민들레국수
 


 
작성일 : 21-03-29 10:15
2021년 2월 필리핀 민들레국수집 장학 후원
 글쓴이 : 서영남
조회 : 18,875  

 

 

 

 

 

 


진호미카엘 21-05-01 16:55
 
Magandang Hapon po sa inyo.
Ang saya po ng welcome selebrasyon.
At nakakatuwa ang mga larawan, lalo napo yung sangol na
kalong ng kanyang ina. Nakakatuwa pagmasadan ang mga litrato
at ang mga ngiti ng paslit na kabataan. Salamat po Depyonim at
Samonim, namigay pao kayo ng bigas. Wow! Nakakatouch naman
po ito. Nabawasan ang alalahanin nila dahil may biyaya mo kayong
ibinigay, Praise God po sa inyong kabutihan. Marami papong blessings
para sa Mindulle Guksu Jib.Horay!!
주성민 21-04-21 10:22
 
아이들의 웃음에서 희망이 무럭무럭 자라난다는
 깨달음을 주는 곳입니다.
힘든 아이들의 사랑이 이곳까지 느껴집니다.
필리핀 아이들을 위해 아낌없이 내어주시는 기부천사님들께 정말 감사드립니다!
사랑스런 민들레 아이들
앞으로의 앞날이 민들레와 같이 아름답게 피어나길 바랍니다.
필리핀 민들레 파이팅~~^^
이경혜 21-04-21 08:59
 
필리핀 민들레 장학지원에 고맙습니다.
필리핀 아이들의 일상이 여유로워 지고 되지 않을 것
같았던 지난날이지만 이제는 장학지원 덕분에 더 큰 꿈도 꾸게 되고 정말 고맙습니다.
아이들이 행복한 미래를 열어 가게 되는 모습을 상상해보니 즐겁습니다.
민들레 수사님, 기부천사님들께 진심으로 감사드립니다.
모두 필리핀 아이들과 함께 건강하시길 바랍니다.^^
이혜영 21-04-20 23:32
 
감동입니다.
나는 필리핀 민들레 국수집이 좋기만 합니다. 언제나 따뜻해서 좋습니다.
눈물 머금고 저녁 하늘 석양을 나르는 새들을 바라보는 마음입니다.
필리핀의 어려운 아이들을 희망으로 일으켜 세워주는
민들레 국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 힘차게 응원합니다!!
어린왕자 21-04-20 22:59
 
Salamat po! ♣
필리핀 민들레 공동체 사진과 글을 읽고 많은 것을 배우게 됩니다.
첫째는 생색내지 않고 후원하는 모습이
둘째는 한결같은 사랑 나눔이 감동적입니다.
매일의 희망을 하나씩 찾는 기쁨을 주셔서 감사합니다.
필리핀 아이들 장학금 보냅니다.
아이들을 따뜻하게 응원해주시고 바라봐주셔서 감사합니다. */(^^)/*
뽀식이 21-04-20 17:14
 
여전히 계속되는 필리핀 민들레국수집의
보살핌으로 아이들이 아푸지않고 밝고 건강하게 지냈으면 좋겠습니다.
굶지않고 배 든든한, 행복한 공간! 필리핀 민들레 국수집이 되길
응원할께요~ 너무 커다란 감동이고, 행복입니다
아이들의 건강과 행복을 빕니다❤️
민들레공동체 아이들 사랑에 동참합니다.
노선숙에스더 21-04-20 13:58
 
살라맛 뽀!
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 10주년을 축하드립니다.
무궁무진하고 다양한 빈민촌 아이들의 꿈을 길러주셔서 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집 이야기 아주 잘 보고 있습니다.
행복한 민들레 이야기 앞으로도 계속 들려주세요^^
가장 아름답고 은혜로운 필리핀 민들레국수집 사랑의 나눔이 짱! 짱! 짱입니다.
어린이들과 함께 해서 더욱 순수하고 하루하루
즐거운 민들레국수집 사랑으로 인해 행복에너지를 얻습니다.
아이들 장학금 보냅니다.
Rainbow# 21-04-20 11:36
 
민들레 스콜라쉽에서 느껴지는 따스한 기운!
필리핀 민들레국수집이 만들어가는 아름다운 세상! 그 세상을 응원합니다~
세상을 살아가는 힘은 사랑이라는 것, 진정한 사랑은 더블어 사는 삶이라고 배웁니다.
착한나눔, 사랑, 나눔의 꽃이 피어날 때마다 감동을 받습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님 힘내세요 ♬
최수철 21-04-20 10:00
 
필리핀 장학지원에 고맙습니다.
필리핀 아이들을 향한 올바른 사랑 바로 민들레국수집입니다.
물질이 우선시 되는 세상에서 더욱 함께하기 위해
다가 가시는 나눔에서 새로운 희망을 발견합니다.
저도 아름다운 장학지원에 동참하겠습니다.
김한나 21-04-20 08:02
 
필리핀 장학지원에 고맙습니다.
필리핀 아이들과 이웃들의 아픔과 고통에 함께 아파하는
민들레수사님과 베로니카님의 심정이 그대로 묻어있는
이야기를 보는 내내 제 가슴이 따뜻했습니다.
부모의 사랑을 보았습니다. 감사합니다.
장학지원을 열렬히 응원합니다.
조장훈알베르토 21-04-20 01:21
 
수원에서 인사드립니다.
기부천사님들의 착한 마음씨가 감동입니다.
민들레공동체 장학지원의 소소한 일상이 따뜻합니다.
마음의 쉼터처럼 편안한 풍경에서 아이들에 웃음과 행복을 봅니다.
필리핀 민들레공동체 가족분들의 영육간의 건강을 위해 기도드리겠습니다
늘 아낌없는나무 민들레를 사랑합니다,응원합니다.❤️
박민영 21-04-19 23:04
 
안녕하세요.
필리핀 가난한 아이들을 위해 사랑을 주셔서 감사합니다.
코로나 19로 더욱더 힘들게 살아가고 있는 아이들에게
사랑을 나누어주시고 살아갈 수 있도록 도와주시는
서영남대표님을 존경합니다. 항상 건강하세요.
민들레국수집 장학지원을 열렬히 응원합니다.
HyeoN 21-04-19 17:12
 
🎶민들레공동체는 희망과 꿈이 있는 공동체라고 생각해요
언제나 한결같은 마음으로 가난한 사람들을
배려하시는 모습에서 큰 감동을 받습니다! 늘 사랑과 희망* 행복*
좋은 기운만 전해주는 민들레스콜라쉽을 뜨겁게 응원합니다
대표님의 헌신적인 사랑에 감사드리며 ^o^
민들레 국수집 필리핀 사랑이 계속 이어져가길 기도합니다.
변우석안드레아 21-04-19 13:36
 
Magandang Tanghali po sa lahat.
Kamusta po kayo Sye Young Nam Deyonim, Veronica Samonim at Miss Monica.
Sadyang bigay po kayo ng Panginoong Dios para sa mga mahihirap na mga kabataang
ito. Ako po ay labis na nakaramdam ng kagalakan at nabigyan nyo po ako ng inspirasyon
sa inyong mga tulong pinansyal, food feeding at maging sa pagpatayo pa ng eskwelahan
pra sa mga paslit na ito para sila ay mabigyanng edukasyon ng libre. Salamat po sa
inyong kabutihan.sa inyong walang tigil na pagbuhos ng tulong sa mga kababayan ko.
Nawa kayo po ay,patuloy na magdulog ng inyong tulong sa mahihirap na pamilyang
ito. To God be the glory. Ingatan po kayo palagi ng ating Panginoong Hesus!
냐옹ol 21-04-19 11:24
 
마간당 하폰~
어렵고 힘든 이들에게 희망의 빛 되어 주는
필리핀 민들레국수집 좋습니다.
세상 가장 낮은 곳으로의 사랑입니다.
민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 좋습니다.
민들레수사님과 기부천사님들께 깊이 감사드립니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
살라맛 뽀 :)
꿈꾸는나무 21-04-19 10:59
 
이천에서 인사올립니다.
필리핀 민들레국수집을 볼 때마다
행복이 먼 곳에 있는 게 아님을 느낍니다.
나누며 사랑하며 살수 있도록 노력하겠습니다.
필리핀 가난한 아이들에게 행복의 기운을 불어 넣고 계십니다.
몸과 마음에 힘든 일들이 많으시겠지만 언제나 힘을 내시길 빕니다.
민들레공동체를 열렬히 응원합니다.
강지욱 21-04-19 09:48
 
반갑습니다.
멀리 필리핀까지 흩날리는 민들레 향기처럼 우리 모두 주변을 돌아보고
작은 마음하나 정성하나라도 나누고 살았으면 좋겠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님을 존경합니다.
필리핀 민들레공동체를 힘차게 응원합니다.
필리핀 민들레 국수집 장학지원 파이팅!!!
안소희가밀라 21-04-19 08:50
 
Maligayang araw po sa inyo!
Sye Yuong Nam Depyonim, salamat po sa inyong sipag at tiyag na magserbisyo sa mga
iskolars ng Mindulle Guksu Jib. Sa inyo din po Veronica Samonim, sa pagagabay at assist
sa kay Depyonim po. Sana po ay di po kayo magsawa sa pagsupporta sa dedikasyon ng
inyo pong asawa, maging sa anak po ninyo na si Miss Monica, na napakabait at masunuring
bata, ang tyaga nyo pong lahat na makatulong at maitaguyod sa kahirapan ang mga batang
musmos na Pilipino kasama ng kani kanilang mga pamilya. Praise sa inyong buhay!
Nawa marami papo kayong matulongan. God bless po!
정민희 21-04-19 02:25
 
필리핀 스콜라쉽 감동입니다.
장학지원에 고맙습니다.
모두가 아이들과 더불어살아가는 세상을 만들기 위해
애쓰시는 필리핀 민들레 국수집이 있기에 따뜻한 세상을 꿈꿀수있습니다.
작은 관심이 아이들의 희망과 꿈을 키워줄수있는 발판되지 안을까 합니다.
김형만 21-04-18 23:47
 
살라마뽀!
세상을 살아가는 우리 모두가 민들레 국수집의 사랑처럼
아낌 없이 자신을 줄 수 있는 마음들이 된다면
얼마나 기쁘고 평화로운 세상이 될까 하고 생각해 봅니다.
민들레 기부천사님들 아름다운 사랑 열렬히 응원합니다.
이수연캐서린 21-04-18 17:21
 
`참 소중한 필리핀 민들레국수집 좋습니다`
가난한 아이들을 향한 애끊는 마음이 감동입니다
민들레국수집 사랑이 필리핀에 힘든 아이들에게 사랑과
희망의 불을 점화 해 주리라 믿어요☆
민들레대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽
무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다~
유진세실리아 21-04-18 13:47
 
seo young nam depyunim
Philippine Mindulle Guksu Jib ay napakanda at gusto ko po sapagkat itoy maraming
natutulongang mga bata. Seo young Nam Depyunim,
Veronica Samonim at Ms Monica maraming
maraming salamat po sa inyo tulong! Mabuhay po kayo!!
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 11년 행진을 축하드립니다.
코로나19로 전 세계는 팬데믹 상태에
꽃피는 민들레국수집 풍경안에서 희망을 봅니다.
더블어 함께가는 모습이 아름답습니다.
한결같은 사랑으로 최고의 선물을 나누어 주고 계시는
민들레대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
시우v 21-04-18 11:39
 
누군가에게 기쁨과 희망이 될 수 있다는 것..
살면서 가장 의미있고 보람되면서 내가 가장 행복해지는 길이라 믿습니다.
가난한 이웃들과 함께 늘 천국 지상으로 사는 민들레 장학 >_<
힘들고 소외된 이들의 빈 마음을 사랑과 기쁨으로 새로운 희망이 파릇파릇 피어납니다~
사랑하는 민들레국수집에 언제나 평화가 있길 기도합니다.
늘 건강하시고 행복하시고 복 많이 받으세요!
강복희 21-04-18 10:58
 
반갑습니다.
민들레 필리핀 스콜라쉽을 응원해주시고
함꼐 장학후원에 동참해주시는 후원자분들께 진심으로 감사드립니다.
코로나라는 거센 파도 치는 우리 사회에
등대같은 모습으로 늘 있어주는 필리핀 민들레 국수집!
서영남대표님, 베로니카님 두 분의 수고와 노력에 정말 고맙습니다.
여기에 계신 모든 분들 행복하세요!!^^*
정태우 21-04-18 09:47
 
세상을 살아가는 우리 모두가 민들레 국수집의 사랑처럼
아낌 없이 자신을 줄 수 있는 마음들이 된다면
얼마나 기쁘고 평화로운 세상이 될까 하고 생각해 봅니다.
아름다운 사랑 열렬히 응원합니다.
장학금 조금 보냅니다.
God bless you!
김연지 21-04-17 23:32
 
코로나바이러스19로 인해 모두다
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 일상이 아름답습니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
아름다운 민들레 기부 천사님들 아름답습니다.
Salamat po!
God bless you!
주님과함께 21-04-17 22:54
 
전주에서 인사드립니다.
민들레 공동체에서  이렇게 사랑으로 이루어지는 것처럼
우리 사회의 많은 단체들이 어려운 이웃들에게도
관심을 가지고 따스한 사랑 보여 주셨으면 하고 생각해봅니다.
민들레 공동체 따뜻한 후원에 감사드립니다.
모두 건강하시고 행복하세요.^^
v셜록v 21-04-17 17:20
 
꽃피는 민들레 국수집 사랑타고 필리핀 빈민촌 온 마을에
활짝 희망으로 피었습니다~~~
우리를 행복으로 이끄는 민들레 국수집
당장 이번달부터 작은 금액이지만 가난한 이웃과 함께하겠습니다.
제 삶에 작은 행복을 선물해주셔서 감사합니다.
필리핀 민들레국수집 힘차게 응원합니다.
민들레수사님과 기부천사님들 진심으로 감사드립니다♬
장상호루카 21-04-17 13:46
 
Maligayang araw po sa inyo!
Ang pagpapapala po ng Panginoon ay sumainyo po Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Miss Monica. Kay ganda pong tingnana ang mga larawang
ito, abot langit ang ngiti at pasasalamat ng mga pamilyang nakatanggap ng ayuda
galing po sa inyo. Kay swerte nila at kay saya. Ang cute ng bata sinusubuan ng
pagkain na siyang inyo pong hinanda. Salamat po sa pagmamahal at pagalaga.
Napakaemosyonal ng mga litrato na aking nakikita dito at talagang tumagos sa
puso ko at ako ay naging inspirado. Mabuhay po kayo! Bihira lang po ang gumagawa
o nagpapakita ng ganitong supporta at tulong. Ingat po kayo palagi! Mabuhay po kayo!
주연멜라니아 21-04-17 11:35
 
감사합니다. 필리핀 민들레국수집을 보면
"늘 주는 자가 복 받는다는 성경말씀이 떠오르네요"
천사 대표님과 천사 사모님의 사랑 나눔이 국경을 가리지 않고 꽃을 피웁니다~
그리고 도움주시는 많은 기부천사님들의
사랑 나눔이 많은 사람들을 행복하게 합니다.
감사 인사와 존경의 마음을 전합니다😍
김소현 21-04-17 10:42
 
필리핀 장학지원을 위해 동참해주신
모든 분들께 감사드립니다.^^
사랑과 열정으로 변함없는 주님을 닮은 사랑 실천을
행하는 삶으로 필피린 많은 소외된 이웃들에게 행하신
서영남대표님과 베로니카사모님 최고입니다
올한해도 민들레공동체를 열렬히 응원합니다
따뜻하고 멋진 나눔 장학지원 풍경 감동입니다.
바람의언덕 21-04-17 09:58
 
반갑습니다.
코로나로 어려운 시기에 우리 모두가 어렵고 힘듭니다.
전세계적으로도 어려운 상황입니다.
거기에다 필리핀 아이들을 걱정하는
민들레공동체 가족분들에 삶이 정말 아름답습니다.
모두가 힘을 내야 할 때입니다.
장학지원에 함께 동참해주셔서 고맙습니다.
필리핀 아이들도 무사히 건강하기를 함께 기도합니다.
모두 힘내시길 바랍니다.
문예지 21-04-17 00:49
 
반갑습니다.
무엇보다 모두가 어려운 가운데 멀리 필리핀까지 장학지원에
동참해주신 민들레 고마운 기부천사분들께 감사를 드립니다.
여기에서 뿐아니라 앞으로도 필리핀 장학사업과 민들레공동체
사역이 나날이 늘어가길 소망합니다.
항상 필리핀 민들레 국수집 후원하시는 모든 분들께 감사하고 또 감사합니다.
언제나 응원을 가득 보냅니다.
모두 힘내시길 바랍니다.
함께하는세상 21-04-16 23:33
 
아이들을 위해 최선을 다해 나누어주시는 기부천사님들 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집와 함께 걸어 갈 이 아이들의 미래가 참 궁금해 집니다.
어떤 시련이 있어도 당당하게 맞서서 꿈을 이루기를 바라겠습니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
멋진 기부천사님들 아름답습니다.
성도진다니엘 21-04-16 18:56
 
세상에 힘든 아이들에게 전하는 사랑만큼
아름답고 큰 선물은 다시 없다고 생각합니다 :-D
또 다시 한번 민들레수사님과 베로니카님의 위대한 사랑을 느낍니다.
가난한 이웃들의 수호천사 두분을 존경합니다!
배고픈 아이들이... 꿈고픈 아이들이...
행복해질 수 있도록 해주는 필리핀 민들레국수집~
아이들을 이렇게 보살펴 주셔서 고맙습니다
LOVE 21-04-16 15:14
 
반갑습니다.
코로나19로 세상사람 모두가 힘들어 하는 시기에도
사랑이 넘치는 기부천사님들이 함께라서 행복합니다.
따뜻한 사랑으로 희망을 가질 수 있다는 것을
아이들에게 심어주는 한결같은 마음에 감동입니다
민들레공동체 장학지원을 열렬히 응원합니다.
서영남선생님과 베로니카선생님을 존경합니다.
김지석 21-04-16 14:40
 
안녕하세요.
물질적으로는 가난할지라도 아름다움을
가꾸면서 살아가는 민들레 국수집의 모습이
내 마음속에까지 향기로운 꽃씨를 뿌려주었습니다.
사랑은 나눔으로써 많아지고 고통은 나눔으로써 적어진다는
것을 알지만 다시 또 민들레국수집에서 많이 배웁니다.
저도 필리핀 아이들 장학금 모금에 동참하겠습니다.
양미희 21-04-16 14:13
 
샬라맛 뽀!
필리핀 민들레국수집 후원현황 감동입니다.
참 소중한 민들레국수집 스콜라쉽, 무료급식 좋습니다.
조금씩 조금씩 아이들이 자신의 꿈을 찾고
희망을 보고 하는 아이들 모습이 너무 예쁩니다.
서영남대표님과 기부천사님들을 생각하면 정말 감사드립니다.
민들레국수집 장학, 무료급식을 열렬히 응원합니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
이상훈 21-04-16 09:30
 
필리핀 장학지원에 고맙습니다.
언제나 두 분이 앞장서서 나가주시는 그 모습을 보며
배우고 또 배우게 됩니다.
힘들게 살아가는 가난한 아이들을 위하여 사랑과 희망을
가득 담아 아낌없이 나누는 필리핀 민들레국수집에서
하느님의 위대한 사랑을 체험했습니다.
장학지원을 저두 함께 동참하고자 합니다.
모두 함께 나누어 주시는 마음에 감사합니다.
박지현 21-04-16 01:34
 
Salamat po!
필리핀 민들레국수집 작은학교 언제나 감동입니다.
아이들을 위하는 모습에 늘 고맙습니다.
희망을 전하는 꽃피는 민들레국수집  최고!!
민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
아자아자 화이팅!
blessed to you God for year!◈
한민석 21-04-15 22:42
 
안녕하세요.
힘든 아이들이 기쁨을 찾아 해맑은
웃음꽃이 피어나는 아름다운 세상을 만드는
서영남대표님을 힘차게 응원합니다.
감동으로 보고 읽고 희망을 가슴에 품었습니다.
필리핀 장학지원에 동참해주셔서 감사합니다.
박혜란수산나 21-04-15 17:58
 
사랑의 온기가 가득한 민들레 스콜라쉽(*^-^*)
멀고먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지 모릅니다..
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요!
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다~
주민재 21-04-15 16:01
 
말리가양파스코!
우리 모두가 꿈꾸는 세상을 민들레국수집 안에서 보았습니다.
필리핀에서도 펼쳐지는 민들레 국수집 사랑은  최고!!
실천하는 삶으로 헌신이 무엇인지 온몸으로 베베모가족 삶이 말해줍니다.
서영남대표님 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
복음말씀을 많이 배웁니다.  감사합니니다.
필리핀 민들레국수집 일상을 보면 가슴으로 큰 울림이 옵니다.
기부천사님께도 고마운 마음을 전합니다.
김안나 21-04-15 14:44
 
필리핀 스콜라쉽 장학지원에 고맙습니다.
힘든 필리핀 아이들에게 절망에서 희망을 주는
민들레공동체에 아름다운 사랑은 감동입니다.
거친땅에서 힘있게 피어나는 민들레 꽃 처럼손님들의
앞날도 희망이 넘치시길 응원합니다.
코로나19에도 필리핀 아이들 모두가건강하시고 평안하시길 기도합니다
한지율도미니카 21-04-15 11:20
 
Salamat po!! 민들레 천사님들의 마음
하나 하나에 큰 감동을 받습니다..
보듬어 주고, 안아주는 일이 얼마나 아름다운 일인지
민들레국수집은 행동으로 알려주시네요~
앞으로도 기쁜 소식 행복한 소식만으로 가득차는
필리핀 민들레국수집이 되었으면 좋겠습니다
매일매일 건강하고 즐겁게 민들레스콜라쉽 파이팅
/모두 행복하고 건강하길 기도합니다/
강성진 21-04-15 10:43
 
필리핀 장학지원을 함께 해주신 모든 분들께 진심으로 고맙습니다.
코로나 바이러스 확산으로 전세계적으로 어렵습니다.
코로나 19로 인한 봉쇄가 풀리고 입국금지도 풀려서 모두 몸 건강히
무사히 우리 민들레국수집 장학생을 다시 만날 날을
저또한 함께 간절히 기다립니다.
그때까지 모두 건강하게 잘 있다가 만나게 되길 기대합니다.
모두 건강하세요.^^♣
민들레향기 21-04-15 08:14
 
Salamat po!
blessed to you God for year!

필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
필리핀 민들레 장학 언제나 화이팅
오은영 21-04-15 01:28
 
필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
필리핀 민들레 장학 언제나 화이팅
차진태 21-04-15 00:36
 
안녕하세요?
함께 나누어 주신 후원천사님들께 감사드립니다.
필리핀에도 지금처럼 더더욱 놀라운 변화가 많아지길 기도합니다
힘들게 살아가는 가난한 아이들을 위하여 사랑과 희망을
가득 담아 아낌없이 나누는 필리핀 민들레국수집에서
하느님의 위대한 사랑을 체험했습니다.
필리핀 장학지원이 더욱 풍성해지고 아이들 모두 건강하기를
함께 기도합니다.
김효주안나 21-04-14 17:29
 
필리핀 민들레장학, 변방으로 찾아 들어가는 진짜
사랑과 나눔~ 아이들을 위해 최선을 다해주시는
민들레사랑에 감사드립니다^.^
천사같은 대표님과 사모님 그리고 나보타스
카비테 아이들 모두 언제나 건강하길 기도합니다.
언제나 필리핀 민들레국수집을 응원하겠습니다🤞
바람이분다 21-04-14 15:43
 
전세계가 코로나19로 힘이 들지만..
여전히 계속되는 필리핀 민들레국수집의
보살핌으로 아이들이 아푸지 않고
밝고 건강하게 지냈으면 좋겠습니다.
굶지않고 배 든든한, 행복한 공간!
필리핀 민들레 국수집이 되길 응원할께요~
너무 커다란 감동이고, 행복입니다
이은주 21-04-14 14:00
 
안녕하세요.(つ˘◡˘)づ♥
장학지원과 민들레 공동체의 나누는 사랑  감동으로 보았습니다.
참다운 가치가 무엇일까 곰곰히 생각해 보았습니다.
사랑과 행복을 나누는 것 필리핀 민들레국수집을 통해
더 따뜻하고 아름다운 세상을 만드는 것에 있다고 생각합니다.
수고해주신 서영남 대표님 베로니카 사모님께 감사드립니다.
필리핀 가족과 함께 모두 건강하세요.
한영익치릴로 21-04-14 11:37
 
아이들과 함께하시는 모습이 큰 감동입니다^^
필리핀민들레 아이들에게 사랑이 그대로 희망이 되는 모습을 봅니다
행복도 자라고, 아이들도 자라고, 민들레국수집도 자랍니다♪♬
말이 통하지 않아도 세상은 마음으로 다 통하나 봐요. 더 나아지는 필리핀 민들레국수집을 위하여~
아이들의 꿈을 길러주고 있는 민들레 스콜라쉽과 작은학교를 응원합니다
진짜 마음, 진짜 사랑을 주는 민들레국수집 파이팅!
남성진 21-04-14 08:51
 
지금처럼 더더욱 놀라운 변화가 많아지길 기도합니다
힘들게 살아가는 가난한 아이들을 위하여 사랑과 희망을
가득 담아 아낌없이 나누는 필리핀 민들레국수집에서
하느님의 위대한 사랑을 체험했습니다.
장학지원을 열렬히 응원합니다.
이유진마리아 21-04-14 08:06
 
반갑습니다.
민들레 필리핀 스콜라쉽을 응원해주시고
함꼐 장학후원에 동참해주시는 후원자분들께 진심으로 감사드립니다.
코로나라는 거센 파도 치는 우리 사회에
등대같은 모습으로 늘 있어주는 필리핀 민들레 국수집!
서영남대표님, 베로니카님 두 분의 수고와 노력에 정말 고맙습니다.
여기에 계신 모든 분들 행복하세요!!^^*
곽동연 21-04-14 00:40
 
반갑습니다.
민들레 공동체가 필리핀에 전하는 희망 한 송이 감동입니다.
가슴이 따뜻해지고 주위를 둘러보게 하는 민들레 공동체 최고입니다.
멀고 먼 나라 필리핀의 아이들을 챙겨주시고 정말 감사드립니다.
주님의 복음을 말이 아닌 행동으로 실천하는 민들레 수사님이 멋지네요.
필리핀 장학지원에 동참해주셔서 고맙습니다.
이동우 21-04-13 23:05
 
필리핀 장학지원에 감사드립니다.
참 훈훈한 일상입니다.
아이들을 위해 이렇게 나누어주시는 기부천사님도 그렇고
필리핀 봉사 정신이 훈훈하고 사람의 정을 느낄수 있었습니다.
민들레국수집 스콜라쉽을 열렬히 응원합니다.
꽃잎한별 21-04-13 17:42
 
★사랑의 온기가 가득한 민들레 국수집 장학
멀고먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다.
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지 모릅니다..
아이들을 따뜻하게 응원해주시고 바라봐주셔서 고맙습니다
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요~
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다.
민수연데레사 21-04-13 14:29
 
Magandang hapon po sa inyo
Sye Young Nam Depyonim,Samonim Veronica at Miss Monica.
Mabuhay!! Binabati ko po kayo sa inyong feeding ang inyong
Mindulle Guksu jib ay napakalaking tulong na naibibigay sa aking
kapwa na mga pilipino,ako po ay nagagalak at natutuwa ng labis
dahil yung mga kapos po sa pagkain ay inyo pong natutulongan.
marami po ang inyong naibigay na tulong.
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니댜.
mxxjxx 21-04-13 11:06
 
아이들이 어른이 되어가는 과정에서 절망보다는 희망을
먼저 알게 해 주는 것.. 그것이 민들레국수집의 역할이 아닐런지요!
서영남 대표님과 베로니카님의 사랑은 이렇게나 아름답네요
사랑이란 것은 알면 알수록 참 신비한 무언가가 있는 것 같습니다~ ♬♪
아이들에 얼굴에 웃음이 가득하게 해주셔서 감사합니다.
김은희 21-04-13 09:34
 
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 장학지원 사랑에 감사드립니다.
무궁무진하고 다양한 빈민촌 아이들의 꿈을 길러주셔서 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집 이야기 아주 잘 보고 있습니다.
행복한 민들레 이야기 앞으로도 계속 들려주세요^^
가장 아름답고 은혜로운 필리핀 민들레국수집 사랑의 나눔이 짱! 짱! 짱입니다.
어린이들과 함께 해서 더욱 순수하고 하루하루
즐거운 민들레국수집 사랑으로 인해
다들 건강하시고 행복하세요.
박은찬 21-04-13 08:28
 
안녕하세요?
필리핀 장학지원 풍경 아름답습니다.
민들레수사님과 베로니카님이 필리핀 민들레국수집을
만드시면서 얼마나 많은 수고와 노고가 있었는지 감히 생각을 해봅니다.
필리핀 장학지원을 통하여 어려운 아이들을 챙길 수 있음에
그저 고맙고 감사합니다.
두 분의 정성에 감사드리며 두 분을 존경합니다.
민들레향기 21-04-13 00:40
 
가난한 이웃과 함꼐 하는 것이 얼마나 어려운 일인지.
감히 생각을 해봅니다.
항상 어려운 시기를 만나거나 뉴스를 접할때마다
저는 민들레 국수집을 보면서 힘을 얻네요.
필리핀 국수집 후원현황도 빛이 나네요.
모두 감사합니다.
함께 수고해주시고 후원하신 모든 분들 건강하세요.
박찬우 21-04-12 23:07
 
필리핀 장학지원에 동참해주셔서 고맙습니다.
필리핀 민들레국수집 풍경을 통해
진정한 사랑이 가져다 주는 행복을 봅니다.
서영남대표님의 헌신과 열정에 깊은 존경을 보냅니다.
코로나19로 인하여 아이들을 자주 볼 수 없음에 안타깝지만
모두들 건강하길 기도합니다.
저두 함께 민들레국수집 장학지원에 동참하겠습니다.
필리핀 장학지원 응원합니다.^^
JENNY 21-04-12 17:39
 
⭐큰 뜻을 품으시는 민들레 대표님, 사모님 두분을
멀리서나마 응원과 기도만 열심히 드릴뿐입니다.. 그리고
가난한 사람들 힘없는 아이들을 위한 진실한 후원
민들레 기부천사님들은 참 멋지세요~
착하고 고운 마음씨들에 감동합니다. 사랑이 희망이 되는 모습이
참 아름답습니다. 모두 예쁜꿈 피어나길 바랍니다.
허광진마티아 21-04-12 15:14
 
유투브 보고 찾아왔어요.
민들레국수집 사랑을 보면서, 많이 깨달았습니다.
우리가 서로 서로 도와야 함을,
세상이 외면한다 해도 그래도 우리는 가난한 아이들과 함께해야
세상을 변화시킬 수 있다고 봅니다.
늘 사랑으로 함게하시는 서영남대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
민들레국수집을 열렬히 응원합니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
살라맛 뽀! 살라맛 뽀! 살라맛 뽀!
현주마리아 21-04-12 13:52
 
Magandang Hapon po sa inyong lahat. Lalo na po sa inyo Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Miss Monica. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong kabutihan
sa pagtulong po sa mga batang ito at maging sa kanilang Pamilya. Napaka laki po itong bagay
lalo na at madami po sa aking mga kababayan ang hirap sa buhay. Iba talaga ang Pilipino na
kahit hirap na sa buhay ay di alintana, gaya nitong mga bata na labis ang kasiyahan at tuwa.
Ito po ay nagpapatotoo lamang na ang Pilipino, hirap man sa buhay, ay kaya pa ding tumawa
at maging masaya. Saludo po ako sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Mindulle Guksu Jib.
God be with you always! Proteksyon at pagiingat ng Panginoon po ay sumainyo palagi~~
Mahal ko kayo!!
류재현스테파노 21-04-12 11:25
 
가난한동네 아이들의 행복과 또다른 슬픔을 함께 나누는
서영남 대표님과 베로니카 사모님 사랑의 온기가 가득한 민들레 스콜라쉽
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다^_^
필리핀 빈민촌 아이들에게 꿈을 꾸게 해줄수 있는것만으로도
가장 값진일이 아닌가 합니다.. 민들레장학, 좋은 나눔에 정말 머리숙여 감사드리며
밥 한끼에 느끼는 사랑이 그 어떤 값진 것보다 뜨거울수 있다는 것을
아이들을 돌봐주는 민들레국수집에서 느낄 수 있습니다~
차정자 21-04-12 08:48
 
안녕하세요?
필리핀 민들레 장학지원에 동참해주셔서 고맙습니다.
더 나은 세상을 위해 한 걸음 한 걸음 신중한 발걸음을 내딛으며
필리핀 아이들에게 희망을 주는 필리핀 민들레국수집이 감동입니다.
민들레 수사님과 베로니카님 언제나 응원합니다!!
주님께영광 21-04-12 08:34
 
maligayang pasko.
seo young nam depyunim
Philippine Mindulle Guksu Jib ay napakanda at gusto ko po sapagkat itoy maraming natutulongang
mga bata. Seo young Nam Depyunim, Veronica Samonim at Ms Monica maraming maraming
salamat po sa inyo tulong! Mabuhay po kayo!!
민들레 국수집을 만나 이렇게 행복해 하는 아이들을 볼 때면 너무 기쁩니다.
저에게 진정한 사랑의 의미를 알려주셔서 감사합니다.
필리핀 민들레 국수집을 응원합니다.
장학금 조금 보냈습니다. 저도 동참합니다.
안보현소피아 21-04-12 06:57
 
유튜브에서 민들레국수집 보고 인사왔어요.
아이들의 행복이 가득 있어 아름답습니다.
필리핀 민들레국수집을 만나면 희망이 보입니다.
힘든 아이들을 사랑으로 보살펴주는
필리핀 민들레 국수집의 풍경이 제 가슴을 다시 뛰게 합니다.
서영남대표님의 헌신하는 삶 사랑 덕분에 아이들이 행복합니다.
우리들의 마음이 해피 해피합니다.
대표님의 사랑으로 빈민촌 아이들과 계속해 함께해 주셨으면 좋겠습니다.
늘 애쓰시는 대표님과 베로니카님께 고마운 마음을 전합니다.
우리공동체가족 함께 응원합니다.
하느님 고맙습니다.
강창석 21-04-12 01:30
 
살라맛 뽀!
아름다운 후원의 마음들이 참 저를 행복하게 합니다.
가난한 아이들이 민들레국수집을 만나
이제 꿈을 키워가는 아이들이 되어 가네요.
모든 것이 민들레 국수집 덕분입니다.
서영남대표님과 베로니카님께 진심으로 감사드립니다.
사랑을 주고, 마음을 주고 행복을 주는
필리핀 민들레국수집이 더 많은 응원을 받기를 바랍니다.
사랑의 공동체 민들레국수집을 사랑합니다!
모든 후원자분들 행복하세요.
필리핀 민들레국수집을 응원합니다. 파이팅!!
박선미 21-04-11 23:38
 
Salamat po!
depyonim Seo Young Nam
Samonim Veronica
 Miss Monica..
maraming salamat po sa inyong walang tigil na pagtulong sa
mga mahihirap sa bansa namin, kahit po may corona ay di pa
 rin po kayo tumitigil. ang inyo pong feeding at iskolarship at mga
Gawain sa mindulle guksu jib ay nakakatuwa at galak po sa puso.
simula po 2011 hangang sa ngayon po ay patuloy po ang inyong programa
at tulong sa mga kababayan ko po.
민들레대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 힘차게 응원합니다.
소중한 가치를 다시 일깨워줍니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
오대석도미니코 21-04-11 20:47
 
Salamat po!
코로나바이러스19로 인해 모두다
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 일상이 희망입니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다. 
희망들과 그 씨앗에서 싹트게 될 무한한 새 희망들을
필리핀 민들레공동체 무료급식, 장학, 작은학교 안에서 봅니다.
아름다운 민들레수사님과 기부 천사님들께 감사드립니다.
빈민촌 아이들 장학금 조금 보냅니다.
유희진로사 21-04-11 18:36
 
ω필리핀 이웃들을 위한 민들레의 사랑의 나눔 감격스럽습니다.
사랑을 나눠줌으로써 변화하는 필리핀 아이들이
행복해보여 제 마음도 따뜻합니다..
장학금을 받고 공부에도 재미를 붙여가는 것이
필리핀 민들레국수집의 노력 덕분이네요
꿈을 꾸는 아이들이 많아지길 응원합니다! Maraming Salamat Po
Butterfly 21-04-11 17:20
 
민들레 천사님들의 마음 하나 하나에 큰 감동을 받습니다.
보듬어 주고, 안아주는 일이 얼마나 아름다운 일인지
민들레국수집은 행동으로 알려주시네요!
앞으로도 기쁜 소식 행복한 소식만으로 가득차는
필리핀 민들레국수집이 되었으면 좋겠습니다.
매일 매일 건강하고 즐겁게~ 민들레 스콜라쉽 파이팅 :-D
남수진에스더 21-04-11 15:59
 
안녕하세요.
처음으로 필리핀 민들레국수집 사진과 글을 보았습니다.
참 좋네요. 특별하게 와 닿았습니다.
우리 가족 모두 필리핀 민들레공동체에 동참하려 합니다.
사랑을 주기 위해서라면 그 어떤곳도 마다하지 않고 달려가시는
민들레수사님을 뵈니 참 가슴이 벅차오릅니다.
필리핀의 아이들을 향한 사랑이 너무나도 아름답습니다.
민들레수사님과 기부천사님들께 감사드립니다.
우리공동체에서도 동참합니다. 파이팅!
지승우루카 21-04-11 13:45
 
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 10주년을 축하드립니다.
무궁무진하고 다양한 빈민촌 아이들의 꿈을 길러주셔서 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집 이야기 아주 잘 보고 있습니다.
행복한 민들레 이야기 앞으로도 계속 들려주세요^^
가장 아름답고 은혜로운 필리핀 민들레국수집 사랑의 나눔이 짱! 짱! 짱입니다.
어린이들과 함께 해서 더욱 순수하고 하루하루
즐거운 민들레국수집 사랑으로 인해 행복에너지를 얻습니다.
아이들 장학금 보냅니다.
박소정도미니카 21-04-11 12:07
 
아이들을 위한 따뜻한 관심과 사랑 나눔이 가슴속에서 희망으로 꽃피울 수 있다면
이렇게 한결같이 애쓰시는 민들레수사님과 민들레베로니카님의 따뜻한 사랑나눔을 봅니다
한끼도 먹기 힘든 아이들에게는 민들레국수집이 얼마나 소중할까요..
서영남대표님과 베로니카사모님에 건강을 위해 기도드립니다
예전에 인간극장 방송에서도 감동으로 봤었는데 늘 함결같은 사랑 감사합니다^^♬
엔크라티스 21-04-11 11:29
 
✨💜변방으로 찾아 들어가는 진짜 사랑과 나눔
나눔은 참말로 누군가를 뜨겁게 사랑하는 것입니다.
가난한 아이들이 꿈을 피울때 그것이 희망의 빛이 됩니다~~
민들레장학, 아이들을 위해 늘 최선을 다해주시는
민들레사랑에 감사드립니다. 천사같은 대표님과 사모님
그리고 나보타스, 카비테 아이들 모두 언제나 건강하길 기도합니다!
언제나 필리핀 민들레 공동체를 응원하겠습니다.
민들레꿈 21-04-11 10:50
 
안녕하세요.
장학지원과 민들레 공동체의 나누는 사랑  감동으로 보았습니다.
참다운 가치가 무엇일까 곰곰히 생각해 보았습니다.
사랑과 행복을 나누는 것 필리핀 민들레국수집을 통해
더 따뜻하고 아름다운 세상을 만드는 것에 있다고 생각합니다.
수고해주신 서영남 대표님 베로니카 사모님께 감사드립니다.
필리핀 가족과 함께 모두 건강하세요.
정현종 21-04-11 09:42
 
Salamat po!
blessed to you God for year!

희망을 노래하는 필리핀 민들레국수집은 언제나 감동입니다.
민들레 희망로드 대장정을 늘 실천해주시는 민들레수사님과
베로니카님의 헌신하는 열정에 뜨거운 박수를 보냅니다.
코로나에도 아이들 모두가 건강하기를 바랍니다.
곧 좋은 소식으로 아이들을 만나기를 기대합니다.
민들레국수집 스콜라쉽에 동참하겠습니다.
엄윤주수산나 21-04-11 06:38
 
안녕하세요.
손잡고 더블어 함께가는 모습이 멋집니다.
빈민촌 아이들에게 희망이 되어주고 꿈이 되어주는
필리핀 민들레국수집에 감사드립니다.
가난한것보다 더 슬픈건 꿈이 없는게 아닐까요.
아이들이 학교도 다니고 친구들과 걱정없이 뛰어놀고...
아이는 아이답게 지낼 수 있게 도와주는
민들레대표님과 기부천사님들이 있어서 저도 행복합니다^0^
필리핀 민들레국수집 무료급식과 사랑의 장학금이 아이들이 꿈을 이루는데...
도움과 희망이 되리라 생각됩니다. 감사합니다.
우리공동체가족 함께 응원합니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
장석주베네딕토 21-04-11 01:22
 
민들레국수집의 나눔은 참 아름답습니다.
필리핀 장학지원에 동참해주신 분들께 감사드립니다.
나눔이 그저 나눔으로 끝나지 않고 희망으로 변화되고
그 희망은 너무나 힘들고 외로운 이들을 살아가게 합니다.
민들레국수집은 언제나 희망을 만들어 갑니다.
서영남대표님과 베로니카 사모님의 사랑에 감사드립니다.
정혜선 21-04-10 23:47
 
seo young nam depyunim
Philippine Mindulle Guksu Jib ay napakanda at gusto ko po sapagkat itoy maraming natutulongang mga bata. Seo young Nam Depyunim, Veronica Samonim at Ms Monica maraming maraming salamat po sa inyo tulong! Mabuhay po kayo!!
새롭게 피어나는 민들레국수집 아이들 멋집니다.
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
최상훈안드레아 21-04-10 20:58
 
Salamat po!
필리핀 힘든 아이들과의 따뜻힌 소통 희망입니다.
우리 모두가 꿈꾸는 세상을 민들레국수집 안에서 보았습니다.
필리핀에서도 펼쳐지는 민들레 국수집 사랑은 최고!!
실천하는 삶으로 헌신이 무엇인지 온몸으로 말해줍니다.
서영남대표님괴 기부천사님들 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
앞으로 어떻게 살아야 사람답게 사는지 많이 배웁니다. 감사합니니다.
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
프란체스카 21-04-10 18:32
 
민들레공동체는 희망과 꿈이 있는 공동체라고 생각해요⭐
언제나 한결같은 마음으로 가난한 사람들을 배려하시는 모습에서 큰 감동을 받습니다!
민들레 필리핀 스콜라쉽은 힘든 아이들의 든든한 버팀목인듯해요^^
보는 사람까지도 행복에 빠지게 하는 마법같은 민들레사랑을 응원합니다
민들레 가족님들의 사랑으로 아이들이 예쁜 민들레 꽃으로
피어나길 기도할께요. 힘찬박수 보냅니다~ 고마운 사랑들& Thang You
민들레 국수집 필리핀 사랑이 계속 이어져가길 기도합니다.
Asella 21-04-10 17:14
 
세상의 빈곳을 사랑으로 하나하나 채워
나가고 계시는 민들레 대표님과 천사 베로니카님~
일상의 작은 나눔들이 어느새 커다란 희망이 되어 가까이에서
활짝 웃고 있음을 민들레 국수집에서 봅니다
지금 당장 배고픈 아이.. 헐벗은 아이들을 돌봐주셔서 감사하고
민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
♪(´▽`)따뜻한 그 사랑 꼭 닮고 싶습니다
차미경로사 21-04-10 15:47
 
안녕하세요.
유튜브 인간극장 보고 찾아왔어요.
참 소중한 필리핀 민들레국수집 멋집니다.
배고픈 아이들이... 꿈고픈 아이들이... 행복해 질 수 있도록 해주는
필리핀 민들레국수집이 마냥 감사합니다.
어려운 이들과 함께 걷는 서영남대표님의 걸음 속에 사랑이 있고, 희망이 있네요.
아이들도 자라서 누군가를 행복하게 해줄 줄 아는 어른이 되어 줄 것 같습니다.
필리핀 아이들이 예쁘게 자라났으면 좋겠습니다.
서영남대표님과 베로니카님께 감사드립니다.
기부천사님들도 파이팅!
독고영시몬 21-04-10 13:59
 
Kamusta po kayo!
Ako po pala ay inyong tagasubaybay.
Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ay nagdarasal para po sa inyong
ikabuti ng kalusogan at nawa lalo papo kayong maging masipag kayo sa inyong
iniaabot na tulong sa mga Pamilyang ito ng Mindulle Guksu Jib Iskolars.
Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at Miss Monica, wala po akong masabi
sa inyong kabutihan, at katapatan sa mga Pamilyang ito at maging sa mga anak nila.
Kayo po ay biyaya sa amin, lalo na po sa mga mahihirap na Pamilyang ito. Tinugonan
niyo po ang pangangailangan nila, mapaedukasyon, pagkain at pinansyal na tulong
ay walang pakundangang ito'y inyong ibinigay. Salamat po sa Dios sa inyong buhay.
Isa po kayong mabuting ehemplo sa mga taong ito, at maging saan mang parte ng mundo.
God bless you po palagi. Ingatan po nawa kayo ni Lord.
+고희옥+ 21-04-10 11:08
 
아이들과 함께하시는 모습이 큰 감동입니다♬
민들레 아이들에게 사랑이 그대로 희망이 되는 모습을 봅니다.
필리핀 민들레국수집과 함께 걸어 갈 이 아이들의 미래가 참 궁금해지네요
어떤 시련이 있어도 당당하게 맞서서 꿈을 이루기를 바라겠습니다
감사합니다. 아이들에게 삶의 질을 높여주는 민들레 스콜라쉽을 힘차게 응원합니다
아이들 장학금 조금 보낼게요, 늘 감사합니다.
진짜마음, 진짜사랑을 주는 민들레국수집 파이팅~
해바라기 21-04-10 10:36
 
필리핀에 퍼지는 민들레 꽃이 아름다운 세상을 만들어가네요 :-D
작은 힘이 하나, 하나 보태지면 큰 힘이 될 수 있는 것을
민들레국수집을 통해 배웁니다" 거친땅에서 힘입게 피어나는 민들레처럼,
필리핀 민들레 국수집의 앞날도 힘있게 가길..
한결같은 사랑과 헌신으로 장학생 아이들에게 희망이 되어주시는
민들레 대표님과 베로니카 사모님께 감사 인사드려요~
민들레 공동체가 만들어나가는 사랑에 뜨거운 박수를 응원을 보냅니다!
최윤희 21-04-10 10:21
 
안녕하세요.
장학지원 감동으로 보았습니다.
참다운 가치가 무엇일까 곰곰히 생각해 보았습니다.
사랑과 행복을 나누는 것 필리핀 민들레국수집을 통해
더 따뜻하고 아름다운 세상을 만드는 것에 있다고 생각합니다
장학지원에 동참해주신 분들께 감사드립니다.
정재진 21-04-10 09:51
 
Salamat po!
필리핀 민들레국수집 작은학교 언제나 감동입니다.
아이들을 위하는 모습에 늘 고맙습니다.
희망을 전하는 꽃피는 민들레국수집  최고!!
민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
아자아자 화이팅!
blessed to you God for year!◈
류화림호산나 21-04-10 06:49
 
Salamat po!
우아~ 항상 민들레국수집 후원현황을 보고 놀라곤 합니다.
끊임없이 민들레 국수집을 사랑해주시는 기부천사님들께 감사드립니다.
필리핀 빈민촌 아이들을 다 끌어안아주시는
서영남 대표님과, 베로니카님께 진심으로 고마운 마음을 전합니다.
사랑으로 채워지는 가슴이 인간에게
있다는 것이 참 좋은 것 같습니다.
이 아이들이 민들레 국수집의 민들레 홀씨들이네요.^^ 
희망을 선물하고 사랑을 나누시는 모습이 머릿속에 그려집니다.
저도 그렇게 될 수 있도록 더욱 노력해야겠습니다.
아이들 장학금 보냅니다. 동참!
기영호 21-04-10 00:32
 
안녕하세요.
필리핀 아이들이 맛있는 걸 먹을 수 있고
공부도 할 수 있고 편안한 안식처가 되어준
필리핀 민들레국수집 사진으로 봐도 너무 따뜻해 보입니다,
행복한 민들레국수집 장학지원 힘차게 응원합니다!!!♥
♥민들레국수집 필리핀 아이들 모두 행복 가득하길 바랍니다.♥
김수영 21-04-09 22:54
 
반갑습니다.
민들레 홀씨처럼 아름답게 퍼져가는 민들레 공동체로 더더욱 성장하기를 바랍니다.
항상 다양한 후원과 관심으로 동참해 주시는
후원자분들께 감사드립니다.
서영남 대표님, 베로니카님께도 늘 감사드립니다.
모두의 정성이 모여서 더 따뜻하고 사랑 가득한
나눔을 할 수 있어서 더욱 기쁜거 같습니다.
민들레 공동체 화이팅!!!
윤승희글라라 21-04-09 20:38
 
반갑습니다.
유튜브 인간극장 레전드 필리핀 민들레국수집 보고 감사인사 왔어요.
필리핀 빈민촌 아이들에게 희망을 주셔서 감사합니다.
세상 어디에서고 아이들은 지켜 져야 합니다.
민들레 국수집의 숭고한 뜻을 응원합니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다. 아자아자 화이팅!
민들레 후원현황 한결같은 사랑에 감동을 합니다.
매달 이렇게 사랑을 듬뿍 주시는 민들레 기부천사님들 감사드립니다.
소박한 영웅 서영남대표님 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다. 파이팅!
염정섭다니엘 21-04-09 19:56
 
따뜻한 민들레 국수집 이야기 안에서
참 사랑 나눔을 보고, 빛나는 희망을 봅니다.
여기가 바로 지상천국💖
훌륭하신 민들레 대표님, 사모님 그리고
민들레 국수집 필리핀 아이들 모두
행복 가득하길 응원합니다^^
민들레는 사랑입니다! 아이들을 따뜻하게
응원해주시고 바라봐주셔서 감사합니다.
jinaㅡkim 21-04-09 18:32
 
전세계가 코로나바이러스19로
인해 모두다 어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 일상이 희망입니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다~~~
아름다운 민들레수사님과 기부 천사님들께 감사드립니다.
'ㅅ' Salamat po! God bless you.
LOVE 21-04-09 16:17
 
언제 어느때 들러도 행복한 이야기로 가득 차 있는 민들레 국수집입니다.
오랜만에 들어와 둘러보는데도 한결 같은 민들레의 향기는 더욱 진하고 깊어집니다.
행복을 찾는 내게 사랑을 일깨워준 민들레 공동체에 감사드립니다.
필리핀 장학지원에 도움주신 모든 손길에 고맙습니다.
늘 감사합니다.
모두 건강하세요~^^
최아연 21-04-09 15:04
 
안녕하세요?
필리핀 장학지원에 많은 분들이 이렇게 동참하여
필리핀 아이들을 돕고 계시다니
날개없는 천사들이 여기 다 모여 계시네요.
부디 오래 후원이 이루어지길 기도합니다.
장학지원에 동참해주셔서 고맙습니다.
모두 건강하시길 바랍니다.
이상훈 21-04-09 09:49
 
Salamat po!
depyonim Seo Young Nam
Samonim Veronica
 Miss Monica..
maraming salamat po sa inyong walang tigil na pagtulong sa
mga mahihirap sa bansa namin, kahit po may corona ay di pa
 rin po kayo tumitigil. ang inyo pong feeding at iskolarship at mga
Gawain sa mindulle guksu jib ay nakakatuwa at galak po sa puso.
simula po 2011 hangang sa ngayon po ay patuloy po ang inyong programa
at tulong sa mga kababayan ko po.
민들레대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 힘차게 응원합니다.
소중한 가치를 다시 일깨워줍니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
민들레향기 21-04-09 08:50
 
반갑습니다.
필리핀 가난한 아이들을 도와주시는 모든 일이 다 감동입니다.
서영남대표님과 베로니카 사모님을 통해 이렇게 또 배웁니다.
필리핀 민들레국수집의 아름다운 이야기들이
제 마음을 항상 설레이게 해줍니다.
필리핀의 어려운 아이들까지 도와주시는
민들레 수사님과 베로니카님께 정말 감사드립니다
모두 건강하시길 바랍니다.^^
신동준루카 21-04-09 06:45
 
유튜브 인간극장 레전드
민들레국수집 보고 찾아왔어요.
필리핀 빈민촌 아이들이 사랑을 먹고 꿈이 생겨 싹 틔우게 해주시는 서영남 대표님.
많은 말씀 없으셔도 행동으로 이들을 직접 도우시는 모습이 감동했습니다.
앞으로 많이 많이 응원하겠습니다.
가난해서 아무것도 할 수 없었던 아이들이 이렇게 활기차지고, 행복해 하는 모습을 보니,
필리핀 민들레국수집이 하는 일들이 참 고맙습니다.
민들레 국수집 뒤에서 묵묵히 가난한 이들을 도우시는
대표님과 베로니카님과 모니카님께도 감사드립니다.
민들레국수집 덕분에 필리핀 아이들을 따뜻한 시선으로 바라보게 되었습니다.
서영남대표님을 열렬히 응원합니다.
노희영수산나 21-04-08 22:38
 
너무 감동이네요!
꽃피는 민들레국수집이 어려운 아이들까지 도와주시는 모습에서 눈시울이 붉어졌습니다.
나누면 행복해짐을 이제서야 깨달았습니다.
필리핀 민들레 국수집 안에서 하하, 호호 웃을 수 있다면 그것보다 큰 행복은 없을테지요.
내가  꿈꿔왔던 공동체가 여기 있습니다^^
서영남대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
필리핀 민.들.레.공.동.체. 최고!!
지금처럼 뜨거운 사랑 많이 많이 나눠주세요 ^^ 저도 동참하겠습니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다. Salamat po!
박남준미카엘 21-04-08 21:56
 
마간당가비
책보는 아이들의 얼굴에서 행복감이 보이네요.
힘든 시간을 보내고 있는 아이들에게 아름다운 미래를 선물하는
민들레대표님과 기부천사님들 사랑이 아름답습니다.
희망이 기운이 팍팍 느껴집니다.
필리핀 아이들에게 단순히 장학금만 전달하는 것이 아니라
'부모의 마음으로' 그들 곁을 지켜주는 것,
그들의 이야기에 귀를 기울여주고 어깨를 토닥여주는 진심으로 나누는 사랑,
민들레대표님과 베로니카님의 모습이 저를 행복하게 합니다.
필리핀 민들레국수집 무료급식, 장학, 작은학교를 응원합니다.
한수경세실리아 21-04-08 19:47
 
전세계가 코로나19로 힘이 들지만..
여전히 계속되는 필리핀 민들레국수집의
보살핌으로 아이들이 아푸지않고 밝고 건강하게 지냈으면 좋겠습니다.
굶지않고 배 든든한, 행복한 공간" 필리핀 민들레 국수집이 되길
응원할께요! 너무 커다란 감동이고 행복입니다.
아이들의 건강과 행복을 빕니다◡*
벗꽃엔딩 21-04-08 18:20
 
힘든 이웃과 서로 사랑을 나누고 베풀며
온 정열을 불사르며 살아가는 민들레국수집이 자랑스럽습니다
늘 가난한 이웃사랑으로 사시는 민들레 수사님의
정신을 마음에 새기며♪(´▽`) 
우리사회에 풍요로운 나눔 문화가 꽃피기를...
사랑을 나누어 주심에 늘 감사합니다. 수사님 힘내세요~
아이들을 향한 따뜻한 나눔 응원합니다
문규민 21-04-08 15:38
 
안녕하세요?
필리핀 민들레 장학지원에 동참해주신
모든 기부천사님들께 감사를 드립니다.
어려움 속에서도 민들레공동체를 꿋꿋하게 꾸려오신
민들레 대표님과 베로니카님께 박수를 쳐드리고 싶습니다.
앞으로도 열심히 응원하겠습니다.♣
전인호 21-04-08 14:52
 
반갑습니다.
필리핀 스콜라쉽 장학지원에 고맙습니다.
힘든 필리핀 아이들에게 절망에서 희망을 주는
민들레공동체에 아름다운 사랑은 감동입니다.
거친땅에서 힘있게 피어나는 민들레 꽃 처럼손님들의
앞날도 희망이 넘치시길 응원합니다.
코로나19에도 필리핀 아이들 모두가건강하시고 평안하시길 기도합니다.
배연수리디아 21-04-08 11:29
 
가장 가난하고 소외된 아이들과 함께 그들의 이야기에 귀를 기울이고
마음의 눈을 여는 민들레 필리핀 공동체 풍경이 아름답습니다!
사랑을 모르던 인생에서 사랑을 조금씩 서서히
알아가는 인생으로 바뀌어 간다는게 얼마나 행복한 일인지,
필리핀 아이들과 민들레국수집에 늘 좋은일들만 가득하길 바랍니다💜
마리스텔라 21-04-08 10:46
 
가난한 사람들 힘없는 아이들을 위한 진실한 후원
기부천사님들은 참 멋진 분들이십니다. 아름답고 고운 마음씨
민들레국수집이 있음으로 아이들이 행복해지고
어른들에게는 희망이 가득 생기는 날들이 펼쳐지기를~
희망을 꿈꾸며, 대표님, 사모님 그리고 아이들의 건강하길 응원합니다.
*사랑의 온기가 가득한 민들레 스콜라쉽 파이팅*
임미경 21-04-08 10:01
 
필리핀 장학지원에 고맙습니다.
우리가 세상을 살아가면서 가장 중요한 것이 있다면
무엇보다도 힘든 아이들과 나누고 서로 함께하는 것이 아닐까요.
나눔을 모르는 저에게 평화롭고 그윽한 행복의 시간을 가져다 줍니다.
필리핀 민들레국수집 장학 열심히 응원하겠습니다.
한태석 21-04-08 08:02
 
반갑습니다.
대구에서 인사드립니다.
필리핀 아이들을 사랑해주셔서 감사드립니다.
꿈을 꿀 수 있게 되어 정말 다행이라 생각합니다.
사랑의 물을 주고 이렇게 멋진 꿈을 만들 수 있도록
도와주는 민들레국수집 장학지원 최고입니다.
최영주안젤라 21-04-08 06:38
 
유튜브 인간극장 레전드
민들레국수집 필리핀편 보고 감사인사 왔어요.
지금 이 순간도 필리핀 빈민촌 아이들을 위해 최선을 다해주시는
서영남대표님 베로니카님께 감사드립니다.
사랑을 주기 위해서라면 그 어떤곳도 마다하지 않고 달려가시는
민들레수사님을 뵈니 참 가슴이 벅차오릅니다.
필리핀의 아이들을 향한 사랑이 너무나도 아름답습니다.
그곳 아이들의 마음에도 작은 민들레꽃 한송이 예쁘게 피어오르길 바랍니다.
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
김은정 21-04-08 01:50
 
안녕하세요.
필리핀 아이들이 가난하지만 꿈은
크게 가지고 자라나기를 기원합니다.
민들레공동체가 있어 사진속 아이들에게서
웃음 꽃이 피어나는 것이 참 감사한 일입니다.
장학지원 감동입니다. ★
이윤석 21-04-08 00:00
 
따뜻한 민들레국수집 이야기 안에서
참 사랑 나눔을 보고, 빛나는 희망을 봅니다.
필리핀 민들레국수집 장학 안에서 이루어지는
일들이 이기적인 우리들을 일깨워줍니다.
작은 것이라도 힘든 아이들을 위해 나누시는
민들레수사님을 존경합니다.
필리핀 민들레 공동체 화이팅!!!
정해성다니엘 21-04-07 20:58
 
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 10주년 축하드립니다.
너무 아름다운 후원현황이네요.
필리핀 아이들까지...놀라운 사랑입니다..
사랑은 참 멀리도 퍼지는 아름다운 기적입니다.
아이들의 꿈을 지켜주는 필리핀 민들레 국수집 참 멋지고, 멋진 곳입니다.
민들레대표님과 기부천사님들 정말 최고이십니다!
빈민촌 아이들이 식사하고 공부하고 즐거운
마음으로 지낼 생각하니 저도 기분좋네요. 파이팅!
저도 열심히 돕겠습니다^^
서영남대표님을 힘차게 응원합니다. Salamat po!
소망과희망 21-04-07 18:37
 
♬ ♬ 우리나라 아이들도, 필리핀 아이들도 다 예쁘네요
민들레수사님과 기부천사님들 모두 감사드립니다^^/
적어도 이 아이들만큼은 자랄 때까지 지켜줄 수 있다면 참 좋을 것 같습니다.
마음속에 가득찬 민들레 홀씨를 필리핀 곳곳에 흩트려 놓으시길 바랍니다
세계곳곳 희망으로 바꿔가고 있는 민들레 사랑이 아름답네요.
필리핀 아이들도 건강하고 희망찬 하루가 되길 바랍니다
♣Lovely 21-04-07 17:29
 
행복도 자라고, 아이들도 자라고, 민들레국수집도 자랍니다.
말이 통하지 않아도 세상은 마음으로 다 통하나 봐요~
더 나아지는 필리핀 민들레국수집을 위하여 숨어 있는 희망의 씨앗을 찾아
민들레 꽃이 필 수 있도록 한결 같이 헌신하는
민들레수사님과 베로니카님께 뜨거운 박수를 보냅니다!
아이들에게 이렇게 건강하고 밝게 키워주는 민들레 스콜라쉽이 최고네요.
*God Biess You! Salamat po^^ 따뜻한 사랑나눔 해주세요*
민현경바올리나 21-04-07 15:56
 
여기는 창원입니다.
필리핀 민들레국수집 후원현황 인상적이었습니다.
저도 꾸준하게 후원을 해보려고 했는데 마음처럼 쉽지 않더군요.
우리 나라의 힘든 아이들은 물론 필리핀의 어려운 아이들과도
가족이 되어 함께하는 대표님과 베로니카님이 존경스럽습니다.
저도 마침 좋은 일 하고 싶었는데 필리핀 스콜라쉽에 동참해야겠습니다^0^
힘들고 가난한 이웃들에게 살아갈 희망, 에너지, 길을 제시해주는
민들레국수집 존재 자체가 큰 축복입니다.
필리핀 아이들에게도 꿈과 희망을 선물해주시는
훌륭하신 서영남대표님께 우렁찬 박수를 보냅니다.
처음처럼^^ 응원합니다.
존경하는 서영남대표님과 천사 베로니카님 힘내세요. 파이팅!
송민준루카 21-04-07 13:41
 
감동입니다.
필리핀 민들레국수집 사랑을 열심히 응원하겠습니다.
힘든 아이들에게 꿈과 희망을 전하는 모습이 감동입니다.
제 가슴에 사랑이 없는줄 알았는데 민들레 대표님의 진심어린 나눔을 보고
필리핀 빈민촌아이들을 도와야겠다는 마음이 생겨
사랑이 이글이글 불타오릅니다.
지금 우리가 해야할 일은 민들레 국수집과 함께 희망을 만드는 일입니다.
아직은 마음이 따뜻한 분들이 많이 계셔서 희망을 볼 수 있음이 아닐까요!
서영남대표님과 기부천사님께 감사드립니다.
민들레국수집을 전폭적으로 지지합니다.
도지원가밀라 21-04-07 11:34
 
따뜻한 나눔 감사합니다~ 낮은 곳, 작고 흔한것 속에
숨어 있는 희망의 씨앗을 찾아 민들레 꽃이 필 수 있도록 한결 같이 헌신하는
민들레수사님과 베로니카님께 뜨거운 박수를 보냅니다/
아이들에게 이렇게 건강하고 밝게 키워주는 민들레 스콜라쉽이 최고네요.
감사합니다❣ 따뜻한 사랑나눔 해주세요~ 파이팅^^
지현정♥디모테… 21-04-07 10:56
 
해맑은 필리핀 민들레장학생 아이들이 예뻐보이네요!
필리핀 민들레국수집으로 좀 더 많은 아이들이 거리낌 없이
들락날락 웃으며 떠들었으면 좋겠습니다😃🎈
이렇게 많은 분들의 선한 나눔들로 아이들이 건강해지고
가난하다고 학교도 못다니는 아이들이 없길...
귀염둥이 악동들도 민들레 안에서 더 행복했으면 바라며
`좋은기운만 전해주는 민들레 스콜라쉽을 응원합니다`
김예솔 21-04-07 10:30
 
필리핀 민들레 장학지원에 고맙습니다.
필리핀 아이들의 일상이 여유로워 지고 되지 않을 것
같았던 지난날이지만 이제는 장학지원 덕분에 더 큰 꿈도 꾸게 되고 정말 고맙습니다.
아이들이 행복한 미래를 열어 가게 되는 모습을 상상해보니 즐겁습니다.
민들레 수사님, 기부천사님들께 진심으로 감사드립니다.
모두 필리핀 아이들과 함께 건강하시길 바랍니다.^^
할렐루야 21-04-07 08:22
 
아이들의 웃음에서 희망이 무럭무럭 자라난다는
 깨달음을 주는 곳입니다.
힘든 아이들의 사랑이 이곳까지 느껴집니다.
필리핀 아이들을 위해 아낌없이 내어주시는 기부천사님들께 정말 감사드립니다!
사랑스런 민들레 아이들
앞으로의 앞날이 민들레와 같이 아름답게 피어나길 바랍니다.
필리핀 민들레 파이팅~~^^
백은희사라 21-04-07 06:39
 
유튜브 인간극장 민들레국수집 보고 찾아왔어요.
행복을 부르는 필리핀 민들레국수집 좋습니다.
절망에서 희망으로 바꾸어준 민들레 국수집 고맙습니다.
민들레수사님의 끊임없는 천사의 날개 짓에 세상이 전부 물들어 버릴 것 같습니다.
필리핀 민들레국수집처럼 아이들을 향한 민들레 사랑이 온 세계에 퍼졌으면 좋겠습니다.
민들레국수집과 함께 걸어 갈 이 아이들의 미래가 참 궁금해 집니다.
어떤 시련이 있어도 당당하게 맞서서 꿈을 이루기를 바라겠습니다.
늘 애쓰시는 민들레수사님과 베로니카님께 감사드립니다. 
민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 뜨겁게 응원합니다.
우리공동체가족들 함께 동참합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
송재홍 21-04-07 00:40
 
Salamat po! ♣
필리핀 민들레 공동체 사진과 글을 읽고 많은 것을 배우게 됩니다.
첫째는 생색내지 않고 후원하는 모습이
둘째는 한결같은 사랑 나눔이 감동적입니다.
매일의 희망을 하나씩 찾는 기쁨을 주셔서 감사합니다.
필리핀 아이들 장학금 보냅니다.
아이들을 따뜻하게 응원해주시고 바라봐주셔서 감사합니다. */(^^)/*
전혜영 21-04-06 23:57
 
감사합니다.
필리핀 민들레 국수집 장학지원에 도움을 주신
모든 분들께 감사합니다.
이곳에 하느님의 축복이 있기를 기원드립니다.
지금처럼 따뜻한 사랑 많이 나누어주시길 바랍니다. ^^
아이들을 위한 사랑에 진심으로 감사드립니다.
필리핀 민들레 스콜라쉽 파이팅!!
구영철헨리코 21-04-06 20:49
 
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 10주년 축하드립니다.
빈민촌 아이들에게 희망이 되어주고 꿈이 되어주는
필리핀 민들레국수집에 감사드립니다.
가난한것보다 더 슬픈건 꿈이 없는게 아닐까요.
아이들이 학교도 다니고 친구들과 걱정없이 뛰어놀고...
아이는  아이답게 지낼 수 있게 도와주는
민들레대표님과 기부천사님들이 있어서 저도 행복합니다^0^
무료급식과 사랑의 장학금이 아이들이 꿈을 이루는데...
도움과 희망이 되리라 생각됩니다.
서영남대표님 사랑은 늘 놀랍습니다.
진심으로 감사드립니다. Salamat po!
장유란체칠리아 21-04-06 18:52
 
민들레 스콜라쉽에서 느껴지는 따스한 기운~
필리핀 민들레국수집이 만들어가는
아름다운 세상^^ 그 세상을 응원합니다
세상을 살아가는 힘은 사랑이라는 것
진정한 사랑은 더블어 사는 삶이라고 배웁니다.
착한나눔, 사랑, 나눔의 꽃이
피어날 때마다 큰 감동을 받습니다.
서영남 대표님과 베로니카 사모님 힘내세요//
글로리아a 21-04-06 17:05
 
💕늘 아이들을 위해 이렇게 한결같이 애쓰시는
민들레 대표님과 민들레 베로니카님의 따뜻한 사랑나눔을 봅니다
한끼도 먹기 힘든 아이들에게 민들레 국수집이 있어 얼마나 다행스러운지..
사람이 사람에게 꽃이 되는 아름다운 모습이 무엇인가를 베베모 가족님들이 온 몸으로 보여주시네요
어려운 이웃들과 소통하시고자 애쓰시는 모습이 감동입니다
한국과, 필리핀의 가난한 동네에도 미래의 희망이 만발하기를 기도합니다"
아이들에 행복한 웃음소리가 끊이지 않는 필리핀 민들레국수집의
모습이 계속 이어지기를 바랍니다~ 응원합니다!
오다영가밀라 21-04-06 15:49
 
유튜브 레전드 필리핀 인간극장 보고 인사 왔어요.
올망졸망 돋아나는 꽃송이처럼 필리핀 민들레국수집
아이들 마음에 희망의 꽃이 활짝 피었으면 좋겠습니다.
경계가 없는 선한 눈 속에 별빛이 반짝입니다.
필리핀에 퍼뜨리는 민들레 홀씨의 사랑 나눔이 아름다워요.
빈민촌에 피어나는 민들레 꽃이 더욱 더 빛이 납니다.
민들레 수사님과 베로니카님의 아름다운 세상을 위하여 투신하시는 모습이 감동이에요.
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다.  화이팅!
정현필요아킴 21-04-06 13:57
 
살라맛 뽀!
새벽의 짧은 기도처럼 작은 희망이 담긴
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽은 동화같은 이야기입니다.
어디에서도 볼 수 없는 보석 같은 민들레국수집 이야기는 참 독특하고 재미있습니다.
'가장 보잘 것 없는 형제에게 해준 것이 곧 나에게 해준것이다'라는 성서의 말씀을 떠올리게 됩니다.
코로나 시대에 대표님과 기부천사님들의 나눔과 사랑의 가치가 소중합니다.
항상 약자의 편이 되어주는 서영남대표님과 베로니카님께 깊이 감사드립니다.
필리핀 아이들을 힘차게 응원합니다!!
아이들 장학금 조금 보냅니다.
오늘 아이들 장학금 삼만원 입금했습니다.
안주은카타리나 21-04-06 11:30
 
안녕하세요, 대표님 사모님^^
이번 코로나사태에 몸건강히 잘지내시나요?
무소유의 삶으로 아름다운 세상을 만들어갑니다
“존경합니다” 아이들의 행복해질 내일을 응원하고 싶네요.
저도 꾸준히 관심을 갖고 지켜보도록 하겠습니다~
필리핀 아이들에게 찬란한 햇살처럼
건강과 행운이 함께하길 빕니다.
고은빛나 21-04-06 10:42
 
필리핀 아이들의 친구가 또, 가족이 되어주셔서 고맙습니다.
섬김은 사랑에서 오고.. 지극한 섬김은 절망인 이웃들을
희망으로 살려낸다는 것을 민들레 수사님의 헌신하는 삶에서 배웁니다.
더 큰 나눔이 더 큰 행복을 가지고 옵니다🎶 아이들이 참 행복할 것입니다!
사랑이 꽃피는 민들레 공동체 아이들 사랑에 동참합니다 ^o^
박은혜 21-04-06 10:15
 
고맙습니다.
필리핀 아이들을 향한 올바른 사랑 바로 민들레국수집입니다.
물질이 우선시 되는 세상에서 더욱 함께하기 위해
다가 가시는 나눔에서 새로운 희망을 발견합니다.
저도 아름다운 장학지원에 동참하겠습니다.
해피하우스 21-04-06 09:26
 
필리핀 장학지원에 고맙습니다.
필리핀 아이들과 이웃들의 아픔과 고통에 함께 아파하는
민들레수사님과 베로니카님의 심정이 그대로 묻어있는
이야기를 보는 내내 제 가슴이 따뜻했습니다.
부모의 사랑을 보았습니다. 감사합니다.
장학지원을 열렬히 응원합니다.
이향파비올라 21-04-06 06:59
 
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 10주년 축하드립니다.
민들레 국수집 이야기를 통해 우리 모두 진정으로
멋진 삶을 살기위해 무엇을 어떻게 살아야하는지 진지하게 생각해보았습니다.
각박한 세상 속에 한 줄기 빛이 되어주는
서영남대표님과 기부천사님들을 뜨겁게 응원합니다!
늘 헌신하는서영남대표님과 베로니카님, 모니카님을 위해 항상 기도하겠습니다.
우리 모두 함께 아자아자 화이팅!
항상 많은것을 배우고 갑니다.
건강 조심하시구요... 곧 찾아 뵙겠습니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
나눔의기쁨 21-04-06 00:27
 
안녕하세요.
필리핀 가난한 아이들을 위해 사랑을 주셔서 감사합니다.
코로나 19로 더욱더 힘들게 살아가고 있는 아이들에게
사랑을 나누어주시고 살아갈 수 있도록 도와주시는
서영남대표님을 존경합니다. 항상 건강하세요.
민들레국수집 장학지원을 열렬히 응원합니다.
송재현 21-04-06 00:01
 
노량진에서 인사드립니다.
기부천사님들의 착한 마음씨가 감동입니다.
민들레공동체 장학지원의 소소한 일상이 따뜻합니다.
마음의 쉼터처럼 편안한 풍경에서 아이들에 웃음과 행복을 봅니다.
필리핀 민들레공동체 가족분들의 영육간의 건강을 위해 기도드리겠습니다
늘 아낌없는나무 민들레를 사랑합니다,응원합니다.❤️
KELLY 21-04-05 20:47
 
세상에 힘든 아이들에게 전하는 사랑만큼
아름답고 큰 선물은 다시 없다고 생각합니다👍
또 다시 한번 민들레수사님과 베로니카님의 위대한 사랑을 느낍니다.
가난한 이웃들의 수호천사 두분을 존경합니다!
배고픈 아이들이... 꿈고픈 아이들이...
행복해질 수 있도록 해주는 필리핀 민들레국수집~
아이들을 이렇게 보살펴 주셔서 고맙습니다.
안젤라☆ 21-04-05 19:24
 
어려운 아이들에게 힘이 되는 필리핀 민들레 스콜라쉽이 정말 멋집니다!
미래의 어느 지점에서 돌아 봤을 때 아이들에게
민들레와 함께한 유년시절은 행복한 기억일 것 같아요..
아이들이라는 민들레 새싹들이 싱싱한 잎이 되고 커다란 나무가 될 때까지
필리핀 민들레 스콜라쉽이 아이들과 손잡고 든든한 길잡이를 해주셨으면 좋겠네요~ 응원합니다
아이들의 꿈을 길러주고 있는 민들레에 사랑나눔이 고맙습니다
가슴속에 가난한 아이들을 사랑하고자 하는 열정,
민들레국수집이 필리핀에 전하는 사랑이 계속 이어져가길 기도합니다 ´◡`
장은나래로사 21-04-05 15:59
 
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 10주년 축하드립니다.
꽃피는 필리핀 민들레국수집 아름답습니다.
막연한 도움을 주기보다는 스스로 일어설 수 있도록 믿어주고,
격려해주고, 손을 잡아주는 민들레사랑이 최고입니다!
코로나 시대에 민들레대표님과 기부천사님들의 나눔과 사랑의 가치가 소중합니다.
세상사는 이치를 일깨워주신 서영남 대표님께 감사드립니다.
질병과 배고픔으로 고통 받고 있는 필리핀 빈민촌 아이들...
을 생각하면 저도 많이 안타까워요.
큰 도움은 되지 못하겠지만 저도 후원에 작은 힘을 보탤께요.
지치지 않는 대표님의 사랑이 있기에 가능한 일이겠지요
아이들 장학금 보냅니다.
최영철시몬 21-04-05 13:38
 
Mapagpalang araw po sa inyo. Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Misss Monica. ula sa puso ko po ako
ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at napakalaking bagay na pagbigay
ng tulong sa musmus na mga kabatanan ng saking bansang Pilipinas.
Ang puso ko po ay naantig sa inyo.
Nawa ay di po kayong magsawa sa pagbigay ng tulong sa mahihirap
na kabataang ito. Ingat po kayo at
God bless you!!!
필리핀 민들레국수집을 응원합니다.
♥유나♥ 21-04-05 11:50
 
함께 할수 있는 사회, 사랑, 배려로 가득한 사회를 만들고 계시는
대표님과 베로니카 사모님께 존경과 찬사를 보냅니다~
민들레장학을 통해 아이들에게 희망과 사랑을 전하는 기회가 되었으면 합니다.
빈민촌 어린 아이들에게 삶의 질을 높여주는 필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다
한결같은 가슴 따뜻해지는 나눔 감사합니다!
필리핀에도 코로나19가 심각하다던데 모두 몸 건강히 조심하세요.
문차일드 21-04-05 10:46
 
God Biess You (*^-^*) 오늘도 민들레는 맑음
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다♥♥
필리핀 이웃들을 위한 민들레의 사랑의 나눔 감격스럽습니다~
사랑을 나눠줌으로써 변화하는
필리핀 아이들이 행복해보여 제 마음도 따뜻합니다!
맑은 웃음꽃이 피어나는 아름다운 세상을 만드는
천사 대표님과 천사 베로니카님 감사합니다.
김경아에스더 21-04-05 10:25
 
이천에서 인사올립니다.
필리핀 민들레국수집을 볼 때마다
행복이 먼 곳에 있는 게 아님을 느낍니다.
나누며 사랑하며 살수 있도록 노력하겠습니다.
필리핀 가난한 아이들에게 행복의 기운을 불어 넣고 계십니다.
몸과 마음에 힘든 일들이 많으시겠지만 언제나 힘을 내시길 빕니다.
민들레공동체를 열렬히 응원합니다.
김찬우 21-04-05 08:17
 
반갑습니다.
멀리 필리핀까지 흩날리는 민들레 향기처럼 우리 모두 주변을 돌아보고
작은 마음하나 정성하나라도 나누고 살았으면 좋겠습니다.
서영남대표님과 베로니카사모님을 존경합니다.
필리핀 민들레공동체를 힘차게 응원합니다.
필리핀 민들레 국수집 장학지원 파이팅!!!
박은희글라라 21-04-05 06:39
 
주님의 부활을 축하드립니다.
'소통하는 세상'을 꿈꾸며 계속해서 빈민촌 아이들에게 사랑을 나누며,
온 세상을 아름답게 만드는 데 한걸음 다가가는
필리핀 민들레국수집 풍경에서 진정한 삶의 의미를 찾았습니다.
저도 필리핀 민들레국수집 응원하겠습니다.
상상을 뛰어넘는 사랑 나눔 감사합니다.
서영남대표님 덕분에 마태복음 25장 40절의 말씀을 다시 한번 마음에 되세겨 봅니다.
필리핀 민들레국수집 스콜라쉽 10주년 축하드립니다.
아이들 장학금 보냅니다. 저도 동참!
신현호 21-04-05 00:42
 
살라마뽀!
세상을 살아가는 우리 모두가 민들레 국수집의 사랑처럼
아낌 없이 자신을 줄 수 있는 마음들이 된다면
얼마나 기쁘고 평화로운 세상이 될까 하고 생각해 봅니다.
민들레 기부천사님들 아름다운 사랑 열렬히 응원합니다.
김영애 21-04-04 23:20
 
장학지원에 고맙습니다.
필리핀의 어려운 아이들까지 도우시는 필리핀 민들레국수집 사랑을 보면서
많이 반성하고 나도 저렇게 살아야겠구나 절실히 느꼈습니다.
아이들도 그 사랑에 보답하고자 예쁜 카드와 편지를 보냈나 봅니다.
참 예쁘고 사랑스럽네요.
지금처럼 사랑과 희망을 전하는 열정이 활활 타오르기를 기도합니다.
필리핀 민들레 가족 모두  건강하세요^^
서상범티토 21-04-04 20:38
 
부활이며, 생명이신 예수님
부활을 축하합니다.
귀한사랑입니다.
진짜 사랑이 무엇인지 필리핀 민들레 국수집을 통해 깨달았습니다.
천마디 말보다 작은 실천하나 나누어주는 마음이 기쁨이란 걸
민들레대표님 실천하는 삶으로 저를 깨달게 하셨습니다. 
저 역시 가난한 아이들을 따뜻한 마음으로 도와주겠습니다.
따뜻한 위로가 되어주겠습니다. 고맙습니다.
민들레국수집을 통해 필리핀 빈민촌 아이들이 더욱 행복해졌으면 좋겠습니다.
서영남대표님과 베로니카님께 진심으로 감사드립니다.
아이들 장학금 보냅니다. 파이팅!!
김윤희라파엘라 21-04-04 18:46
 
참 소중한 마음들.. 소외되고 고통받는 사람들을 차별하지 않고
사랑을 나누어 주시는 모습이 성경의 말씀대로 사시는 것 같아 존경을 표합니다.
필리핀의 가난했던 마을도 성장해 나갈 수 있는 기회를 얻기를 바라며
꿈의 학교^^v 행복한 공간~ 필리핀 민들레 국수집이 되길 응원할께요.
언제나 변함없이 봉사하는 모습을 보면서 많은 것을 느끼며 감동을 받습니다!
민들레 대표님과 베로니카 사모님의 천사같은 마음을 봅니다.
행복♧ 21-04-04 17:14
 
한결같은 사랑과 헌신으로 가난하고.. 절망인 아이들의 희망이
되어주시는 민들레 대표님과 베로니카 사모님께 감사 인사드려요~
나누어 먹는 밥, 정말 대단한 민들레 공동체의 힘이네요!
민들레국수집이 있음으로 아이들이 행복해지고, 어른들에게는 희망이 가득 생기는 날들이 되길
맛있는 걸 먹을 수 있고, 공부도 할 수 있고 편안한 안식처가 되어주는
필리핀 민들레국수집에서 민들레 사랑과 평화를 느낍니다.
그리고 팬데믹 현상에서도 건강하고 행복하게 아이들이 자라주기를 바랍니다.
응원하는 마음으로 저도 매달 적은 금액이지만 후원하겠습니다💕
유승범마르코 21-04-04 15:39
 
HAPPY EASTER!
예수님의 부활을 축하드립니다.
필리핀 민들레국수집 장학 감동입니다
희망이 오는 곳
필리핀 민들레국수집 풍경이 아름답습니다.
민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 좋습니다.
서영남대표님 실천하는 삶안에서 사랑과 헌신이 무엇인지 온몸으로 행동으로 말해줍니다.
민들레 기부천사님들 고맙습니다.
우리가족 모두 뜨겁게 응원합니다.
예수님의 부활을 축하합니다.
우상희오틸리아 21-04-04 13:51
 
†. 찬미예수님 부활을 축하합니다.

예수님의 부활이 코로나19로 고통받는 가난한 이들에게
위로와 희망이 될 수 있기를 바랍니다.
유튜브에서 인간극장 레전드 필리핀 민들레국수집편 보고 찾아왔습니다.
따뜻한 민들레대표님 한결같은 사랑이 세상을 바꿀 것입니다.
필리핀 민들레국수집 안에서 힘든 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
서영남대표님의 사랑과 헌신이 무엇인지 온몸으로 행동으로 말해줍니다.
필리핀 민들레국수집을 열렬히 응원합니다.
Lovely♣ 21-04-04 11:48
 
필리핀 아이들이 어른이 되어가는 과정에서 절망보다는 희망을
먼저 알게 해 주는 것... 그것이 민들레국수집의 역할이 아닐런지요❗
가난한 아이들에게 힘이 되는 작은 사랑에 불씨가 되기를 기도합니다
서영남 대표님과 베로니카님의 사랑은 이렇게나 아름답네요.
사랑이란 것은 알면 알수록 참 신비한 무언가가 있는 것 같습니다~
예쁜 아이들에 얼굴에 웃음이 가득하게 해주셔서 감사드립니다♪
하느님의선물 21-04-04 10:53
 
민들레의 사랑은 무한대인 것 같습니다>_<
민들레 사랑은 오늘도 제 마음안에 착한 씨앗 하나를 심어 놓으십니다~
언제나 아이들을 위한 배려에 온 힘을 쏟는 서영남대표님, 베로니카님 감사합니다.
사랑 나눔에 헌신하시는 두 분께 하느님의 축복이 있기를 기도드려요!
민들레 희망 홀씨 나누기는 최고의 감동입니다
가난한 지역의 아이들이 민들레사랑을 통해 건강하고 바르게 성장하길 응원합니다
그 작은 배려들이야말로 사랑의 실체입니다.
꽃피는봄 21-04-04 10:27
 
세상을 살아가는 우리 모두가 민들레 국수집의 사랑처럼
아낌 없이 자신을 줄 수 있는 마음들이 된다면
얼마나 기쁘고 평화로운 세상이 될까 하고 생각해 봅니다.
아름다운 사랑 열렬히 응원합니다.
장학금 조금 보냅니다.
God bless you!
홍승환 21-04-04 09:44
 
반갑습니다.
민들레 필리핀 스콜라쉽을 응원해주시고
함꼐 장학후원에 동참해주시는 후원자분들께 진심으로 감사드립니다.
코로나라는 거센 파도 치는 우리 사회에
등대같은 모습으로 늘 있어주는 필리핀 민들레 국수집!
서영남대표님, 베로니카님 두 분의 수고와 노력에 정말 고맙습니다.
여기에 계신 모든 분들 행복하세요!!^^*
황보승희안나 21-04-04 06:39
 
"예수 그리스도의 부활을 축하합니다"
빈민촌  아이들과 소통하는 민들레국수집이 멋집니다.^^
포근하고 행복한 느낌입니다.
아이들의 버팀목이 되어주는 필리핀 민들레국수집 사랑을 통해
나눔의 참 맛을 조금씩 알아가는 것 같아 좋습니다.
서영남 대표님과 기부천사님들을 힘차게 응원합니다.
우리가 서로 서로 도와야 함을,
세상이 외면한다 해도 그래도 우리는 가난한 아이들과 함께해야
세상을 변화시킬 수 있다고 봅니다.
민들레수사님과 베로니카님의 사랑, 나눔의 헌신에 감사드립니다.
아이들 장학금 보냅니다.
주님께영광 21-04-04 00:51
 
반갑습니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집, 사랑의 물결이 참 크게 일렁이네요.
민들레수사님과 기부천사님들께 깊이 감사드립니다.
언제나 기부천사님 덕분에 필리핀 민들레 공동체가 더 따뜻해 집니다.
다양하고 실속있는 후원에 감사합니다.
앞으로도 함께 응원합니다.
김대진 21-04-03 23:16
 
코로나바이러스19로 인해 모두다
어려운 시기를 보내고 있는 이때
필리핀 민들레국수집 일상이 아름답습니다.
사랑이 꽃피는 민들레국수집 안에서 아이들이 마음껏 웃고 공부하고
행복하게 지내는 모습이 참 좋습니다.
아름다운 민들레 기부 천사님들 아름답습니다.
Salamat po!
God bless you!
임나경젬마 21-04-03 20:46
 
HAPPY EASTER!
예수님의 부활을 축하드립니다.
민들레국수집의 사랑이 있어서 참 행복한 아이들이네요.
꿈꾸는 일에 소외되는 아이들이 없었으면 좋겠습니다.
필리핀 민들레국수집  장학, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
진정한 사랑이 무엇인지...늦게라도 깨닫게 해준 민들레 국수집에 깊이 깊이 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집 사랑, 나눔을 보면 하염없이 눈물이 흐릅니다.
멋지고, 아름다운 천사들 가득한 민들레 국수집 응원합니다. Salamat po!
아이들 장학금 보냅니다.
박소현세실리아 21-04-03 18:39
 
함께 할 수 있는 사회, 사랑, 배려로 가득한 사회를
만들고 계시는 대표님과 베로니카님께 존경과 찬사를 보냅니다**
민들레 장학을 통해 아이들에게 희망과 사랑을
전하는 기회가 되었으면 합니다.
빈민촌 어린 아이들에게 삶의 질을 높여주는
필리핀 민들레국수집~ 민들레 작은학교를 힘차게 응원합니다!
한승우시몬 21-04-03 17:26
 
변함없는 따듯한 관심과 사랑 그리고
배려 정말 고맙습니다!
아이들을 위한 장학제도에 열심히 해주시는
민들레 수사님과 베로니카님 그리고
많은 기부천사님들께 감사합니다
가난한 나라에서 공부하기란 힘이 들겠지만..
필리핀 민들레국수집의 아이들이
실컷 꿈꾸고 행복할 수 있기를 바래요&
저도 작은도움이 되고 싶습니다.. 
(o゜▽゜)o☆ 민들레국수집을 응원합니다
사랑의기쁨 21-04-03 15:58
 
방금 유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 보고 감사인사왔어요.
아이들의 활기찬 삶 ,행복한 동행
참 소중한 필리핀 민들레국수집 좋습니다.
맛있는 밥도 먹고, 공부할 수 있는 공간이 생겼다는 것만으로도
아이들의 희망입니다.
늘 빈민촌 민들레가족들과 함께해주시는
베베모세분가족께 감사드립니다.
세상을 행복하게 만드는 사랑의 홀씨
늘 애쓰시는 서영남대표님과 베로니카님, 모니카님께 감사드립니다.
우리공동체가족함께 응원합니다.
정한석토마스 21-04-03 13:42
 
Kamusta po kayo?
Napanuod ko po ang Pilipin Mindulle Guksu Jib sa Youtube.
At ako po ay natutuwa at labis akong natouch sa mga napanuod ko.
Dahil po diyan isa po ako ninyong taga subay2 at nais ko po kayong
pasalamat bilang isang pilipino. Maraming maraming salamat po
Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim at Miss Monica sa
inyong mainit na pagmamahal na ibinigay sa mga mahihirap na mga
taong ito. Pagpalain papo kayo ng ating Panginoon Dios, Bigyan pap kayo
nawa ng mahabang buhay, at bendisyonan nya ng malusog ng pangagatawan.
At siya nga po pala HAPPY EASTER!
임선희마리엘 21-04-03 11:37
 
낮은 마음으로 낮은 사람들을 섬기는 그 마음속에
마음의 풍요가 있고, 행복이 있네요♪(^∇^*)
늘 한결같이 민들레 꽃씨 뿌린 민들레수사님과 베로니카님
힘든 이웃이 있으면 언제든 달려나와 날개를 달아주는 사랑의 미소천사
따뜻한 이야기 감사합니다! 힘든 아이들을 위한 따뜻한 관심과
사랑 나눔이 가슴속에서 희망으로 꽃피울 수 있다면
그리고 삶을 사랑하는 계기가 된다면 저는 참으로 기쁘고 고맙겠습니다.
아이들을 위해 필리핀까지.. 힘내시기를 바랍니다
김은주캐서린 21-04-03 10:49
 
힘들었던 현실들.. 아이들이 주저말고
민들레의 사랑으로 훨훨날아 올랐으면 좋겠습니다..
필리핀에서도 민들레 사랑 널리널리 퍼지길~
모두가 함께하는 기분좋고 아름다운 민들레국수집 사랑이 좋습니다.
대표님, 사모님 두 분의 사랑으로 아이들이
예쁜 민들레 꽃으로 피어나길 기도하겠습니다!
필리핀 민들레국수집을 응원합니다😍
정혜영 21-04-03 10:26
 
필리핀 장학지원을 위해 동참해주신
모든 분들께 감사드립니다.^^
사랑과 열정으로 변함없는 주님을 닮은 사랑 실천을
행하는 삶으로 필피린 많은 소외된 이웃들에게 행하신
서영남대표님과 베로니카사모님 최고입니다
올한해도 민들레공동체를 열렬히 응원합니다
따뜻하고 멋진 나눔 장학지원 풍경 감동입니다.
happyhouse 21-04-03 09:52
 
반갑습니다.
코로나로 어려운 시기에 우리 모두가 어렵고 힘듭니다.
전세계적으로도 어려운 상황입니다.
거기에다 필리핀 아이들을 걱정하는
민들레공동체 가족분들에 삶이 정말 아름답습니다.
모두가 힘을 내야 할 때입니다.
장학지원에 함께 동참해주셔서 고맙습니다.
필리핀 아이들도 무사히 건강하기를 함께 기도합니다.
모두 힘내시길 바랍니다.
정일영루카 21-04-03 06:51
 
유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 보고 감사인사왔어요.
절망에서 희망으로 바꾸어준 민들레 국수집 고맙습니다.
민들레수사님의 끊임없는 천사의 날개 짓에
팍팍한 세상을 전부 사랑으로 물들어 버릴 것 같습니다.
민들레 후원현황이 정말 감동입니다!! 
필리핀 민들레국수집
무조건적인 도움이 아니라 체계적인 방식으로
필리핀 빈민촌 민들레장학생 가족들을 도와주고 있는
민들레국수집 사랑 나눔방식이 멋집니다.
우리공동체가족 함께 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다.
미리 예수님의 부활을 축하드립니다.
해바라기 21-04-03 01:45
 
필리핀 장학지원에 고맙습니다.
아이들을 위해 최선을 다해 나누어주시는 기부천사님들 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집와 함께 걸어 갈 이 아이들의 미래가 참 궁금해 집니다.
어떤 시련이 있어도 당당하게 맞서서 꿈을 이루기를 바라겠습니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
멋진 기부천사님들 아름답습니다.
문소윤 21-04-02 23:16
 
반갑습니다.
무엇보다 모두가 어려운 가운데 멀리 필리핀까지 장학지원에
동참해주신 민들레 고마운 기부천사분들께 감사를 드립니다.
여기에서 뿐아니라 앞으로도 필리핀 장학사업과 민들레공동체
사역이 나날이 늘어가길 소망합니다.
항상 필리핀 민들레 국수집 후원하시는 모든 분들께 감사하고 또 감사합니다.
언제나 응원을 가득 보냅니다.
모두 힘내시길 바랍니다.
박동진라파엘 21-04-02 20:38
 
오늘 아침 10시 유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 보고 찾아왔어요.
사랑은 참 멀리도 퍼지는 아름다운 기적이네요.
아이들의 꿈을 지켜주는 필리핀 민들레 국수집!
참 멋지고, 행복한 곳입니다.
사랑의 나눔이란 바로 민들레국수집의 모습이 아닐까요?
필리핀에서도 민들레국수집의 뜨거운 나눔이 아름답게 물들어가고 있습니다.
민들레국수집 무료급식, 스콜라쉽, 작은학교를 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다. 동참!
원미연리디아 21-04-02 19:53
 
항상 감동으로 봅니다, 예쁜 아이들의 웃음을 위해 기도하겠습니다!
일상의 작은 나눔들이 어느새 커다란 희망이 되어
가까이에서 활짝 웃고 있음을 민들레 국수집에서 봅니다.
지금 당장 배고픈 아이.. 헐벗은 아이들을 돌봐주셔서 감사하고
민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
작은 빛이 하나둘 모여 세상을 밝히는 큰 빛이 되는듯 이런
아름다운 마음씨를 가진 분들이 많았으면 하는 바램입니다~
ლ희망을 열어가는 필리핀 민들레 스콜라쉽을 뜨겁게 응원합니다ლ
달빛소나타 21-04-02 18:47
 
/아직도 굶주리고있는 애들이 많다는걸 접하게 되어 너무 가슴 아픕니다... 그동안의
민들레 수사님과 베로니카님의 열정이 얼마나 대단하신지를 느끼며,
한결같이 그리고 필리핀민들레 국수집까지 다양한 나눔활동하시는 모습을 보고 감탄합니다
빈민촌 아이들에게 헌신하는 열정에 뜨거운 박수를 보냅니다!
아이들이 배부르게 먹고, 꿈도 꾸었으면 좋겠네요~ 행복한 아이들의 내일을 기대합니다.
이민주 21-04-02 16:10
 
아이들의 웃음에서 희망이 무럭무럭 자라난다는
 깨달음을 주는 곳입니다.
힘든 아이들의 사랑이 이곳까지 느껴집니다.❤️
필리핀 아이들을 위해 아낌없이 내어주시는 기부천사님들께 정말 감사드립니다!
사랑스런 민들레 아이들
앞으로의 앞날이 민들레와 같이 아름답게 피어나길 바랍니다.
필리핀 민들레 파이팅~~❤️
함께하는세상 21-04-02 14:30
 
샬라맛 뽀!
필리핀 민들레국수집 후원현황 감동입니다.
참 소중한 민들레국수집 스콜라쉽, 무료급식 좋습니다.
조금씩 조금씩 아이들이 자신의 꿈을 찾고
희망을 보고 하는 아이들 모습이 너무 예쁩니다.
서영남대표님과 기부천사님들을 생각하면 정말 감사드립니다.
민들레국수집 장학, 무료급식을 열렬히 응원합니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
유미례소피아 21-04-02 11:09
 
마닐라 왕팬 인사올립니다.
방금 유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 보고 찾아왔어요.
민들레 후원이 가난을 해결할 수는 없겠지만,
빈민촌 힘겨운 사람들에게 희망의 빛, 용기의 빛은 줄 수 있을 것입니다.
행복은 그 속에 있다고 생각합니다.
민들레대표님과 기부천사님들 감사합니다.
꽃피는 민들레국수집을  만나면 희망이 보입니다.
필리핀 민들레국수집 안에서 어려운 아이들과 가족들이 저마다의 희망,
행복으로 위로를 받는 것 같습니다.
묵주기도 100단 올립니다.
응원합니다. 저도 10년동안 동참합니다.
최수환 21-04-02 10:50
 
말리가양파스코!
사랑의 돌봄은 기적을 만듭니다.
필리핀 아이들이 직접 그림으로 그린 손편지,작품 멋집니다.
아이들의 인생을 피어나게 하는 것보다
더 큰 행복은 없습니다.
가난한 이웃에 대한 뜨거운 사랑을 전하는 서영남대표님 감사합니다.
행복을 부르는 필리핀 민들레국수집
빈민촌 아이들과 늘 함께하는 베베모가족께 고마운 마음을 전합니다.
제 작은 응원의 마음이 필리핀 사람들에게
힘이 되었으면 좋겠습니다.
봄꽃향기 21-04-02 10:00
 
필리핀 장학지원에 고맙습니다.
언제나 두 분이 앞장서서 나가주시는 그 모습을 보며
배우고 또 배우게 됩니다.
힘들게 살아가는 가난한 아이들을 위하여 사랑과 희망을
가득 담아 아낌없이 나누는 필리핀 민들레국수집에서
하느님의 위대한 사랑을 체험했습니다.
장학지원을 저두 함께 동참하고자 합니다.
모두 함께 나누어 주시는 마음에 감사합니다.
박은영세실니아 21-04-02 06:39
 
살라맛 뽀!
유튜브 인간극장 레전드 1~5부
필리핀 민들레국수집편 감동으로 보고 찾아왔어요.
민들레 국수집 7주년 진심으로 축하드립니다.
필리핀 빈민촌 사람들과 늘 함께하는 서영남대표님 모습이 감동입니다.
7년동안 변방인 그곳에~ 힘든 사람들과 함께하는 모습 멋집니다.
힘들어 지쳐 갈 곳 없어 방황할 때 희망의 손을 내밀어 주는곳!
필리핀 민들레국수집 풍경을 보며 희망을 봅니다.
늘 애쓰시는 대표님과 베로니카님께 진심으로 감사드립니다. 
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다.
장학금 조금 보냅니다. 동참!
김재혁 21-04-02 02:16
 
마음으로 나누는 사랑이 무엇인지 배우게 됩니다.
필리핀에서도 가족들과 아이들이 민들레를 통해
더 나누는 방법을 배워나가길 바래봅니다.
오늘도 많은 사람들을 웃게 해주는 민들레 국수집 감사합니다.
가난한 이웃을 섬기는 곳! 민들레 국수집이 있어 다행입니다.
민들레 수사님, 베로니카님 건강하세요!~♥♥
고미희 21-04-01 23:08
 
안녕하세요?
필리핀 아이들 모두가 밝고 예쁩니다.
민들레공동체가 있어서 정말 이 아이들은
더 행복한 미래를 키울 수 있게 되어 많이 감사드립니다..
언제까지고 필리핀 어린 아이들이
서영남 대표님 품안에서 따뜻하게 자라나길 빕니다.
필리핀 민들레 장학지원 화이팅!!!
문진석미카엘 21-04-01 20:53
 
유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 보고 찾아왔어요.
아름답고 고운 희망과 사랑이 가득한
필리핀 민들레국수집 참 좋습니다.
우리 모두가 꿈꾸는 세상을 민들레국수집 안에서 보았습니다.
필리핀에서도 펼쳐지는 민들레 국수집 사랑은 최고!!
실천하는 삶으로 헌신이 무엇인지 온몸으로 실천하는 대표님 멋집니다.
서영남대표님 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
복음말씀을 많이 배웁니다. 감사합니니다.
필리핀 민들레국수집 일상을 보면서 제가 행복합니다.
민들레대표님과 기부천사님께도 고마운 마음을 전합니다.
아이들 장학금 보냅니다. 저도 동참!
기쁨천사 21-04-01 18:39
 
필리핀 민들레아이들 유투브로 인간극장에서 봤었어요
힘든 현실들이지만.. 아이들이 주저말고 민들레의 사랑으로
훨~훨 날아 올랐으면 좋겠습니다..
필리핀에서도 민들레 사랑 널리널리 퍼지길~
모두가 함께하는 기분좋고 아름다운 민들레국수집 사랑이 좋습니다.
대표님, 사모님 두 분의 사랑으로 아이들이
예쁜 민들레 꽃으로 피어나길 기도합니다! 고맙습니다.
유희진로사 21-04-01 17:45
 
아이들이 행복한 세상~ 장기적으로 아이들을 도울 수 있는
튼튼한 기반이 되어주는 민들레국수집^-^*
아이들에게 이렇게 건강하고 밝게 키워주는 민들레 스콜라쉽이 최고네요.
끼니뿐만 아니라 미래를 위한 공부, 장학금지원
그리고 민들레 사랑들로 밝은 아이들의 모습이 참으로 어여쁘네요!
아이들이 참 되게 자라주었으면 좋겠습니다~ 응원합니다.
조경화 21-04-01 17:01
 
멀리 필리핀까지 사랑의 나눔을 전하시는 두 분께 고맙습니다.
참된 섬김으로 주님이 걸으신 섬김의 길을
주님과 함께 걷는 민들레수사님과 기부천사님들이 멋집니다.
필리핀 민들레 국수집 장학이 늘 풍성하며
희망적인 일들만 넘쳐나길 기도합니다.
민들레 공동체 화이팅!!!
박민정 21-04-01 16:13
 
정말 감사드립니다.
매일 똑같은 삶을 살고 있지만  힘든 이웃들과
함께 하면 새롭고 더 행복한 삶이 되리라 생각도 하게 됩니다.
필리핀 민들레 국수집 덕분에 제가 배우고 또한 나누는 삶에 대해 깨닫게 됩니다.
멀리 필리핀까지 나눔을 실천하시는 모든 분들께 감사합니다.
그러다보니 따뜻한 마음이 느끼져 감사의 기도를 드리게 됩니다
필리핀 민들레 국수집 장학 언제나 응원합니다.
Loveholic 21-04-01 11:54
 
응원합니다~ :D 아이들을 위한, 참 감사한 민들레 사랑..
세상을 살아가는 힘은 사랑이라는 것, 진정한 사랑은 더블어 사는 삶이라고 배웁니다.
착한나눔, 사랑, 나눔의 꽃이 피어날 때마다 감동을 받습니다.
〃민들레수사님과 베로니카님 고맙습니다〃
민들레 울타리 안에서 만큼은 배부르고 행복한 일상을 느낄수있는 그런 곳이네요
미소가 지어져요! 늘 아낌없는나무 민들레를 사랑합니다
문동환요셉 21-04-01 10:47
 
사랑꽃 피는 민들레 사랑타고 필리핀 빈민촌 온 마을에
활짝 희망으로 피었습니다❤️❤️
우리를 행복으로 이끄는 민들레 국수집
당장 이번달부터 작은 금액이지만 가난한 이웃과 함께하겠습니다.
제 삶에 작은 행복을 선물해주셔서 감사합니다.
필리핀 민들레국수집 힘차게 응원합니다.
민들레수사님과 기부천사님들 진심으로 감사드립니다^^
민재혁 21-04-01 10:06
 
Salamat po!
blessed to you God for year!

필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
필리핀 민들레 장학 언제나 화이팅
호산나찬양 21-04-01 08:28
 
필리핀 민들레 국수집의 아이들이 사랑스럽고 예쁘네요.
아이들에게 희망이 보이고 건강하게 자랄 수 있도록
지원해 주신 서영남 대표님과 많은 후원자님들 덕분인거 같아
그저 감사하네요.
이 많은 아이들이 사랑으로 언제나 행복하고 건강하기를
저두 함꼐 기도하겠습니다.
화이팅입니다.
정수용다미아노 21-04-01 06:35
 
방금 유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 감동으로 보고 찾아왔어요.
한결같은 빈민촌 힘든 사람들 사랑의 나눔 감사합니다.
치우침 없이 따뜻하게 나눠주시는 서영남대표님의 필리핀 아이들에 대한 사랑이
우리 삶에 또 하나의 등불이 되었습니다.
"민들레 필리핀 스콜라쉽"이 웃음이 되고 희망이 되어 영원히 반짝이기를 기도드립니다.
아이들이 오늘 하루도 굶지 않을 수 있는 힘은
민들레대표님과 기부천사님들 진정한 배려와 사랑 정성때문입니다.
꽃피는 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 응원합니다.
필리핀 민들레국수집 7주년을 축하드립니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
주님께영광 21-04-01 01:59
 
필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
필리핀 민들레 장학 언제나 화이팅
이영애 21-04-01 00:01
 
안녕하세요?
함께 나누어 주신 후원천사님들께 감사드립니다.
필리핀에도 지금처럼 더더욱 놀라운 변화가 많아지길 기도합니다
힘들게 살아가는 가난한 아이들을 위하여 사랑과 희망을
가득 담아 아낌없이 나누는 필리핀 민들레국수집에서
하느님의 위대한 사랑을 체험했습니다.
필리핀 장학지원이 더욱 풍성해지고 아이들 모두 건강하기를
기도합니다.
최기훈마태오 21-03-31 20:53
 
안녕하세요.
유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 보고 찾아왔어요.
꽃피는 필리핀 민들레국수집 7주년 진심으로 축하합니다.
행복한 동행입니다.
아이들의 활기찬 삶 좋습니다.
참 소중한 필리핀 민들레국수집 멋집니다.
맛있는 밥도 먹고, 공부할 수 있는 공간이 생겼다는 것만으로도
아이들의 희망입니다.
늘 빈민촌 민들레가족들과 함께해주시는
대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
세상을 행복하게 만드는 사랑의 홀씨
서영남대표님을 응원합니다.
김효선엘리사벳 21-03-31 18:49
 
사랑의 메시지" 사람이 사람에게 꽃이 되는
아름다운 모습이 무엇인가를
민들레수사님이 온 몸으로 보여주시네요
더불어 천사 후원자님들도 감사합니다!
어려운 이웃들과 소통하시고자 애쓰시는 모습이
감동이고 한국과 필리핀의 가난한 동네에도
미래의 희망이 만발하기를 기도합니다.
진짜 마음, 진짜 사랑을 주는
필리핀 민들레국수집을 응원합니다~ 파이팅😃
퐁당holic 21-03-31 17:21
 
두분의 따뜻한 마음씨@ 대표님과 사모님의 배려와 사랑으로
필리핀 아이들이 늘 건강하게 웃길 바랍니다~
아이들을 위한 장학제도에 열심히 해주시는 민들레 수사님과 베로니카님께 늘 감사합니다.
늘 우리사회에 감동을 가득 전달해 주시는 민들레 천사님들이 계셔서
정말 행복하네요.. 소외된 이웃들을 보듬고,
모든 이웃들이 하나로 뭉치게 하는 따뜻한 사랑입니다 ^o^♪
백수찬헨리코 21-03-31 15:48
 
살라맛 뽀!
유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 감동으로 보고 찾아왔어요.
우리 모두가 꿈꾸는 세상을 민들레국수집 안에서 보았습니다.
필리핀에서도 펼쳐지는 민들레 국수집 사랑은  최고!!
실천하는 삶으로 헌신이 무엇인지 온몸으로 베베모가족 삶이 말해줍니다.
서영남대표님 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
복음말씀을 많이 배웁니다.  감사합니니다.
필리핀 민들레국수집 일상을 보면 가슴으로 큰 울림이 옵니다.
기부천사님께도 고마운 마음을 전합니다.
힘차게 응원합니다.
신향래골롬바 21-03-31 13:09
 
Congratulations po!
Malusog at masayang hapon po ng pagbati sa inyo Sye Young Nam Depyonim,
Veronica Samonim at Miss Monica. Nakakatindig balahibo po ang makita na pati
mga taga gobyerno ay dinayo po kayo para batiin sa inyong Annibersaryo.. Ako po ay labis
na nakaramdam ng tuwa at kagalakan dahil sa inyong pinamalas na kabutihan.
Ang inyong Philippine Mindulle Guksu Jib na marami na pong natulonga, ipinagdarasal
ko po kayo palagi, at araw na humaba pa ang inyong buhay para lumawak at
madami papo kayong matulongan. Nawa maging inspirasyon papo kayo sa iba,
para madami papo kayong matulongan. Salamat po!
민들레향기 21-03-31 10:28
 
Salamat po!
depyonim Seo Young Nam
Samonim Veronica
 Miss Monica..
maraming salamat po sa inyong walang tigil na pagtulong sa
mga mahihirap sa bansa namin, kahit po may corona ay di pa
 rin po kayo tumitigil. ang inyo pong feeding at iskolarship at mga
Gawain sa mindulle guksu jib ay nakakatuwa at galak po sa puso.
simula po 2011 hangang sa ngayon po ay patuloy po ang inyong programa
at tulong sa mga kababayan ko po.
민들레대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
필리핀 민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 힘차게 응원합니다.
소중한 가치를 다시 일깨워줍니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
이광재 21-03-31 08:56
 
필리핀 민들레의 사랑실천이 세상을 아름답게 하네요.
그동안 많은 어려운 필리핀 아이들에게 귀한 나눔의 선물들을
꾸준히 나눴던 민들레 국수집에 하느님의 사랑과 행복이라는
값진 선물이 배달되었으면 좋겠습니다.
많은 사람들에게 용기와 희망을 주는 민들레 사랑이
오랫동안 이 아름다운 이름으로 빛나기를 바랍니다.
필리핀 가족들이 모두 건강하기를 바랍니다.
필리핀 민들레 장학 언제나 화이팅
노경진수산나 21-03-31 06:59
 
방금 유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집편 감동으로 보고 찾아왔어요.
빈민촌 힘든 사람들과 함께하는 마음들이 참 저를 행복하게 합니다.
민들레국수집 사랑을 보면서, 많이 깨달았습니다.
우리가 서로 서로 도와야 함을,
세상이 외면한다 해도 그래도 우리는 가난한 아이들과 함께해야
세상을 변화시킬 수 있다고 봅니다.
민들레대표님과 모든 후원자분들 건강하시고 행복하세요.
필리핀 민들레국수집 7주년을 축하드립니다.
아이들 장학금 조금 보냅니다.
민재혁 21-03-31 00:31
 
시흥에서 인사드립니다.
저도 필리핀 가난한 아이들과 함께하는
기쁨을 만끽할 수 있도록 노력하겠습니다.
누군가의 고통에 공감해 주는 삶이야 말로 인간이
지향해야 할 삶의 목표여야 한다고 생각합니다.
서영남대표님과 베로니카사모님을 존경합니다.
민들레국수집 장학지원을 응원합니다
나눔의기쁨 21-03-30 22:47
 
반갑습니다.
민들레 필리핀 스콜라쉽을 응원해주시고
함꼐 장학후원에 동참해주시는 후원자분들께 진심으로 감사드립니다.
코로나라는 거센 파도 치는 우리 사회에
등대같은 모습으로 늘 있어주는 필리핀 민들레 국수집!
서영남대표님, 베로니카님 두 분의 수고와 노력에 정말 고맙습니다.
여기에 계신 모든 분들 행복하세요!!^^*
허정욱시몬 21-03-30 20:58
 
유튜브 인간극장 레전드에서
필리핀 민들레국수집 감동으로 보고 찾아왔어요.
꽃피는 민들레 국수집 사랑타고
필리핀 빈민촌 온 마을에 행복가득 활짝
희망꽃이 피었습니다.
민들레국수집 장학생 가족들이 해피해피해서 좋습니다.
우리를 행복으로 이끄는 민들레대표님과 기부천사님들 고맙습니다.
내일부터 작은 금액이지만 가난한 이웃과 함께하겠습니다.
제 삶에 아이들과 함께하는 행복을 선물해주셔서 감사합니다.
민들레대표님을 힘차게 응원합니다.
장학금 조금 보냅니다.
로맨틱Honey 21-03-30 19:12
 
이렇게 애써주시는 모습들, 그리고 아이들의 행복한 미소,
필리핀에 뿌려지는 사랑의 씨앗이 튼실한 열매 맺을수 있기를 기원합니다♪(^∇^*)
한결같은 사랑과 헌신으로 가난하고 절망인 환경속의 아이들에게
희망이 되어주시는 민들레 대표님과 베로니카 사모님께 감사 인사드립니다
건강하고 행복하게 아이들이 자라주기를 바라며..
민들레국수집의 아름다운 사랑 응원하며 기도하겠습니다~
디오니시아 21-03-30 18:35
 
하느님 감사합니다# 사랑의 온기가 가득한 민들레 스콜라쉽
먼나라 이웃나라~ 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지요.
행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다⭐🎉
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요
큰사랑 나눠주시는 천사님들 힘내세요. 모두를 위해 기도합니다^^
손승하미리암 21-03-30 15:49
 
Salamat po!
필리핀 민들레국수집 사랑을 항상 지지합니다.
서영남 대표님과 베로니카님~  이 아이들의 꿈을 심어주셔서 감사드립니다.
민들레 국수집 풍경 안에서 많이 보고 배웁니다. 고맙습니다.
어려운 아이들의 인생을 피어나게 하는 것보다
더 큰 행복은 없습니다.
가난한 이웃에 대한 뜨거운 사랑을 전하는 민들레대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
행복을 부르는 필리핀 민들레국수집
빈민촌 아이들과 늘 함께하는 베베모세분가족님께 고마운 마음을 전합니다.
제 작은 응원의 마음이 필리핀 빈민촌 사람들에게
힘이 되었으면 좋겠습니다. 저도 동참합니다.
심규일야고보 21-03-30 14:28
 
유튜브 보고 찾아왔어요.
호주시드니에서 인사올립니다.
가난한 이들과 함께하는 기쁨을 봅니다.
삶이 지치고 내일의 희망조차 없는 아이들을 위한
민들레국수집의 사랑 나눔이 얼마나 고귀하고 소중한지를 느낍니다.
제가 겪지 못했던 어려운 상황에서도 이웃을 향한 나눔이 얼마나 아름다운지....
그 자체가 '소중함'인 민들레 국수집을 응원합니다!
서영남대표님과 기부천사님들 참 아름답습니다.
아이들 장학금 보냅니다. 브라보!
Aangela 21-03-30 11:46
 
^^ 민들레 스콜라쉽 아이들과의 따뜻한 만남이
힘든 이웃들에게 희망을 주는 모습이 가슴 벅차네요,
저도 가난한 이웃들에게 나누고 베풀며
살아가겠다는 아름다운 마음을 배우고 싶습니다....
필리핀 봉사활동도 얼마나 감사한지 모릅니다~
필리핀의 어려운 아이들까지 도와주시는
민들레 수사님과 베로니카님께 정말 감사드립니다!
leeyohan 21-03-30 10:38
 
저도 아이들에게 힘이 되고싶어요~ 작지만 필리핀 아이들을 도와야겠습니다.
꿈의 학교^^ 행복한 공간~ 필리핀 민들레 국수집이 되길 응원할께요
아이들이 밥을 먹을 수 있고 학교를 갈 수 있고, 책도 살 수 있고,
행복해하고 희망으로 살 수 있는데.. 훨씬 값지고 뿌듯할 것 같아요 ★
필리핀 민들레국수집 그리고 아이들의 밝은 미래를 응원합니다/ Salamat po
어린왕자 21-03-30 08:52
 
반갑습니다.
민들레 공동체가 필리핀에 전하는 희망 한 송이 감동입니다.
가슴이 따뜻해지고 주위를 둘러보게 하는 민들레 공동체 최고입니다.
멀고 먼 나라 필리핀의 아이들을 챙겨주시고 정말 감사드립니다.
주님의 복음을 말이 아닌 행동으로 실천하는 민들레 수사님이 멋지네요.
필리핀 장학지원에 동참해주셔서 고맙습니다.
강우현 21-03-30 08:19
 
필리핀 장학지원에 감사드립니다.
참 훈훈한 일상입니다.
아이들을 위해 이렇게 나누어주시는 기부천사님도 그렇고
필리핀 봉사 정신이 훈훈하고 사람의 정을 느낄수 있었습니다.
민들레국수집 스콜라쉽을 열렬히 응원합니다.
손현주오틸리아 21-03-30 06:45
 
마간당우마가
필리핀 빈민촌 마을 구석구석
빛과 희망이 되는 민들레 국수집 멋집니다.
필리핀 민들레 국수집 진심사랑, 나눔을 보면서
우리 사는 세상은 아직 살만해 하고 느끼게 되었습니다.
서영남대표님의 한결깉은 사랑을 보면서 복음말씀 많이 배웁니다.
기부천사님들께도 고마운 마음을 전합니다.
민들레 국수집 장학, 무료급식, 작은학교를
우리공동체가족 함께 응원합니다.
아이들 장학금 보냅니다. Salamat po!!
김재열 21-03-30 01:22
 
필리핀 민들레 장학지원에 감사합니다.
가난한 이웃과 함꼐 하는 것이 얼마나 어려운 일인지.
감히 생각을 해봅니다.
항상 어려운 시기를 만나거나 뉴스를 접할때마다
저는 민들레 국수집을 보면서 힘을 얻네요.
필리핀 국수집 후원현황도 빛이 나네요.
모두 감사합니다.
함께 수고해주시고 후원하신 모든 분들 건강하세요
박나현 21-03-29 23:19
 
안녕하세요?
필리핀 장학지원 풍경 아름답습니다.
민들레수사님과 베로니카님이 필리핀 민들레국수집을
만드시면서 얼마나 많은 수고와 노고가 있었는지 감히 생각을 해봅니다.
필리핀 장학지원을 통하여 어려운 아이들을 챙길 수 있음에
그저 고맙고 감사합니다.
두 분의 정성에 감사드리며 두 분을 존경합니다.
허현호마르코 21-03-29 20:46
 
마간당가비
민들레 국수집을 만나 이렇게 행복해 하는 아이들을 볼 때면 너무 기쁩니다.
저에게 진정한 사랑의 의미를 알려주셔서 감사합니다.
빈민촌 아이들과의 따뜻한 소통 마음에 희망을 남깁니다.
민들레 국수집 장학, 무료급식,
작은학교 풍경이 아름답습니다.
서영남대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
아이들에게 보내는 따뜻한 사랑에 우렁찬 박수를 보냅니다. 땡큐!
장학금 조금 보냈습니다.
Agada 21-03-29 18:37
 
이쁜 미소, 이쁜 마음, 이렇게 이쁜 모습을
많이 많이 보여주는 민들레사랑 고맙습니다~
아이들이 배부르게 먹고, 꿈도 그렇게 꾸었으면 좋겠네요.
올망졸망 돋아나는 꽃송이처럼 필리핀 아이들
마음에 희망의 꽃이 활짝 피었으면..!
힘든 아이들이 풍부한 희망을 꿈꿀 수 있어 아름답습니다
행복한 민들레 장학생 아이들의 희망을 꿈꾸는
내일을 응원합니다~ 파이팅ヾ(≧▽≦*)o
지아지우맘 21-03-29 17:23
 
관심과 사랑 그리고 배려 정말 고맙습니다!
장학제도에 열심히 해주시는 민들레 수사님과 베로니카님께 늘 감사합니다.
가난한 나라에서 공부하기란 힘이 들겠지만.. 필리핀 민들레국수집의
아이들이 실컷 꿈꾸고 행복할 수 있기를 바랍니다.
행복한 웃음소리^^ 아이들이 행복한 세상을 만드시는
🤞민들레천사 가족분들께 박수를 보냅니다~
박수진사라 21-03-29 16:51
 
Salamat po!
필리핀 힘든 아이들과의 따뜻힌 소통 희망입니다.
우리 모두가 꿈꾸는 세상을 민들레국수집 안에서 보았습니다.
필리핀에서도 펼쳐지는 민들레 국수집 사랑은 최고!!
실천하는 삶으로 헌신이 무엇인지 온몸으로 말해줍니다.
서영남대표님괴 기부천사님들 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
복음말씀을 많이 배웁니다. 감사합니니다.
가슴으로 큰 울림이 옵니다.
필리핀 민들레국수집을 힘차게 응원합니다. 땡큐!
토마스모어박 21-03-29 15:46
 
필리핀 민들레국수집 7주년을 축하드립니다.
코로나19 위기의 시대에
서영남대표님이 건네는 희망의 메시지 감사합니다.
행복을 부르는 필리핀 민들레국수집
무조건적인 도움이 아니라 체계적인 방식으로
필리핀 빈민촌 가족들을 도와주고 있는 민들레 사랑 나눔방식이 멋집니다.
사랑이 꽃피는 민들레 국수집은 어쩌면 새 시대를 향한
새로운 모델의 진정한 복음입니다.
민들레국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 뜨겁게 응원합니다.
우리공동체가족들 함께 동참합니다.
정미크리스틴 21-03-29 14:58
 
Nagbabalik po ako at bumabati sa inyo ng ika sampong taon
ng Mindulle Guksu Jib Scholarship Program. Kay bait po ninyo
at nawa dagdagan pa ng maraming taon ang Mindulle Guksu
Jib para maipagpatuloy ang nasimulang napakagandang proyekto.
Congratulations po Sye Young Nam Depyonim, Veronica Samonim
at Miss Monica. Pitong taong na ang Mindulle Guksu Jib at maging
ang Mindulle Iskol din. Nakakabless! Nawa punuin po kayo ng biyaya
na umaapaw dahil sa inyong kabutihan. God be with you always.
손호빈디오니시… 21-03-29 13:35
 
필리핀 민들레 스콜라쉽 10주년을 축하드립니다.
민들레 국수집 한결같은 사랑, 나눔을 보면서
우리 사는 세상은 아직 살만해 하고 느끼게 되었습니다.
가슴으로 큰 울림이 옵니다.
참 소중한 필리핀 민들레 국수집 장학, 무료급식, 작은학교를 응원합니다.
늘 사랑으로 함께하는 서영남대표님과 기부천사님들께 감사드립니다.
저도 동참합니다. 아자아자 파이팅!!
아이들 장학금 보냅니다.
오은영사비나 21-03-29 12:47
 
유튜브 보고 찾아왔어요.
참 소중한 필리핀 민들레 국수집 좋습니다.
가난한 아이들을 향한 애끊는 마음 아름답습니다.
민들레국수집 사랑이 필리핀에 힘든 아이들에게 사랑과
희망의 불을 점화 해 주리라 믿습니다.
민들레국수집 스콜라쉽, 무료급식, 작은학교를 열렬히 응원합니다.
우리도 함께 갑니다. 동참!
필리핀 빈민촌 아이들 장학금 보냅니다.
Salamat po!
God bless you!
주혜영체사리아 21-03-29 11:40
 
사랑의 온기가 가득한 필리핀 민들레 스콜라쉽
멀고먼 필리핀 아이들까지 사랑으로 보살펴주셔서 감사합니다
몸이 자라듯이.. 꿈이 자라는 아이들의 모습이 보기 좋아요
모두들 저마다 희망을 얻어가는 것 같아서 얼마나 보기 좋은지 모릅니다..
민들레 아이들 모두 웃으면서 행복한 날이 많았으면 좋겠네요~
♬행복한 꿈을 꾸고 있을 아이들을 응원합니다.
Vennuss 21-03-29 10:53
 
정말 힘겨운 지역의 아이들의 일이다 보니
민들레 필리핀 소식들이 어느 때보다도 가슴에 와닿는 것 같습니다.
필리핀 아이들을 돕는 착한 일에 저도 동참하겠습니다!
새해 복 많이 받으세요! 건강하시구요~
아이들의 성장이 반갑습니다. 응원합니다 ლ(╹◡╹ლ)
몸이 자라듯이.. 꿈이 자라는 아이들의 모습이 참 보기 좋아요
`민들레 수사님, 베로니카님 감사드립니다`
NAOMI 21-03-29 10:27
 
✿ 필리핀 민들레 장학, 변방으로 찾아 들어가는
진짜 사랑과 나눔^^ 아이들을 위해 최선을
다해주시는 민들레사랑에 감사드립니다!
천사같은 대표님과 사모님 그리고 나보타스
카비테 아이들 모두 몸 건강하길 기도합니다
언제나 필리핀 민들레국수집을 응원하며
스콜라쉽&민들레학교 10주년을 축하드립니다✿