하겠습니다.
누군가의 고통에 공감해 주는 삶이야 말로 인간이
지향해야 할 삶의 목표여야 한다고 생각합니다.
서영남대표님과 베로니카사모님을 존경합니다.
민들레국수집 스콜라쉽을 응원합니다
황수찬 21-02-04 22:29
 
반갑습니다.
무엇보다 모두가 어려운 가운데 멀리 필리핀까지 장학지원에
동참해주신 민들레 고마운 기부천사분들께 감사를 드립니다.
여기에서 뿐아니라 앞으로도 필리핀 장학사업과 민들레공동체
사역이 나날이 늘어가길 소망합니다.
항상 필리핀 민들레 국수집 후원하시는 모든 분들께 감사하고 또 감사합니다.
언제나 응원을 가득 보냅니다.
모두 힘내시길 바랍니다.
오경숙아녜스 21-02-04 18:51
 
예쁘고 건강하게 자라는 아이들이 참 행복해보여서 좋네요^^
누군가에게 꿈을 꾸게 해줄수 있는것만으로도 가장 값진일이 아닌가 합니다.
아이들이라는 민들레 새싹들이 싱싱한 잎이 되고,
커다란 나무가 될 때까지 필리핀 민들레 스콜라쉽이 아이들과 손잡고
든든한 길잡이를 해주셨으면 좋겠네요~ 응원합니다!
장학생 아이들과 가슴으로 소통하고 꿈을
키워주시는 민들레수사님과 베로니카님을 진심으로 존경합니다.
아낌없이주는나… 21-02-04 16:25
 
가난한 아이들을 도와주시는 감동입니다.
성여남대표님과 베로니카님을 통해 이렇게 또 배웁니다.
필리핀 민들레국수집의 아름다운 이야기들이
제 마음을 항상 설레이게 해줍니다.
필리핀 스콜라쉽 항상 함께 응원합니다★
김지호 21-02-04 14:43
 
따뜻한 민들레국수집 이야기 안에서
참 사랑 나눔을 보고, 빛나는 희망을 봅니다.
세상을 끌어안는 따뜻한 마음이 가슴을 울립니다.
필리핀 빈민촌 힘들고 지쳐서 희망이 없다고 느낄때
따뜻한 사랑으로 가난한 아이들의 가족이 되어 함께하는
민들레공동체 스콜라쉽 풍경 감동입니다.
서윤주엠마 21-02-04 11:35
 
아이들 사랑! 사랑에는 아무런 편견도 조건도 존재하지 않기에 더욱 빛이 납니다
민들레 안에서 피어나는 아이들의 해맑은 모습 사랑스럽네요~
누군가에게 꿈을 꾸게 해줄수 있는것만으로도 가장 값진일이 아닌가 합니다.
필리핀의 아이들과 가슴으로 소통하고 꿈을
키워주시는 민들레수사님과 베로니카님을 진심으로 존경합니다!
행복한 민들레, 필리핀 장학 아이들에게 늘 좋은일만 가득했으면 좋겠습니다 💖
문예지 21-02-04 10:06
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
코로나바이러스19로 인해 모두다
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 소식이 감동입니다.
아이들이 보내온 카드가 사랑으로 충만합니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
아이들 모두 건강하게 잘 있다가 곧 만나게 되기를 기도합니다.
김성호알베르토 21-02-04 08:27
 
Salamat po!
God bless you!

민들레 공동체 고맙습니다.
민들레 공동체 덕분에 아이들을 이렇게 예쁜 모습으로 자라게 해주시니  감사드립니다.
두 분 덕분에 아이들이 미래를 향한 꿈을 꿀 수 있습니다.
필리핀 민들레 국수집 처럼 세계 곳곳에 어려운 나라에
이런 공간이 더 많아지길 바랍니다.
항상 수고해 주시고 아이들을 위한 마음으로 늘 함께 해주시니 감사합니다.
조은영에스더 21-02-04 00:49
 
마음으로 나누는 사랑이 무엇인지 배우게 됩니다.
필리핀에서도 가족들과 아이들이 민들레를 통해
더 나누는 방법을 배워나가길 바래봅니다.
오늘도 많은 사람들을 웃게 해주는 민들레 국수집 감사합니다.
가난한 이웃을 섬기는 곳! 민들레 국수집이 있어 다행입니다.
민들레 수사님, 베로니카님 건강하세요!~♥♥♥
박민철 21-02-03 23:15
 
안녕하세요?
필리핀 스콜라쉽 감동을 주네요.
아이들이 보내온 카드를 보니 더 감동이 새롭네요.
가슴 속에 가난한 필리핀 아이들을
돕고자 하는 열정을 길러주셔서 감사합니다.
저도 민들레공동체 덕분에 가슴속 따듯한 사랑을 길러봅니다.
감사합니다.
해와달 21-02-03 17:49
 
"필리핀에 피어나는 민들레 사랑 응원 많이 할께요^^♥
아이들을 향한 가슴 뭉클한 선행에서 큰 감동을 제 마음속에 담아가요
민들레의 사랑이 가난한 아이들의 가슴에 날아가
따뜻한 희망으로 꽃 피우는 모습들이 참 감동입니다~
누구에게나 아낌없이 당신의 전부를 내어주시는
민들레 수사님과 베로니카님께 존경의 박수를 보냅니다.
태원석파스칼 21-02-03 13:51
 
감사한 마음으로 보기만 하다가 이렇게 인사를 드립니다. 
사랑의 나눔이란 바로 민들레국수집의 모습이 아닐까요?
필리핀에서도 민들레의 뜨거운 나눔이 아름답게 물들어가고 있습니다.
서영남대표님과 함께하기에 아이들이 든든할 것입니다.
언제나 아이들의 아름다운 사랑에 웃어봅니다.
행복한 마음으로 보낸 성탄카드와 감사편지 멋집니다.
민들레국수집이 아니었다면 각기 상처를 간직한 빈민촌
아이들이 얼마나 힘들게 자라나고 있을까요?
필리핀 민들레 국수집 최고입니다!
효주아녜스 21-02-03 11:35
 
예쁘고 건강하게 자라는 아이들이 참 행복해보여서 좋네요~
누군가에게 꿈을 꾸게 해줄수 있는것만으로도 가장 값진일이 아닌가 합니다.
사랑과 나눔의 참의미를 보여주는 민들레국수집의 앞날이
부디 오늘보다 더 빛나는 날들이 되기를.. 여름산타가 되어 아이들에게
행복 나눠주신 대표님과 사모님께 존경의 박수를 보냅니다!
'ㅅ' 필리핀의 아이들과 가슴으로 소통하고 꿈을
키워주시는 민들레수사님과 베로니카님을 진심으로 존경합니다.